Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-i-raportowanie-w-ms-excel-40633-id127

Informacje o szkoleniu

 • Analiza i raportowanie w MS Excel


  ID szkolenia: 40633
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  CZAS TRWANIA
  2 dni x 7 godzin
  TERMINY SZKOLENIA:
  04-05.09.2017
  06-07.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w analizie i przetwarzaniu danych – graficzna prezentacja danych, statystyczna analiza danych, przetwarzanie danych ( listy, filtry, funkcje bazodanowe), wymiana danych i ich ochrona, wykorzystanie Solvera w zakresie optymalizacji, rozszerzone możliwości Excela – makrodefinicje, Visual Basic dla Aplikacji, wstęp do budowania aplikacji w Excelu.

Szkolenie skierowane jest do:

• osoby zajmujące się analityczną analizą danych,
• pracownicy działów analiz, jakości i logistyki,
• liderzy i członkowie zespołów doskonalących

Program szkolenia:

Program szczegółowy:
Wstępna charakterystyka programu Excel – skoroszyty, arkusze, formaty, dodatki (krótkie omówienie wszystkich dostępnych standardowo dodatków), makrodefinicje, Visual Basic dla Aplikacji (VBA), transfer danych, organizacja pracy..
Statystyczna analiza danych - – Wbudowane funkcje statystyczne - parametry opisowe, rozkłady, regresja i korelacja itd. , statystyczna analiza danych z wykorzystaniem dodatku Analysis Toolpak – parametry opisowe, histogram, generowanie liczb losowych, analiza zachowania parametrów w czasie, testowanie hipotez statystycznych, jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja.
Graficzna prezentacja danych – standardowe i niestandardowe typy wykresów, zapisywanie, otwieranie
i zabezpieczanie wykresów (dane do wykresów, tworzenie wykresów, zmiana wyglądu wykresów, uzupełnianie, aktualizowanie danych i modyfikowanie danych do wykresów.
Przetwarzanie danych – listy, filtry, sortowanie, sumy pośrednie, funkcje bazodanowe (zarządzanie listami). Scenariusze, praca ze scenariuszem, analiza wariantowa (menadżer scenariuszy edycja, usuwanie, szukanie wyniku), optymalizacja z wykorzystaniem dodatku Solver (sterowanie, wybór metody, praca z modelem, definicja celu, raporty, ograniczenia). Tworzenie i wykorzystywanie tabeli przestawnych (tworzenie, zmiana układu, wykres przestawny, formatowanie, zmienianie nazw, sumy całkowite i częściowe)
Wymiana danych, ochrona - import/ export z innymi aplikacjami, współużytkowanie (rejestrowanie i przeglądanie zmian, scalanie skoroszytów i ich rozsyłanie), ochrona danych (zabezpieczenia, rodzaje zabezpieczeń)
Funkcje daty i czasu, funkcje tablicowe – wpisywanie informacji na temat. data/czas, operacje liczbowe, dostępne funkcje data/godzina, serie – zestawienie, praktyczne wykorzystanie.
Makrodefinicje, Visual Basic dla Aplikacji (VBA) – procedury makr, rejestrowanie i korzystanie (uruchamianie makr). Środowisko języka Visual Basic dla Aplikacji (VBA) – obiekty, właściwości, metody. Definiowanie
i wykorzystywanie funkcji własnych użytkownika z wykorzystaniem VBA. Dokumentowanie makr i funkcji użytkownika. Przykładowa aplikacja w Excelu.

Ćwiczenia :

Ćwiczenia indywidualne na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel
· Możliwości wykorzystania Excela w zakresie podstawowym

· Statystyczna analiza danych – obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, konstrukcja histogramu, generowanie liczb pseudolosowych, testowanie hipotez statystycznych, analiza wariancji (ANOVA) , regresja i korelacja, wstęp do prognozowania

· Graficzna prezentacja danych – tworzenie wykresów

· Konstrukcja tabel przestawnych

· Narzędzia bazodanowe w Excelu – listy, filtry, funkcje bazodanowe

· Czas i data w Excelu – praktyczne wykorzystanie funkcji czasu i daty

· Rejestrowanie, modyfikowanie i uruchamianie makrodefinicji w Excelu

· Tworzenie i wykorzystanie funkcji własnych z wykorzystaniem Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

· Omówienie przykładowej aplikacji w Excelu

· Wymiana danych pomiędzy Excelem i innymi aplikacjami

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1050 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszenia- w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Analiza i raportowanie w MS Excel