Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-fmea-procesow-logistycznych-5685-id127

Informacje o szkoleniu

 • Analiza FMEA procesów logistycznych


  ID szkolenia: 5685
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania szkolenia: 2dni x7 godzin

  TERMINY SZKOLENIA:
  23-24.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad (FMEA) dla procesów logistycznych (Logistic Failure Mode and Effects Analysis) na podstawie ogólnych wytycznych QS-9000 dotyczących wykonywania analizy FMEA procesu (PFMEA). Organizacja i zasoby. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze. Powiązania zagrożeń logistycznych z procesami produkcyjnymi. Skale ocen zagrożeń. Projektowanie i ocena skuteczności działań doskonalących. Przykłady i ćwiczenia.

Szkolenie skierowane jest do:

• pracownicy działów logistycznych firm produkcyjnych,
• pracownicy działów logistycznych firm usługowych i handlowych,
• osoby odpowiedzialne za zakupy, transport, spedycję, magazynowanie, itp. oraz za podwykonawców usług logistycznych,
• osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni.

Program szkolenia:

Program:

· zapewnienie jakości a działania korygujące / zapobiegawcze, FMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości, cele i korzyści wynikające ze stosowania FMEA, zasoby, rola zespołu,

· zakres i cele FMEA dla procesów logistycznych,

· FMEA dla procesu produkcyjnego i logistycznego (LFMEA) – porównanie i powiązanie
z procesem produkcyjnym (we/wy, klient i dostawca wewnętrzny, skuteczność/zdolność procesu logistycznego, pomiary, wskaźniki),

· narzędzia pomocnicze – analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why, schemat blokowy,

· przygotowanie danych wejściowych dla LFMEA: wymagania (klienta, prawne, wewnętrzne), dane nt. niezgości, identyfikacja procesu (podprocesy/czynności, cele /wymagania),

· formułowanie wad, przyczyn i skutków wad w analizie LFMEA, identyfikacja środków kontrolnych w nadzorowaniu procesów logistycznych (inspekcja a prewencja),

· dobór wskaźników oceny ryzyka: Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence),
W (Wykrywalności - Detection) – adaptacja wytycznych QS 9000 - PFMEA;
interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number),

· projektowanie działań doskonalących, hierarchia wariantów działań – doskonalenie poprzez prewencję lub kontrolę,

· dane wyjściowe LFMEA: raportowanie stanu zagrożeń – analiza Pareto, histogramy,
wnioskowanie nt. priorytetów poprawy jakości.

Ćwiczenia:

· kryteria podejmowania decyzji dot. doskonalenia procesu logistycznego – symulacja przypadku,

· ocenianie zagrożeń w procesach logistycznych – ćwiczenie indywidualne, grupowa dyskusja wyników,

· wykonanie fragmentu LFMEA dla wybranego procesu / podprocesu – praca w zespołach:

o identyfikacja procesu,

o ocena bieżącego stanu zagrożeń dla wybranego pod/procesu (np.: zakupy, magazynowanie, zarządzanie zapasami, transport wewnętrzny, kompletacja, wysyłka),

o plan, hipotetyczna realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących,

o dyskusja grupowa wyników.Uwaga dotycząca szkoleń otwartych: w ramach ćwiczeń zaleca się wykonanie fragmentu analizy LFMEA dla pod/procesu zaproponowanego przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu min. 2¸3 osoby.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Wydarzenia towarzyszące:

Analiza FMEA maszyn

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1450 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Analiza FMEA procesów logistycznych