Analiza FMEA konstrukcji

O szkoleniu

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad konstrukcji wyrobu (Design Failure Mode and Effects Analysis – DFMEA) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008. Organizacja analizy. Przygotowanie do FMEA – analiza funkcjonalna i dekompozycja systemu. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze. Skale ocen zagrożeń, planowanie i ocena działań doskonalących. Analiza przykładów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, także w oparciu o tematy zgłoszone przez Uczestników.

Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: ok. 80%.
Kto powinien wziąć udział?
- Animatorzy i członkowie zespołów FMEA (DFMEA), - konstruktorzy i inne osoby uczestniczące w sesjach FMEA / w opracowywaniu analiz FMEA, - osoby nadzorujące rozwój systemów jakości u dostawców, - osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości.

Program szkolenia

Program:
· Cele metody, korzyści i przeszkody, organizacja analizy FMEA, skład i rola zespołu,

· FMEA jako metoda analizy ryzyka i narzędzie ciągłego doskonalenia,

· porównanie: analiza FMEA dla konstrukcji (DFMEA) / systemu (SFMEA) / procesu (PFMEA) / maszyny (MFMEA),

· dane wejściowe / przygotowanie do DFMEA: dekompozycja systemu, analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji, zastosowanie diagramu B i diagramu relacji, prezentacja danych o problemach (wykres Pareto-Lorenza),

· praca z formularzem DFMEA – wierszami, kolumnami lub „na skróty”, koncepcja 3 kroków DFMEA,

· formułowanie wad, przyczyn i skutków wad, określanie krytyczności wady i charakterystyk specjalnych, identyfikacja bieżących środków typu prewencja i detekcja,

· identyfikacja przyczyn – zastosowanie narzędzi pomocniczych: analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why, diagram P,

· interpretacja i dobór współczynników Znaczenia (Severity), Częstości (Occurrence), Wykrywalności (Detection),

· krytyka Wskaźnika Poziomu Ryzyka - WPR (Risk Priority Number - RPN), wskaźniki alternatywne,

· dane wyjściowe FMEA: raportowanie z arkusza FMEA, prezentacja graficzna wyników analizy, wnioskowanie nt. obszarów poprawy jakości, planowanie, realizacja i ocena działań zapobiegawczych, krytyka strategii doskonalenia jakości opierającej się na wartościach granicznych WPR (RPN), strategie alternatywne.

· alternatywne warianty formularzy do prowadzenia analiz DFMEA.

Ćwiczenia:

· Analiza przypadku - porównanie tradycyjnego podejścia do doskonalenia jakości z koncepcją FMEA.

· Praca w zespołach: wykonanie fragmentu analizy DFMEA dla wybranego tematu (możliwość zdefiniowania tematu analizy przez Uczestników) z możliwością zastosowania koncepcji 3 kroków:

o określenie zakresu DFMEA – analiza struktury wyrobu/systemu,

o przygotowanie – analiza funkcjonalna wybranych elementów wyrobu/systemu ( diagram B, diagramy relacji, diagram P),

o analiza DFMEA dla stanu bieżącego konstrukcji – identyfikacja możliwych wad, skutków, przyczyn (diagram Ishikawy, diagram p, 5Why), określenie zastosowanych środków typu prewencja/detekcja, ocena wskaźników ryzyka,

o doskonalenie wyrobu/systemu – ocena stanu zagrożeń, określenie priorytetów dot. redukcji ryzyka (ranking zagrożeń, macierz ryzyka),

o planowanie, realizacja (hipotetyczna), dokumentowanie i ocena działań doskonalących.· Uwaga: Uczestnicy otrzymują kopie wykonanej analizy w arkuszu kalkulacyjnym, dostosowanym do zaleceń wytycznych AIAG 2008. Arkusz może być wykorzystany do wykonywania analiz DFMEA w Organizacji reprezentowanej przez Uczestnika szkolenia.

Czas trwania

3 dni po 7 godzin

Terminy:
12-14.06.2017
11-13.07.2017
04-6.10.2017

Prelegenci

Trener TQMsoft,

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

ul. Bociana 22a

woj. małopolskie

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN netto /os
1 950
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!