Analiza obiektowa i projektowanie logiki oprogramowania z użyciem notacji UML

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online, które ma na celu:

 • Poznanie podstawowych formalnych zasad analizy obiektowej i projektowania obiektowego, wzorców projektowych i analitycznych.
 • Zwrócenie uwagi na typowe błędy.
 • Poznanie podstaw notacji UML (standard Object Management Group), poznanie dobrych praktyk, zwinnych metod modelowania i projektowania architektury, omówienie typowych błędów.

Szkolenie bazuje na standardowym, opisanym na OMG.org/mda, procesie wytwarzania oprogramowania oraz klasycznej literaturze z zakresu analizy obiektowej. Omawiane zagadnienia są ilustrowane realnymi projektami.

Kto powinien wziąć udział?

Kurs adresowany jest do każdej osoby, która ma do czynienia z dokumentacją zawierającą modele obiektowe w notacji UML lub planuje zdobywanie umiejętności modelowania systemów i prowadzenia analizy systemowej, analitycy IT, osoby projektujące i wdrażające systemy informatyczne. Adresatem szkolenia są także osoby, które mają duże doświadczenie w analizie strukturalnej i programowaniu chcące poznać metody obiektowe.

Program szkolenia

 1. Notacja UML:
  1. krótka historia UML
  2. MOF, MDA czyli modele PIM (NOWOŚĆ!)
  3. specyfikacja notacji UML 2.5.x – dokładny opis języka dla modeli PIM (NOWOŚĆ!) prowadzony w oparciu o oryginalna specyfikację UML v.2.5.x
   1. podstawowe pojęcia na diagramach
   2. wartości
   3. klasa i klasyfikator
   4. proste i złożone klasyfikatory 
   5. pakiety
   6. klasa jako definicja elementu struktury programu
   7. związki pomiędzy klasami 
   8. stereotypy
   9. profil
   10. klasa jako pojęcie, przestrzenie pojęciowe
   11. maszyna stanowa
   12. aktywności i akcje
   13. modelowanie interakcji 
   14. przypadku użycia
   15. modelowanie wdrożenia
   16. poglądowy przepływ informacji
 2. analiza obiektowa i projektowanie obiektowe:
  1. paradygmat obiektowy: co to jest
  2. wzorzec analityczny MVC a podział ról odpowiedzialności w projekcie
  3. czym jest podstawowa „praktyka” analizy obiektowej i projektowania: SOLID
  4. czym jest projektowanie klas zorientowane na odpowiedzialność
  5. karty CRC czyli analiza i projektowanie praktyczne 
 3. diagram przypadków użycia czyli zakres wymagań:
  1. system jako zakres projektu
  2. aktor jako użytkownik i system współpracujący
  3. przypadek użycia jako wymaganie funkcjonalne 
 4. model dziedziny jako dokumentacja logiki przetwarzania
  1. analityczne wzorce projektowe PIM
  2. modelowanie odpowiedzialności elementów systemu diagram aktywności (NOWOŚĆ!)
  3. dokumentowanie algorytmów metod diagram aktywności (NOWOŚĆ!)
  1. modelowanie struktur danych i repozytoriów NoSQL (repozytoria BigData) (NOWOŚC!)
 5. scenariusz usługi – scenariusz przypadku użycia Use Case 2.0 (NOWOŚC!)
  1. scenariusz jako model czarnej skrzynki
  2. diagram sekwencji jako model białej skrzynki
  3. analiza scenariuszy jako narzędzie testowania logiki modelu dziedziny
  4. atrybuty i operacje klas jako elementy logiki modelu dziedziny 
 6. Stosowanie narzędzi CASE w projektach z użyciem notacji UML
  1. Omówienie perspektyw i roli modeli w narzędziach CASE na etapie analizy obiektowej i projektowania 
  1. struktura repozytorium
  2. relacje pomiędzy informacjami zawartymi na diagramach UML 
 7. Podsumowanie
  1. stosowanie narzędzi CASE w projektach z użyciem notacji UML
  1. repozytorium obiektów jako podstawowe narzędzie pracy z narzędziami CASE
  2. typowe błędy w projektach:
   1. anemiczny model dziedziny: modele dziedziny bez operacji
   2. stosowanie diagramu klas do modelowania danych
   3. stosowanie diagramów przypadków użycia do modelowania struktury systemu i procesów

Czas trwania

3 dni, 9:00-13:30

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej poprzez naszą platformę internetową z wykorzystaniem narzędzia Visual Paradigm.. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać dostęp do Internetu oraz narzędzie Visual Paradigm w wersji desktopowej (w razie braku można pobrać 30-dniową wersję próbną https://www.visual-paradigm.com/download/).

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 15% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

eduFuturo
02-677 Warszawa
Cybernetyki 4A lok. 174
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Bezkosztowe odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie do 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy przypadku szkoleń otwartych, a w przypadku szkoleń zamkniętych termin ten wynosi 30 dni. Odstąpienie w późniejszym terminie zobowiązuje do zapłaty pełnej kwoty (100%).
 2. Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub zmiany terminu szkolenia w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. choroba Trenera).
 3. Wszelkie terminy, w szczególności terminy szkoleń, muszą być potwierdzane z 7-dniowym wyprzedzeniem przez strony, pod rygorem nieważności takich ustaleń. 
 4. Niestawienie się zamawiającego lub wskazanych przez niego osób trzecich do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty wynagrodzenia.
 5. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów potwierdzają listy obecności.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

eduFuturo
02-677 Warszawa Cybernetyki 4A lok. 174
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!