Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg wymagań VDA

O szkoleniu

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad procesu (Process Failure Mode and Effects Analysis PFMEA) wg wytycznych VDA 4.2. Organizacja analizy, fazy FMEA (DAMIC). Etapy fazy Analizy: Struktura, Funkcje, Wady, Ryzyko, Optymalizacja. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, skale ocen zagrożeń wg VDA 4.2. Etap optymalizacji - planowanie działań doskonalących adresowanych wadzie i/lub przyczynie. Analiza przykładów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, także w oparciu o tematy zgłoszone przez Uczestników.
Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: ok. 70%.
Kto powinien wziąć udział?
• animatorzy (liderzy) i członkowie zespołów PFMEA,
• liderzy, kierownicy projektów i inne osoby uczestniczące w sesjach PFMEA / w opracowywaniu analiz PFMEA,
• osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości,
• osoby odpowiedzialne za proces produkcji, uczestniczące w PFMEA (inżynierowie procesu, technolodzy, kierownicy),
• osoby nadzorujące rozwój systemów jakości u dostawców, szefowie i pracownicy działów SQA, itp.,
• inne osoby, współpracujące z zespołami PFMEA (konstrukcja, zaopatrzenie, magazyn, utrzymanie ruchu, kontrola jakości, obsługa klienta, serwis, itp.).

Program szkolenia

· Cele metody, korzyści i przeszkody, organizacja analizy FMEA, skład i rola zespołu,

· FMEA jako metoda analizy ryzyka i narzędzie ciągłego doskonalenia,

· porównanie: analiza FMEA dla konstrukcji (DFMEA) / procesu (PFMEA),

· fazy PFMEA wg VDA: Definicja, Analiza, Plan działań, Implementacja, Komunikacja
(Definition, Analysis, Measures Decision, Implementation, Communication – DAMIC),

· etapy fazy Analiza:

1. identyfikacja Struktury Systemu (wyrób i proces),

2. identyfikacja Funkcji elementów Systemu (wyrób i proces),

3. identyfikacja Struktury Wad,

4. analiza ryzyka,

5. optymalizacja.

· analiza ryzyka: interpretacja i dobór wskaźników ryzyka: S (Severity - Znaczenie), O (Occurrence – Częstość),
D (Detection – Wykrywalność), RPN (Risk Priority Number - Wskaźnik Poziomu Ryzyka WPR ) wg VDA,

· optymalizacja: przegląd wyników analizy ryzyka pod kątem identyfikacji zagrożeń wymagających redukcji ryzyka, strategie działań doskonalących, działania adresowane Przyczynie a działania adresowane Wadzie, detekcja
a prewencja,

· porównanie metodologii PFMEA zalecanych wg VDA 4.2 i AIAG 4th Edition.

Ćwiczenia:

· Analiza przypadku - porównanie tradycyjnego podejścia do doskonalenia jakości z koncepcją FMEA,

· praca w zespołach: wykonanie fragmentu PFMEA (fazy analizy) dla wybranego tematu (wg sugestii Uczestników):

Analiza Struktury wyrobu (Systemu) i procesu,

- Określenie Funkcji i Wymagań dla wyrobu i procesu,

- Identyfikacja Wad, stworzenie Struktury Wad,

- Analiza ryzyka dla stanu bieżącego (koncepcji) procesu (określenie powiązań: Wady- Skutki-Przyczyny, identyfikacja środków typu prewencja/detekcja, ocena wskaźników S, O, D, RPN),

- Optymalizacja (redukcja ryzyka) – wybór zagrożenia, planowanie, realizacja i ocena działań doskonalących.

Czas trwania

2 dni x 7 godzin

TERMINY SZKOLENIA:
24-25.10.2017

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN netto/os.
1 490
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!