Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-przyczyn-zrodlowych-root-cause-analysis-73835-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób stosować techniki Root Cause Analysis w swoim środowisku zawodowym. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

CELE SZKOLENIA

-Zdobycie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów metodą Root Cause Analysis z wykorzystaniem techniki 5 Why
-Poznanie komplementarnych dla techniki 5 Why narzędzi rozwiązywania problemów tj. narzędzi SPC, diagramów Pareto i cause&effect Ishikawy oraz analizy stratyfikacyjnej Kepner-Tregoe,
-Zdobycie umiejętności stosowania technik rozwiązywania problemów we własnym środowisku zawodowym.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

-Poprawa jakości, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa bezpieczeństwa pracy, zmniejszenie liczby defektów.
-Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań.

METODYKA SZKOLENIA
Miniwykład połączony z prezentacją multimedialną
Symulacje
Dyskusja
Analiza przypadków – case studies
Ćwiczenia do samodzielnej realizacji przez Uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

Program szkolenia:

 
1. Wprowadzenie:

 • Root Cause Analysis – analiza przyczyny źródłowej
 • Identyfikowanie Point of Cause RCA
 • Stosowanie narzędzi SPC (Statistical Process Control) dla opisu problemów
 • Metody diagramowe do opisu procesów
 • Analiza diagramowa „sequence of events”
 • Analiza stratyfikacyjna Kepner-Tregoe
 • Diagram Pareto
 • Diagram cause&effect Ishikawy
 • Opis techniki 5 Why

2. Stosowanie techniki 5 Why:

 • Lejek 5 Why
 • Macierz 5 Why:

            - typologia pytań 5 Why – 5W2H?
            - dowody zasadności zadawanych pytań
            - wybór działań korygujących i naprawczych

 • Tworzenie drzewa przyczyn:

             - rozwijanie kolejnych poziomów drzewa przyczyn
             - wybór pytania inicjującego
             - bramki koniunkcji i alternatywy w drzewie 5 Why
             - docieranie do przyczyny źródłowej
             - potwierdzanie ścieżki powstawania błędu w oparciu o drzewo 5 Why

3. Przykłady i ćwiczenia w stosowaniu technik analiza Root Cause Analysis.

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł + 23% VAT za osobę
 • 1190 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Analiza przyczyn źródłowych - Root cause analysis