Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-statystyczna-danych-w-excelu-63772-id367

Informacje o szkoleniu

 • Analiza statystyczna danych w Excelu


  ID szkolenia: 63772
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum miasta
  siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  .
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w analizie statystycznej. Szkolenie jest adresowane m.in. do pracowników działów planowania i analiz. Uczestnicy zapoznają się z większością dostępnych w Excelu funkcji statystycznych oraz narzędzi statystycznych. Szkolenie pozwoli zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie użycia danej funkcji czy narzędzia excelowego. Ponadto uczestnictwo w szkoleniu pozwala odświeżyć i ugruntować ogólną wiedzę statystyczną uczestników.

• Grupować dane w postaci szeregów rozdzielczych
• Prezentować szeregi statystyczne na diagramach i histogramach
• Obliczać i interpretować statystyki opisowe struktur danych
• Badać korelacje
• Analizować trendy i prognozować
• Wykonywać testy statystyczne
• Szacować parametry rozkładów na podstawie pobranych prób

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Narzędzia i funkcje statystyczne Excela prezentowane na szkoleniu
• Funkcje z biblioteki funkcji statystycznych
• Narzędzia analizy danych:
– Analiza wariancji
– Analiza wariancji dwuczynnikowa z powtórzeniami
– Analiza wariancji dwuczynnikowa bez powtórzeń
– Korelacja
– Kowariancja
– Statystyka opisowa
– Wygładzanie wykładnicze
– Test F z dwiema próbami dla wariancji
– Histogram
– Średnia ruchoma
– Generowanie liczb pseudolosowych
– Ranga percentyl
– Regresja
– Próbkowanie
– Test T: par skojarzonymi z dwiema próbami dla średniej
– Test T: z dwiema próbami zakładający równe wariancje
– Test T: z dwiema próbami zakładający nierówne wariancje
– Test Z: z dwiema próbami dla średnich

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 3 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1350 zł + 23% VAT cena za osobę

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Analiza statystyczna danych w Excelu