Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-projektow-inwestycyjnych-trudne-decyzje-inwestycyjne-w-przedsiebiorstwach-42764-id71

Informacje o szkoleniu

 • ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH. TRUDNE DECYZJE INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH


  ID szkolenia: 42764
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Czarny Potok ***
  Tetmajera 20
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  14 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom:
 zrozumieć w jaki sposób realizacja projektów inwestycyjnych jest połączona z zarządzaniem finansami firmy i jej ogólną kondycją finansową,
 poznać główne narzędzia dzięki którym będą w stanie samodzielnie prawidłowo ocenić projekt inwestycyjny i podejmować trafne decyzje w oparciu o efekty tej oceny,
 nabyć wiedzę na temat przygotowywania biznesplanów,
 poznać obszar współfinansowania realizacji projektów inwestycyjnych z środków Unii Europejskiej.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest głównie do właścicieli przedsiębiorstw, a także osób zarządzających przedsiębiorstwami, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych. Ponadto, udział w szkoleniu będzie również cenny dla kadry kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, które na co dzień są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji inwestycyjnych. W szkoleniu mogą również wziąć udział wszystkie osoby, które chciałby przekwalifikować się lub też planują w najbliższym czasie otworzyć własną działalność gospodarczą.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw

 główne cele i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw
 podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania finansami
 najważniejsze instrumenty i cele zarządzania finansami
 zewnętrzne uwarunkowania podejmowania decyzji finansowych
 sposoby mierzenia stopnia realizacji celów finansowych

2. W prowadzenie do realizacji projektów inwestycyjnych

 podział inwestycji przedsiębiorstwa
 kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych
 przygotowanie danych do projektu inwestycyjnego
 analiza bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów finansowych, informacji dodatkowej
 analiza wskaźnikowa (dobór odpowiednich wskaźników, obliczanie, interpretacja wyników)
 oszacowanie całkowitych nakładów inwestycyjnych
 określenie źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych
 projekt inwestycyjny a strategia przedsiębiorstwa
 zasady opracowywania biznesplanów

Zadanie praktyczne: Analiza i omówienie przykładowych projektów inwestycyjnych zakończonych sukcesem i porażką.

3. Ocena atrakcyjności i realności projektów inwestycyjnych

 charakterystyka metod oceny projektów inwestycyjnych
 proste metody oceny projektów inwestycyjnych
 stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych
 przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych (ARR)
 analiza progu rentowności
 dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych
 wartość zaktualizowana netto (NPV)
 wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
 zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
 indeks zyskowności inwestycji (PI)
 decyzja o wyborze projektu inwestycyjnego

Zadanie praktyczne: Ocena przykładowego projektu inwestycyjnego.

4. Rola dotacji Unii Europejskiej w procesie inwestycyjnym

 podstawowe zasady korzystania z dotacji Unii Europejskiej
 korzyści z współfinansowania inwestycji środkami Unii Europejskiej
 opracowanie koncepcji projektu inwestycyjnego
 prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 realizacja projektu inwestycyjnego
 rozliczenie projektu inwestycyjnego

Informacje o prelegentach:

Ekspert w dziedzinie finansów, od ponad 10 lat przeprowadza szkolenia i doradza z zakresu analizy sprawozdań finansowych, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, a także doradztwa strategicznego.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wydziału Zarządzania i Marketingu, gdzie uzyskał tytuł magistra. Ponadto, posiada dyplom studiów
EAUM – MBA, który uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation. Od blisko 5 lat koordynuje w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizację dużych projektów finansowanych z Programów Operacyjnych. Podczas pracy w PARP zainicjował i zrealizował cykl szkoleń dla z zakresu prawidłowego przygotowywania: - Wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego (Załącznik XXI), - Wniosków o płatność wraz z załącznikami, - promocji projektów, - szkoleń dla osób „wykluczonych cyfrowo”.
Ponadto, dokonał oceny merytorycznej blisko 150 wniosków o dofinansowanie. Podczas dotychczasowej ponad 10 –letniej kariery zawodowej przeprowadził ponad 200 szkoleń, a także projektów doradczych z zakresu analizy sprawozdań finansowych, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, a także doradztwa strategicznego. Posiada ogromne doświadczenie - podczas pracy w firmach doradczych na stanowiskach kierowniczych dokonywał doboru najkorzystniejszych form finansowania dużych projektów informatycznych, telekomunikacyjnych, budowlanych realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy oraz samorządy, dokonywał oceny rentowności ww. projektów inwestycyjnych, a także koordynował pracę podległych pracowników w tym zakresie, dokonywał analiz możliwości dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, doradzał w zakresie konstruowania innowacyjnych projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, doradzał w zakresie pozyskiwania optymalnego finansowania dla projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. Swoje szkolenia realizuje według własnych sprawdzonych metod wypracowanych w trakcie wieloletniej pracy. Dzięki dużemu doświadczeniu zawodowemu nabytemu zarówno w sektorze przedsiębiorstw prywatnych i państwowych jak również administracji publicznej, z powodzeniem stosuje w swoich szkoleniach liczne praktyczne przykłady, z którymi bezpośrednio się zetknął. Ponadto, w połączeniu z dużą interaktywnością każdego ze szkoleń, z sukcesem udaje mu się przekazać uczestnikom szkoleń, często trudną do zrozumienia i przyswojenia teorię finansów, w bardzo przystępny i zrozumiały dla nich sposób.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990,00 zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH. TRUDNE DECYZJE INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH