Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-fmea-procesow-produkcyjnych-wg-wymagan-vda-31414-id127

Informacje o szkoleniu

 • Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg wymagań VDA


  ID szkolenia: 31414
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 7 godzin

  TERMINY SZKOLENIA:
  24-25.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad procesu (Process Failure Mode and Effects Analysis PFMEA) wg wytycznych VDA 4.2. Organizacja analizy, fazy FMEA (DAMIC). Etapy fazy Analizy: Struktura, Funkcje, Wady, Ryzyko, Optymalizacja. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, skale ocen zagrożeń wg VDA 4.2. Etap optymalizacji - planowanie działań doskonalących adresowanych wadzie i/lub przyczynie. Analiza przykładów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, także w oparciu o tematy zgłoszone przez Uczestników.
Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: ok. 70%.

Szkolenie skierowane jest do:

• animatorzy (liderzy) i członkowie zespołów PFMEA,
• liderzy, kierownicy projektów i inne osoby uczestniczące w sesjach PFMEA / w opracowywaniu analiz PFMEA,
• osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości,
• osoby odpowiedzialne za proces produkcji, uczestniczące w PFMEA (inżynierowie procesu, technolodzy, kierownicy),
• osoby nadzorujące rozwój systemów jakości u dostawców, szefowie i pracownicy działów SQA, itp.,
• inne osoby, współpracujące z zespołami PFMEA (konstrukcja, zaopatrzenie, magazyn, utrzymanie ruchu, kontrola jakości, obsługa klienta, serwis, itp.).

Program szkolenia:

· Cele metody, korzyści i przeszkody, organizacja analizy FMEA, skład i rola zespołu,

· FMEA jako metoda analizy ryzyka i narzędzie ciągłego doskonalenia,

· porównanie: analiza FMEA dla konstrukcji (DFMEA) / procesu (PFMEA),

· fazy PFMEA wg VDA: Definicja, Analiza, Plan działań, Implementacja, Komunikacja
(Definition, Analysis, Measures Decision, Implementation, Communication – DAMIC),

· etapy fazy Analiza:

1. identyfikacja Struktury Systemu (wyrób i proces),

2. identyfikacja Funkcji elementów Systemu (wyrób i proces),

3. identyfikacja Struktury Wad,

4. analiza ryzyka,

5. optymalizacja.

· analiza ryzyka: interpretacja i dobór wskaźników ryzyka: S (Severity - Znaczenie), O (Occurrence – Częstość),
D (Detection – Wykrywalność), RPN (Risk Priority Number - Wskaźnik Poziomu Ryzyka WPR ) wg VDA,

· optymalizacja: przegląd wyników analizy ryzyka pod kątem identyfikacji zagrożeń wymagających redukcji ryzyka, strategie działań doskonalących, działania adresowane Przyczynie a działania adresowane Wadzie, detekcja
a prewencja,

· porównanie metodologii PFMEA zalecanych wg VDA 4.2 i AIAG 4th Edition.

Ćwiczenia:

· Analiza przypadku - porównanie tradycyjnego podejścia do doskonalenia jakości z koncepcją FMEA,

· praca w zespołach: wykonanie fragmentu PFMEA (fazy analizy) dla wybranego tematu (wg sugestii Uczestników):

Analiza Struktury wyrobu (Systemu) i procesu,

- Określenie Funkcji i Wymagań dla wyrobu i procesu,

- Identyfikacja Wad, stworzenie Struktury Wad,

- Analiza ryzyka dla stanu bieżącego (koncepcji) procesu (określenie powiązań: Wady- Skutki-Przyczyny, identyfikacja środków typu prewencja/detekcja, ocena wskaźników S, O, D, RPN),

- Optymalizacja (redukcja ryzyka) – wybór zagrożenia, planowanie, realizacja i ocena działań doskonalących.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1490 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg wymagań VDA