Analiza i rozwiązywanie problemów w codziennej pracy

O szkoleniu

Szkolenie "Analiza i rozwiązywanie problemów w codziennej pracy" przygotowuje do samodzielnego kreatywnego budowania rozwiązań problemów w oparciu o analizę informacji, umiejętność diagnozowania problemu, kooperację, techniki pracy grupowej i sposoby wdrażania i monitorowania rozwiązań.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • buduje współprace w oparciu o właściwe cele,
 • diagnozuje trudność: problem czy konflikt,
 • diagnozuje własny styl radzenia sobie w sytuacjach sporu,
 • stosuje zasady analitycznego myślenia,
 • rozwija umiejętności analityczne,
 • nazywa problem,
 • raportuje stopień natężenia problemu,
 • ustala reguły działania,
 • poszukuje i wybiera rozwiązania,
 • tworzy plan, harmonogram dzialania,
 • wdraża ustalenia,
 • nadzoruje efektywność planu,
 • dobiera odpowiednią technikę do rozwiązania problemu,
 • wdraża rozwiązania .
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą wzmocnić swoje umiejętności analityczne - definiowanie problematycznego obszaru, praca z informacjami, zbieranie danych, wybór istotnych informacji, ich analiza i ocena oraz poznać praktyczne sposoby rozwiązywania problemów.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.

MODUŁ I

Rozwiązywanie problemów - czyli jak osiągać cele budując współpracę

 • etapy rozwiązywania problemu – wg schematu ZAPD i PDCA,
 • przepływ informacji jako podstawa harmonijnej współpracy,
 • komunikacja i współpraca w sytuacji awarii – podstawowe zasady,
 •  test i samoocena w obszarze ZAPD.

MODUŁ II

Co dzieje się z ludźmi, gdy pojawiają się trudności - umiejętność diagnozowania problem czy konflikt?

 • style reakcji na konflikt (podstawowe sposoby reagowania w sytuacji konfliktowej),
 • jak rozwijają się konflikty – fazy rozwoju,
 • przyczyny powstawania i narastania konfliktów w miejscu pracy,
 • zachowania sprzyjające i utrudniające rozwiązywanie konfliktów,
 • diagnozowanie własnego stylu radzenia sobie w sytuacji sporu,
 • zachowania o charakterze uległości i ich następstwa,
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych – odmowa, krytyka, złość, inne trudne emocje,
 • ćwiczenie w obszarze konstruktywnych sposobów zachowania w sytuacji problemowej,
 • kooperacja jako najbardziej trwały sposób rozwiązywania konfliktów.

MODUŁ III

Umiejętności analityczne

 • myślenie analityczne - podstawowe zasady,
 • najczęstsze błędy i bariery w myśleniu analitycznym; błędy
  w rozumowaniu i osądzie,
 • etapy rozwiązywania problemu; wykorzystanie myślenia analitycznego w rozwiązywaniu problemów; definiowanie problematycznego obszaru; praca z informacjami; zbieranie informacji; wybór istotnych informacji, ich analiza i ocena,
 • w jaki sposób rozwijać umiejętności analityczne?

MODUŁ IV

Etapy rozwiązywania problemu – w stronę kooperacji 

 • nazwanie lub narysowanie problemu,
 • arkusze, diagramy natężenia występowania problemu,
 • ustalenie reguł działania,
 • poszukiwanie i wybór rozwiązań,
 • harmonogram działania – plany, wykresy,
 • wdrażanie ustaleń,
 • sprawdzenie efektywności.

MODUŁ V

Kreatywność w budowaniu rozwiązań problemów - przegląd technik

 • burza mózgów
 • analiza SWOT,
 • partycypacja w podejmowaniu decyzji,
 • technika przeciwnych reakcji,
 • diagram Ishikawy,
 • „6 x dlaczego?”
 • kruszenie obiektu,
 • PMI,
 • budowanie eksperymentów.

MODUŁ VI

Wdrożenie rozwiązań

 • arkusz analizy kosztów i potencjalnych korzyści,
 • określenie zagrożeń i wsparcia przy wdrażaniu rozwiązania,
 • etap wdrożenia rozwiązań i kontroli ich skuteczności,
 • cykl Deminga – praktyczne podejście do tematu zapewnienia trwałości rozwiązań,
 • plan działania i odpowiedzialności.

MODUŁ VII

Część superwizyjna – radzenie sobie z codziennymi sytuacjami trudnymi/problemowymi

 • analiza konkretnych sytuacji problemowych pojawiających się
  w codziennej pracy,
 • przyczyny powstawania trudności w czasie rozwiązywania problemu (niesłuchanie, nadmierna koncentracja na sobie i własnych emocjach, niejasne formułowanie problemu, przedwczesne poszukiwanie rozwiązań, brak analizy błędów, niewypracowanie zasad, brak podsumowania i ustaleń końcowych),
 • problemy pojawiające się w kontaktach z trudnymi współpracownikami,
 • ćwiczenia i symulacje z użyciem kamery i analizą nagranych materiałów - poszukiwanie rozwiązań.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje i Szkolenia s.c.

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzi
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Rezygnacja:

1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Zamawiający ponosi 50% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.
2. Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
3. Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
4. W przypadku informacji o rezygnacji ze szkolenia później niż mowa jest w pkt. 1, Organizator w uzasadnionych przypadkach dopuszcza:
● możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia, w miarę dostępności miejsc;
● możliwość wykorzystania wpłaconych środków na inne, szkolenie z oferty, w miarę dostępności miejsc.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!