Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-przyczyn-zrodlowych-root-cause-analysis-53679-id127

Informacje o szkoleniu

 • Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis


  ID szkolenia: 53679
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  CZAS TRWANIA
  2 dni x 6 godzin
  Terminy szkoleń:
  27-28.06.2017
  09-10.08.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Analiza pierwotnych przyczyn niezgodności (Root Cause Analysis – RCA). Działania korygujące
i zapobiegawcze w doskonaleniu. Wymagania ISO/TS 16949. Powiązanie z metodologią 8D. Narzędzia, koncepcje i metody wspomagające identyfikację przyczyn pierwotnych (burza mózgów, diagram Ishikawy, Pareto, 5W, SMART, graficzna prezentacja danych i ich interpretacja). Narzędzia i metody wspomagające poszukiwanie rozwiązań (burza mózgów, DOE, Poka-Yoke, Kanban, 5S, inne techniki Lean Mfg, Andon, wizualizacja). Analogie w Six Sigma. Wprowadzenie teoretyczne, przykłady, ćwiczenia.

Szkolenie skierowane jest do:

osoby odpowiedzialne za skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów jakościowych.

Program szkolenia:

Program szczegółowy:

· Potrzeba identyfikacji przyczyn problemów, pojęcie przyczyny źródłowej (pierwotnej),

· Działania korygujące a szybka akcja,

· Praca zespołowa w rozwiązywaniu problemów,

· Przykłady opisania problemu,

· Analiza przyczyn problemu – podział zadań,

· Sformułowanie problemu w postaci „SMART”,

· Narzędzia wspomagające analizę przyczyn problemu:

o metoda 5 Why,

o burza mózgów,

o histogram, wykres rozrzutu, wykres ramka-wąsy (box-plot),

o prawidłowa analiza wykresów kontrolnych,

o wykres Ishikawy,

o zasada Pareto,

o analiza historii problemu (co i kiedy zmieniono i kiedy wystąpił problem),

o mapowanie procesów,

o FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad),

· Identyfikacja przyczyn źródłowych i projektowanie/walidacja rozwiązań metodami Planowania Eksperymentów (DOE – Design of Experiments),

· Przegląd narzędzi wspomagających generowanie i wybór rozwiązania
(m.in. Poka-Yoke, Andon, 5S, elementy Six Sigma i Lean Mfg).

Ćwiczenia:

· Ćwiczenia w grupach – analizy przypadków.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu,
W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis