Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-fmea-procesow-produkcyjnych-2267-id127

Informacje o szkoleniu

 • Analiza FMEA procesów produkcyjnych


  ID szkolenia: 2267
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania szkolenia: 2 dni po ok 7 godzin dziennie

  TERMINY SZKOLEŃ:
  28-29.08.2017
  11-12.09.2017
  28-29.09.2017
  12-13.10.2017
  06-07.12.2017
  14-15.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad procesu (Process Failure Mode and Effects Analysis – PFMEA) wg wytycznych QS-9000 dla procesów produkcyjnych. Organizacja i zasoby. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze, powiązania z SPC. Skale ocen zagrożeń procesowych, planowanie i ocena działań doskonalących. Wspomaganie komputerowe FMEA. Przykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Szkolenie skierowane jest do:

•Liderzy i członkowie zespołów PFMEA.
•Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.
•Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości.
•Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości.
•Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development).
•Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.
•Liderzy projektów doskonalących, osoby realizujące projekty Six-Sigma (Green-Belt, Black-Belt, Master Black-Belt).

Program szkolenia:

Program szkolenia:
•Cele FMEA. FMEA jako metoda ciągłej poprawy jakości oraz jako metoda analizy lub zarządzania ryzykiem.
•Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby, rola i skład zespołu.
•Koncepcja „generic PFMEA”, powiązanie z cyklem PDCA.
•FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – różnice i powiązania.
•Przygotowanie danych wejściowych dla PFMEA (wymagania / specyfikacje wyrobu i procesu, schemat blokowy procesu, macierz charakterystyk, zapisy nt. niezgodności).
•Formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie produkcyjnym; rozróżnienie między detekcją a prewencją.
•Identyfikacja i opis właściwości (charakterystyk) specjalnych w PFMEA.
•Narzędzia pomocnicze w PFMEA: macierz charakterystyk, schemat blokowy, analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why.
•Dobór wskaźników ryzyka: Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection)
wg wytycznych FMEA 4th Edition 2008. Krytyczna interpretacja RPN (Risk Priority Number).
•Projektowanie działań doskonalących – podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż RPN – nowe wskaźniki (SOD, SD), rankingi zagrożeń, macierze ryzyka.
•Warianty działań doskonalących - działania adresowane wadzie a działania adresowane przyczynie, działania prewencyjne a działania detekcyjne.
•Warianty formularzy PFMEA.
Ćwiczenia:
•Kryteria podejmowania decyzji dot. doskonalenia procesu produkcji – analiza przypadku.
•Wykonanie PFMEA dla wybranego wyrobu / procesu – praca w zespołach:
•identyfikacja procesu: schemat blokowy, funkcje, wymagania jakościowe,
•ocena bieżącego stanu ryzyka dla wybranej operacji / wady (identyfikacja potencjalnych wad, skutków, przyczyn, środków typu detekcja i prewencja, ocena wskaźnikowa ryzyka),
•projektowanie działań zapobiegawczych, ocena ich hipotetycznej skuteczności,
•dyskusja wyników.
•Pretest / posttest (tylko na życzenie Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych; czas szkolenia: + 0,5h/dzień).

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Wydarzenia towarzyszące:

Analiza FMEA procesów logistycznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1350 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej

Wydarzenie: Analiza FMEA procesów produkcyjnych