Szkolenie

Analiza FMEA procesów logistycznych

O szkoleniu

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad (FMEA) dla procesów logistycznych (Logistic Failure Mode and Effects Analysis) na podstawie ogólnych wytycznych QS-9000 dotyczących wykonywania analizy FMEA procesu (PFMEA). Organizacja i zasoby. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze. Powiązania zagrożeń logistycznych z procesami produkcyjnymi. Skale ocen zagrożeń. Projektowanie i ocena skuteczności działań doskonalących. Przykłady i ćwiczenia.
Kto powinien wziąć udział?
• pracownicy działów logistycznych firm produkcyjnych,
• pracownicy działów logistycznych firm usługowych i handlowych,
• osoby odpowiedzialne za zakupy, transport, spedycję, magazynowanie, itp. oraz za podwykonawców usług logistycznych,
• osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni.

Program szkolenia

Program:

· zapewnienie jakości a działania korygujące / zapobiegawcze, FMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości, cele i korzyści wynikające ze stosowania FMEA, zasoby, rola zespołu,

· zakres i cele FMEA dla procesów logistycznych,

· FMEA dla procesu produkcyjnego i logistycznego (LFMEA) – porównanie i powiązanie
z procesem produkcyjnym (we/wy, klient i dostawca wewnętrzny, skuteczność/zdolność procesu logistycznego, pomiary, wskaźniki),

· narzędzia pomocnicze – analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why, schemat blokowy,

· przygotowanie danych wejściowych dla LFMEA: wymagania (klienta, prawne, wewnętrzne), dane nt. niezgości, identyfikacja procesu (podprocesy/czynności, cele /wymagania),

· formułowanie wad, przyczyn i skutków wad w analizie LFMEA, identyfikacja środków kontrolnych w nadzorowaniu procesów logistycznych (inspekcja a prewencja),

· dobór wskaźników oceny ryzyka: Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence),
W (Wykrywalności - Detection) – adaptacja wytycznych QS 9000 - PFMEA;
interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number),

· projektowanie działań doskonalących, hierarchia wariantów działań – doskonalenie poprzez prewencję lub kontrolę,

· dane wyjściowe LFMEA: raportowanie stanu zagrożeń – analiza Pareto, histogramy,
wnioskowanie nt. priorytetów poprawy jakości.

Ćwiczenia:

· kryteria podejmowania decyzji dot. doskonalenia procesu logistycznego – symulacja przypadku,

· ocenianie zagrożeń w procesach logistycznych – ćwiczenie indywidualne, grupowa dyskusja wyników,

· wykonanie fragmentu LFMEA dla wybranego procesu / podprocesu – praca w zespołach:

o identyfikacja procesu,

o ocena bieżącego stanu zagrożeń dla wybranego pod/procesu (np.: zakupy, magazynowanie, zarządzanie zapasami, transport wewnętrzny, kompletacja, wysyłka),

o plan, hipotetyczna realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących,

o dyskusja grupowa wyników.Uwaga dotycząca szkoleń otwartych: w ramach ćwiczeń zaleca się wykonanie fragmentu analizy LFMEA dla pod/procesu zaproponowanego przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu min. 2¸3 osoby.

Czas trwania

Czas trwania szkolenia: 2dni x7 godzin

TERMINY SZKOLENIA:
23-24.10.2017

Prelegenci

Cytat
trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN netto/os.
1450 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Weź udział

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!