Szkolenie

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych

O szkoleniu

Metody oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) w przypadku pomiarów niepowtarzalnych (np. niszczących lub zmieniających wielkość mierzoną) wg wytycznych branży motoryzacyjnej (MSA-4). Przegląd i powtórka metod MSA dla pomiarów powtarzalnych. Monitorowanie stabilności systemów pomiarowych w przypadku pomiarów niepowtarzalnych, analiza „R&R” dla pomiarów niepowtarzalnych – ARM, RM, ANOVA. Przykłady, ćwiczenia z wykorzystaniem prostego sprzętu pomiarowego i arkuszy obliczeniowych. Szacowany udział części praktycznej szkolenia: ok. 80%.
Kto powinien wziąć udział?
• Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym. • Pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych / badawczych. • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości lub SPC • Osoby odpowiedzialne za dobór przyrządów / metod kontroli wyrobu / nadzorowania procesu. • Auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949. • Osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt). • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości, w tym dobór i nadzór kontrolerów. • Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw / dostawców. • Szefowie jakości, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości. • Inżynierowie procesu. • Osoby odpowiedzialne za nowe projekty / wdrożenia nowych wyrobów. • Osoby odpowiedzialne za PPAP w przedsiębiorstwie, szczególnie za raporty MSA.

Program szkolenia

Zdolność systemu pomiarowego.

· Przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru.

· Niepewność pomiaru a podejmowanie decyzji w procesie produkcji - skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem.

· Składniki zmienności, wskaźniki i wymagania – powtórka.

· Niepoprawność wskazań (błąd systematyczny).

· Błędy przypadkowe: powtarzalność (EV), odtwarzalność (AV), niepewność standardowa (powtarzalność i odtwarzalność R&R).

· Zmienność całkowita (TV) a zmienność własna procesu (PV).

· Rozdzielczość i rozróżnialność (ndc).

· Wskaźniki zdolności i wymagania dla zadań pomiarowych związanych z kontrolą jakości lub sterowaniem procesem.

· Krótkoterminowa i długoterminowa stabilność systemu pomiarowego: karty kontrolne SPC w zastosowaniu do monitorowania systemu pomiarowego.

· Metodyka badań zdolności systemów pomiarowych.

· Analiza „R&R” metodą średnich i rozstępów (ARM) dla pomiarów „powtarzalnych” – powtórka (wg MSA-4).

· Przypadek pomiaru „niepowtarzalnego” – problemy z określeniem źródeł zmienności.

· Metody monitorowania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów powtarzalnych (procedury S1, S2) oraz niepowtarzalnych (procedury S3, S4, S5a, S5b).

· Pojęcie próbki „homogenicznej”, metody pozyskiwania / przygotowywania.

· Metody badania zdolności systemu pomiarowego w przypadku pomiarów niepowtarzalnych: procedury V3, V3a, V4 – analiza „R&R” z użyciem metody ARM (średnich i rozstępów) „ANOVA Crossed” (krzyżowa) i „ANOVA Nested” (zagnieżdżona).

· Problemy i ograniczenia w interpretacji negatywnych wyników analiz.Ćwiczenia:

· Analiza R&R metodą średnich i rozstępów (ARM) – analiza przypadku (powtórka).

· Projektowanie i wykorzystanie kart kontrolnych X-mR, z-R, Xśr-R do monitorowania długoterminowej stabilności systemu pomiarowego (procedury S1, S3, S4, S5a) – rozwiązywanie przypadków indywidualne lub zespołowe (Excel)
w celu zrozumienia sposobu i zakresu stosowania kart stabilności.

· Ocena zdolności przyrządu dla zadania pomiarowego typu „orzekanie zgodności ze specyfikacją” oraz do zastosowań w SPC w celu nabycia umiejętności doboru metody i wykonania badania.

· Procedura V3 oraz V3a (test-retest study) – rozwiązanie przypadku, ćwiczenie obliczeniowe (Excel).

· Analiza R&R metodą „Anova Nested” (procedura V4) – przygotowanie próbki homogenicznej, własnoręczne pomiary i analiza wyników (oprogramowanie MSA).

W przypadku szkoleń zamkniętych: ćwiczenia wykonywane mogą być na bazie próbki wyrobów Klienta; wymaga to wcześniejszego przygotowania próbki przez Klienta w uzgodnieniu z trenerem.

Prelegenci

Cytat
trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN netto/os.
1590 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Weź udział

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!