Szkolenie

ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Na szkoleniu uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
- osoby zainteresowane analizą sprawozdań finansowych i fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji firmy,
- osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej w firmach,
- specjaliści finansowi oraz inwestycyjni,
- wszyscy ci, którzy w przyszłości zawodowej będą zaangażowani w proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz pozyskiwania i interpretacji informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

1. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa:

2. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:
* bilans
* rachunek zysków i strat
* rachunek przepływów pieniężnych
* zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
* informacja dodatkowa
* sprawozdanie z działalności

3. Analiza wstępna sprawozdań finansowych:
* wstępna analiza bilansu
* wstępna analiza rachunku zysków i strat
* wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych

4. Analiza wskaźnikowa :
* wskaźniki płynności
* wskaźniki rentowności
* wskaźniki aktywności
* wskaźniki zadłużenia
* wskaźniki rynku kapitałowego

5. Wielowymiarowość analizy finansowej – model duPonta

6. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników:
* istota monitoringu finansowego
* przykład działania Quick-testu
* wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana, modele dla Polski

7. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej:
* przyczyny badania otoczenia przedsiębiorstwa
* źródła danych o otoczeniu przedsiębiorstwa
* analiza SWOT
* macierz Boston Consulting Group
* model 5 sił Portera

Czas trwania

Czas trwania: 16 godzin

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 15.45

Prelegenci

Cytat
Ekspert FRR

Gdzie i kiedy

Katowice 29 - 30 kwietnia 2015
Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
brutto
1299 PLN
Cena zawiera:
  • autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch
Weź udział

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/92/analiza-finansowa-w-ms-excel-warsztaty-praktyczne

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!