Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-fmea-wedlug-nowego-wspolnego-standardu-aiag-i-vda-28603-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6% do 22%. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
7-8 października 2019r., Wrocław - Hotel Novotel Centrum****
21-22 listopada 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project


Opis i cele szkolenia
Program szkolenia obejmuje aktualne wytyczne dla analizy FMEA zawarte w pierwszej edycji podręcznika AIAG & VDA wydanego w czerwcu 2019 roku.
Uczestnicy w trakcie zajęć poznają najważniejsze zmiany, dokonane przy unifikacji FMEA.

Korzyści dla uczestników
• poznasz zunifikowane wytyczne FMEA zawarte w pierwszym wspólnym podręczniku AIAG i VDA,
• poznasz 7 kroków analizy PFMEA wynikających z nowego podręcznika,
• dowiesz się jakie dokumenty poza standardowym arkuszem FMEA, wymagane są w nowym podręczniku,
• dowiesz się czym jest nowe FMEA-MSR – FMEA for Monitoring and System Response,
• dowiesz się o tym jak powinien działać koordynator FMEA,
• poznasz korzyści płynące z wdrożenia FMEA.

Szkolenie skierowane jest do:

• liderzy i członkowie zespołów FMEA zajmujących się procesami produkcyjnymi (technolodzy, kierownicy zmian, inżynierowie produktu),
• osoby realizujące audyty jakości u dostawców,
• osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
• osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie,
• pracownicy działów jakości, zaopatrzenia.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do nowego FMEA:
• istota i cele prowadzenia analizy FMEA,
• integracja FMEA z działalnością biznesową firmy, w tym:
• aspekty prawne stosowania FMEA,
• Ochrona Know-How,
• FMEA w umowach z klientem i dostawcą,
• zaangażowanie menadżerów,
• zasady stosowania dotychczasowych FMEA.
• rola FMEA w zarządzaniu cyklem życia produktu od koncepcji poprzez APQP, produkcję, rozwiązywanie problemów reklamacyjnych (8D) aż po obserwację produktu na rynku i działania w polu,
• wzajemne relacje pomiędzy FMEA, APQP, DOE, MSA, SPC, PPAP, G8D,
• zastowanie FMEA do zarządzania poszczególnymi fazami projektu APQP,
• zespół FMEA – cele, role, zadania, rola i wymagania dla koordynatora FMEA,
• ocena skuteczności eliminacji ryzyk wyrobu i procesu w oparciu o analizę kosztów jakości.

2. FMEA istota zarządzania ryzykiem:
• FMEA produktu, FMEA procesu, Machine FMEA, MSR-FMEA – cele, istota, różnice,
• zmiana RPN na AP – nowe zasady oceny ryzyka,
• 7 nowych kroków analizy FMEA,
• formularze i narzędzia FMEA.

3. DFMEA :
• krok 1 Definicja zakresu,
• krok 2 Analiza struktury:
• system, sub system, komponent FMEA,
• blok / Boundary Diagram,
• drzewo struktury.
• krok 3 Analiza funkcji:
• interfejsy produktu,
• wymagania,
• charakterystyki,
• P-Diagram,
• relacja pomiędzy funkcjami.
• Krok 4 Analiza wady:
• cele,
• wady i łańcuch wad,
• efekty wad,
• przyczyny wad.
• Krok 5 Analiza ryzyka:
• mechanizmy prewencyjne,
• mechanizmy kontrolne,
• ocena Severity wg nowych kryteriów,
• ocena Prevention wg nowych kryteriów,
• ocena Detection wg nowych kryteriów,
• określanie wskaźnika AP – Action Priority (zastępuje RPN).
• Krok 6 Optymalizacja:
• definiowanie zadań,
• przydział odpowiedzialności,
• monitorowanie statusu działań,
• ocena efektywności,
• ciągłe doskonalenie.
• Krok 7 Dokumentacja i raportowanie.

4. PFMEA:
• Krok 1 Definicja zakresu,
• Krok 2 Analiza procesu i jego struktury:
• definiowanie procesu, podprocesów, czynności,
• definiowanie środowiska czynności (6M),
• drzewo struktury.
• Krok 3 Analiza funkcji:
• funkcje produktu v funkcje czynności w procesie,
• mapowanie wymagań produktu na proces,
• wizualizacja relacji wymagań.
• Krok 4 Analiza sieci wad (błędów):
• definiowanie wad i ich powiązań,
• analiza łańcucha wad,
• definiowanie efektów i znaczenia wystąpienia wad wszystkich zainteresowanych grup klientów,
• definiowanie przyczyn wad.
• Krok 5 Analiza ryzyka:
• mechanizmy prewencyjne,
• mechanizmy kontrolne,
• ocena Severity wg nowych kryteriów,
• ocena Prevention wg nowych kryteriów,
• ocena Detection wg nowych kryteriów,
• określanie wskaźnika AP – Action Priority (zastępuje RPN).
• Krok 6 Optymalizacja:
• definiowanie zadań,
• przydział odpowiedzialności,
• monitorowanie statusu działań,
• ocena efektywności,
• ciągłe doskonalenie.
• Krok 7 Dokumentacja i raportowanie.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Analiza FMEA – według nowego wspólnego standardu AIAG i VDA