ANALIZA I PLANOWANIE FINANSOWE – PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA MODELI FINANSOWYCH

O szkoleniu

Cel szkolenia
Praktyczne przygotowanie uczestników do planowania finansowego, opracowywania projekcji i symulacji, budowania modeli finansowych na potrzeby m. in. studiów wykonalności, biznes planów, wycen przedsiębiorstw, przygotowywania strategii finansowych.

Metody szkolenia
• mini wykład
• dyskusja
• ćwiczenia z użyciem komputerów
• case study
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• praktyczne przygotowanie do planowania finansowego
• nabycie umiejętności opracowywania projekcji i symulacji
• umiejętność budowania modeli finansowych na potrzeby m. in. studiów wykonalności, biznes planów, wycen przedsiębiorstw
• zapoznanie się z zasadami przygotowywania strategii finansowych
• opracowanie i analiza modelu finansowego z wykorzystaniem narzędzi przygotowanych w arkuszu kalkulacyjnym
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• pracownicy i menadżerowie służb finansowych
• księgowi i specjaliści ds. finansów i planowania w dużych i średnich firmach

Program szkolenia

1. Wstęp do modelowania finansowego
• Cele modelowania finansowego
• Zakres, wymagania formalne i horyzont czasowy modelowania finansowego
• Etapy opracowywania modeli finansowych
• Narzędzia planowania finansowego

2. Zrozumienie zasad prowadzenia biznesu - identyfikacji strategii
• Rola dostawców, odbiorców, konkurencji w sektorze czyli analiza wg modelu 5 sił Portera
• Cykl życia organizacji i jego konsekwencje finansowe – macierz BCG
• Poszukiwanie kluczowych nośników wartości przedsięwzięcia biznesowego
• Identyfikacja obiektów modelowania finansowego: centra zysków, centra kosztów, struktura zarządzania biznesem, organizacja obszarów wsparcia
• Synteza wniosków analizy strategicznej – analiza SWOT

3. Sporządzanie projekcji finansowej - sprawozdania finansowe proforma (ćwiczenia z wykorzystaniem MS Excel)
• Prognozowanie przychodów ze sprzedaży
• Planowanie i analiza kosztów działalności operacyjnej
• Modelowanie przepływów pieniężnych i ocena gotówkowej efektywności biznesu
• Projekcja stanu aktywów i pasywów bilansu
• Ujęcie bilansowe a podatkowe – opracowanie planu podatkowego

4. Analiza finansowa i ocena projekcji finansowych (ćwiczenia z wykorzystaniem MS Excel)
• Narzędzia wyceny ryzyka przedsięwzięcia biznesowego
• Tradycyjne i dochodowe metody oceny projekcji finansowych przedsięwzięć
• Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jako uniwersalne narzędzie oceny rozwiązań biznesowych

© Copyright dr inż. Michał Kowalski

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

DR INŻ. MICHAŁ KOWALSKI - Ekspert w dziedzinie finansów korporacyjnych. Doświadczony analityk i doradca ekonomiczny. Posiada bogatą praktykę w obszarze finansów przedsiębiorstw. Na co dzień wspiera zarządzanie finansami w dużych strukturach kapitałowych oraz realizuje projekty dla średnich i małych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów menadżerskich, modelowania finansowego, wycen i zarządzania wartością, transakcji M&A, controllingu strategicznego. Na szkoleniach przedstawia zagadnienia w sposób przystępny, wyjaśniając zawiłe problemy świata finansów. Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim koncie kilkadziesiąt szkoleń, w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 270
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!