Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-fmea-konstrukcji-53684-id127

Informacje o szkoleniu

 • Analiza FMEA konstrukcji


  ID szkolenia: 53684
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni po 7 godzin

  Terminy:
  12-14.06.2017
  11-13.07.2017
  04-6.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad konstrukcji wyrobu (Design Failure Mode and Effects Analysis – DFMEA) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008. Organizacja analizy. Przygotowanie do FMEA – analiza funkcjonalna i dekompozycja systemu. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze. Skale ocen zagrożeń, planowanie i ocena działań doskonalących. Analiza przykładów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, także w oparciu o tematy zgłoszone przez Uczestników.

Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: ok. 80%.

Szkolenie skierowane jest do:

- Animatorzy i członkowie zespołów FMEA (DFMEA), - konstruktorzy i inne osoby uczestniczące w sesjach FMEA / w opracowywaniu analiz FMEA, - osoby nadzorujące rozwój systemów jakości u dostawców, - osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości.

Program szkolenia:

Program:
· Cele metody, korzyści i przeszkody, organizacja analizy FMEA, skład i rola zespołu,

· FMEA jako metoda analizy ryzyka i narzędzie ciągłego doskonalenia,

· porównanie: analiza FMEA dla konstrukcji (DFMEA) / systemu (SFMEA) / procesu (PFMEA) / maszyny (MFMEA),

· dane wejściowe / przygotowanie do DFMEA: dekompozycja systemu, analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji, zastosowanie diagramu B i diagramu relacji, prezentacja danych o problemach (wykres Pareto-Lorenza),

· praca z formularzem DFMEA – wierszami, kolumnami lub „na skróty”, koncepcja 3 kroków DFMEA,

· formułowanie wad, przyczyn i skutków wad, określanie krytyczności wady i charakterystyk specjalnych, identyfikacja bieżących środków typu prewencja i detekcja,

· identyfikacja przyczyn – zastosowanie narzędzi pomocniczych: analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why, diagram P,

· interpretacja i dobór współczynników Znaczenia (Severity), Częstości (Occurrence), Wykrywalności (Detection),

· krytyka Wskaźnika Poziomu Ryzyka - WPR (Risk Priority Number - RPN), wskaźniki alternatywne,

· dane wyjściowe FMEA: raportowanie z arkusza FMEA, prezentacja graficzna wyników analizy, wnioskowanie nt. obszarów poprawy jakości, planowanie, realizacja i ocena działań zapobiegawczych, krytyka strategii doskonalenia jakości opierającej się na wartościach granicznych WPR (RPN), strategie alternatywne.

· alternatywne warianty formularzy do prowadzenia analiz DFMEA.

Ćwiczenia:

· Analiza przypadku - porównanie tradycyjnego podejścia do doskonalenia jakości z koncepcją FMEA.

· Praca w zespołach: wykonanie fragmentu analizy DFMEA dla wybranego tematu (możliwość zdefiniowania tematu analizy przez Uczestników) z możliwością zastosowania koncepcji 3 kroków:

o określenie zakresu DFMEA – analiza struktury wyrobu/systemu,

o przygotowanie – analiza funkcjonalna wybranych elementów wyrobu/systemu ( diagram B, diagramy relacji, diagram P),

o analiza DFMEA dla stanu bieżącego konstrukcji – identyfikacja możliwych wad, skutków, przyczyn (diagram Ishikawy, diagram p, 5Why), określenie zastosowanych środków typu prewencja/detekcja, ocena wskaźników ryzyka,

o doskonalenie wyrobu/systemu – ocena stanu zagrożeń, określenie priorytetów dot. redukcji ryzyka (ranking zagrożeń, macierz ryzyka),

o planowanie, realizacja (hipotetyczna), dokumentowanie i ocena działań doskonalących.· Uwaga: Uczestnicy otrzymują kopie wykonanej analizy w arkuszu kalkulacyjnym, dostosowanym do zaleceń wytycznych AIAG 2008. Arkusz może być wykorzystany do wykonywania analiz DFMEA w Organizacji reprezentowanej przez Uczestnika szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Trener TQMsoft,

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1950 PLN netto /os

Cena zawiera:

szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Analiza FMEA konstrukcji