Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analizy-w-arkuszu-excelrsquoa-w-dziale-handlowym-i-sprzedazy-73680-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ma charakter warsztatów z praktycznym wykorzystaniem modeli niezbędnych do efektywnego i optymalnego zarządzania sprzedażą oraz ustalania poziomu zapasów magazynowych.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami najczęstszych problemów zarządczo-informacyjnymi w procesach sprzedażowych.

Uczestnik zostanie zapoznany z arkuszem Excel’a oraz będzie potrafił dokonywać analiz w zakresie niezbędnym do podejmowania kluczowych decyzji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest dedykowane dla kadr działu sprzedaży, pracowników mających awansować na stanowisko kierownika, kierownicy i dyrektorzy.

Program szkolenia:

 • Prognozowanie sprzedaży długoterminowej /kilkuletni horyzont czasowy/.

Prognozowanie popytu stanowi bazę do przygotowania np. całego budżetu firmy, wielkości i wartości sprzedaży na kolejny rok. Powinien to być jeden z ważniejszych procesów w firmie, ponieważ pomyłki mogą skutkować nawet bankructwem podmiotu poprzez niedopasowanie innych zasobów, za które trzeba zapłacić. Dlatego warto wpisać ten punkt w roczną agendę działania firmy i angażować w prognozę jak najwięcej osób z różnych działów.

 • Prognozowanie sprzedaży krótkoterminowej /miesięczny i kwartalny horyzont czasowy/.

Cel tworzonych prognoz w przedsiębiorstwie jest jasny – służą one jako podstawa do podejmowania z wyprzedzeniem odpowiednich decyzji i działań biznesowych. A to wszystko po to, aby zoptymalizować wyniki osiągane przez firmę oraz zasoby, które są niezbędne do ich uzyskania. Odrębną nieco kwestią jest fakt, że w pewnych momentach niektóre prognozy stają się w firmie celami stawianymi przed pracownikami. A te z kolei mają znaczący wpływ na ich pracę.

 • Analiza wskaźników sezonowości jako element strategii sprzedażowej.
 • Podział kosztów na pojedynczej sztuce produktu w oparciu o techniczny koszt wytworzenia.
 • Technika odchyleń krańcowych /ustalenie jednostkowego kosztu zmiennego produktu związanego z wielkością produkcji dla poszczególnych okresów/.
 • Analiza progu rentowności dla produkcji jedno i wieloasortymentowej.
 • Marża pokrycia kosztów i marża globalna.
 •  Analiza ABC/XYZ i prognozowanie długoterminowe jako obiektywne wskaźniki kategoryzacji produktów i klientów dla budowy macierzy BCG /Boston Consulting Group/.
 • Obiektywne premiowanie pracowników zgodnie z analizą ABC/XYZ/αβγ (alfa, beta, gamma) ze względu na wielkość sprzedaży, wartość sprzedaży i marżę.
 •  Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

dział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Analizy w arkuszu Excel’a w dziale handlowym i sprzedaży