Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis

O szkoleniu

Podczas rozwiązywania problemów jakościowych jedną z podstawowych potrzeb i trudności jest identyfikacja przyczyny, która spowodowała niezgodność. Często okazuje się, że zdiagnozowana przyczyna posiada swoją przyczynę, ta z kolei swoją, itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia jest odkrycie przyczyny „najgłębszej”, czyli źródłowej (inaczej: pierwotnej). Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Warto zatem zastosować narzędzia, które ułatwią poznanie przyczyny źródłowej oraz zaprojektowanie skutecznych działań ją eliminujących. Najważniejsze cele jakie stawiamy szkoleniu to nauczenie identyfikacji strat oraz diagnozowania pierwotnych przyczyn niezgodności (Root Cause Analysis – RCA). Podczas szkolenia zostaną pokazane powiązania z wymaganiami IATF 16949, ISO 9001:2015, lean management, metodologią 8D oraz narzędziami jakości wspomagającymi identyfikację przyczyn pierwotnych. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać narzędzia i metody wspomagające poszukiwanie przyczyn oraz rozwiązań.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Systematycznego podejścia do rozwiązywania problemów jakościowych.
 • Poprawnego definiowania problemu.
 • Zespołowego podejścia do wielopłaszczyznowej analizy przyczyn problemu.
 • Poprawnego dochodzenia do praprzyczyn problemów dzięki zastosowaniu szerokiego zbioru narzędzi wspomagających.
 • Zasad unikania błędów popełnianych w procesie analizy problemu i jego przyczyn.
 • Zasad i narzędzi wykorzystania wyników analizy przyczyn źródłowych problemu.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich stanowisk, zainteresowanych udziałem w procesach rozwiązywania problemów, niezależnie od typu przedsiębiorstwa/instytucji czy branży w której działa. W szczególności szkolenie dedykowane jest:

 • Kierownikom wszystkich szczebli zarządzania.
 • Specjalistom ds.: badań i rozwoju, jakości, produkcji, utrzymania ruchu, logistyki.
 • Liderom zespołów.
 • Członkom zespołów analizujących problemy (w tym kół jakości).
 • Uczestnikom zespołów projektowych.

Program szkolenia

1. Problem w organizacji (istota i rodzaje problemów).
2. Pojęcie i znaczenie przyczyny źródłowej problemu.
3. Zespołowe podejście do analizy problemów i jego znaczenie w procesie RCA.
4. Przygotowanie do procesu RCA:

 • Źródła informacji o problemie.
 • Techniki zbierania informacji charakteryzujących problem (arkusz kontrolny, histogram, zasady czytania kart kontrolnych, schemat blokowy jako źródło informacji o procesie, w którym pojawił się problem).
 • Zasady i metody formułowania problemu i charakterystyki tła problemu (np. 5W&2H, analiza „is-is not”, SMART).

5. Realizacja RCA – etap zasadniczy.

 • Opracowanie listy potencjalnych przyczyn problemów (wykorzystanie różnych odmian burzy mózgów, np. trigger method, Philips 623, meta plan w oparciu o dane zebrane w fazie przygotowania do RCA).
 • Redukcja listy potencjalnych przyczyn problemu (zastosowanie wykresu Ishikawy i diagramu Pareto).
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych (metody: klasyczna 5 whys, drill deep and wide, FTA).
 • Weryfikacja przyczyn źródłowych problemu (źródła weryfikacji, zasady weryfikacji, wykres rozrzutu).

6. Wykorzystanie wyników RCA – etap kończący (opracowanie rozwiązań z wykorzystaniem burzy mózgów, uszczegółowianie rozwiązań z zastosowaniem PDPC, planowanie wdrożenia rozwiązań z wykorzystaniem action planu).
7. Metody i techniki powiązane z RCA:

 • FMEA jako metoda przewidywania problemów i ich przyczyn.
 • Analiza błędów ludzkich HERCA jako metoda identyfikacji źródeł błędów ludzkich.
 • Poka Yoke – wykorzystanie praktyczne wiedzy o przyczynach źródłowych.

II dzień - warsztaty
Cały dzień szkoleniowy poświęcony zostanie realizacji RCA przez zespoły utworzone spośród uczestników szkolenia dla konkretnych „firmowych” problemów. Celem tego dnia jest nie tylko przećwiczenie narzędzi ale też pokazanie możliwości zastosowania RCA oraz jej wyników dla konkretnych przykładów z życia przedsiębiorstwa. Ćwiczenia:
Ćwiczenia w grupach – analizy przypadków: RCA dla konkretnych problemów. W tym:

 • Wykorzystanie założeń analizy 5W&2H do analizy tła problemu.
 • Wykorzystanie flowchartu do analizy procesu/procesów, w których powstał problem.
 • W oparciu o dane z wcześniejszych 2 ćwiczeń opracowanie najszerszej możliwej listy potencjalnych przyczyn problemu (z wykorzystaniem założeń burzy mózgów).
 • Redukcja listy potencjalnych przyczyn problemuz wykorzystaniem poznanych narzędzi (ishikawa, Pareto).
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych problemu z wykorzystaniem poznanych technik (wersja klasyczna 5 whys, drill deep and wide, FTA).
 • Opracowanie metod weryfikacji zidentyfikowanych we wcześniejszym ćwiczeniu przyczyn źródłowych.
 • Opcjonalnie: opracowanie rozwiązań dla przyczyn źródłowych i przygotowanie procesu ich wdrożenia (PDPC, action plan).

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 30 czerwiec-1 lipiec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 11-12 sierpień 2022
Online 5-6 wrzesień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 25-26 październik 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 22-23 listopad 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Online 19-20 grudzień 2022

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!