Analiza sprawozdań finansowych

O szkoleniu

Sprawozdania finansowe odgrywają kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji w podmiotach gospodarczych. Z jednej strony pełnią funkcję informacyjną, wskazując precyzyjnie na istotę związku przyczynowo-skutkowego w finansach przedsiębiorstw. Z drugiej zaś pełnią funkcję kontrolną, która jest bezpośrednio związana z oceną skutków podejmowanych decyzji. Optymalizacja działań, a co za tym idzie, możliwość osiągnięcia wcześniej zamierzonych celów zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i w kontekście bieżącej działalności, jest ściśle i nierozerwalnie związana z analizą bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Analiza sprawozdań finansowych przyczynia się do zwiększenia potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne w kontekście dynamicznie rozwijających się rynków oraz zmian w otoczeniu jednostek gospodarczych.

Szkolenie „Analiza sprawozdań finansowych” jest w szczególności adresowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwami lub departamentami oraz działami wyodrębnionymi w ramach struktury organizacyjnej, a także właścicieli przedsiębiorstw.

Cele szkolenia

 • Przekonanie uczestników o znaczeniu planowania dla długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości przeprowadzania różnego rodzaju analiz, w tym w szczególności analizy wskaźnikowej
 • Zaznajomienie uczestników z rodzajami ryzyka oraz mechanizmami niwelowania ich wpływu na działalność operacyjną przedsiębiorstwa
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla organizacji

 • Kompleksowe planowanie rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej
 • Monitoring podejmowanych działań, analiza odchyleń od planów, podejmowania doraźnych działań podnoszących efektywność prowadzonej działalności
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Franczyzobiorcy

Program szkolenia

Sesja I. Analiza sprawozdań finansowych – 2 dni

Sesja II. Wiarygodność finansowa kontrahentów – 2 dni

Sesja III. Zarządzanie płynnością i rentownością przedsiębiorstwa – 2 dni

Sesja IV. Optymalizacja produkcji i sprzedaży – 2 dni

Sesja V. Ocena projektów inwestycyjnych – 2 dni

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

dr Krzysztof Świeszczak

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse i Bankowość. Wcześniej był doradcą ds. bankowości prywatnej w ING Bank Śląski, a następnie asystentem ww. katedry na UŁ.

Laureat pierwszej w Polsce edycji światowego konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove”, organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich (temat nagrodzonej pracy: „Doradca bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy bankiem i klientem w kontekście problemu etyki w skali mikro”).

Był wykonawcą ze strony Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego następujących umów o współpracy:

 • zawartej pomiędzy Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w ramach programu Santander Universidades (tytuł projektu: Włączenie bankowe jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim);
 • zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S. A. a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym (badanie rynkowe oraz technologiczne pod kątem stworzenia rozwiązania do wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych).

Uczestniczył w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – stypendium D-RIM.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych; prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują takie dziedziny wiedzy, jak rynek kapitałowy, sektor bankowy, etyka w finansach, przedsiębiorczość i private banking. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!