Szkolenie: ANALIZA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA FINANSOWEGO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-oplacalnosci-i-ryzyka-finansowego-projektow-inwestycyjnych-46821-id71

Informacje o szkoleniu

 • ANALIZA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA FINANSOWEGO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH


  ID szkolenia: 46821
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Adres szkolenia:

  hotel Gromada
  Plac Powstańców Warszawy 2
  00-012 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 10-11.12.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni, 16 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest praktyczna prezentacja procedur oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzanie ryzykiem tych projektów. Dodatkowe cele szczegółowe to:
finansowa ocena alternatywnych strategii rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wykonania analiz inwestycyjnych;
poszukiwania i oceny potencjalnych źródeł finansowania firmy;
zastosowania najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest przeznaczone dla kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla oraz pracowników działów analiz ekonomiczno-finansowych. W szczególności szkolenie przydatne będzie w osobom, które podejmują decyzje o kierunkach rozwoju firmy.

Program szkolenia:

1. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE
wartość bieżąca i dyskontowanie
wartość przyszła i kapitalizacja
nominalna i efektywna stopa procentowa
2. ETAPY PROCESU OCENY INWESTYCJI
budowa sprawozdań finansowych pro-forma
określenie kosztu kapitału - wyliczenie średniego ważonego kosztu kapitału
szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo
wartość rezydualna
3. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
ocena inwestycji metodami statycznymi (PP, ARR)
dynamiczne (dyskontowe) metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, B/C, DPP)
jak interpretować otrzymane wyniki, (m.in. kiedy nie stosować IRR)
modele i symulacje wybranych projektów w arkuszu kalkulacyjnym
4. ANALIZA RYZYKA PROJEKTÓW
Analiza wrażliwości
Analiza scenariuszy
Analiza metodą równoważnika pewności
Analiza optymalnego czas trwania projektu

Informacje o prelegentach:

Specjalista w zakresie controllingu i finansów, akredytowany doradca finansowy w Polsko- Brytyjskim Programie Rozwoju Przedsiębiorczości, członek Polskiej Sieci Doradców, ekspert w programie Know-How Fund. Współpracownik firm konsultingowych i wielu przedsiębiorstw, autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej). Biegły sądowy w zakresie finansów powołany przez Sąd i Prokuraturę Rejonową dla miasta Lublina. Wykładowca z dużym doświadczeniem w pracy z różnymi przedsiębiorstwami zarówno dużymi jaki małymi. Akredytowany wykładowca w programie MBA realizowanym przez University of Illinois at Urbana Champaign oraz University of Central Lancashire (Wielka Brytania).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1020 - zł netto

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: ANALIZA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA FINANSOWEGO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH