Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/angielski-jest-prosty-program-podniesienia-konkurencyjnosci-kobiet-i-mezczyzn-na-rynku-pracy-przez-podwyzszenie-kwalifikacji-i-nabycie-nowych-umiejetnosci-praktycznego-poslugiwania-sie-j-angielskim-28296-id289

Informacje o szkoleniu

 • Angielski jest prosty. Program podniesienia konkurencyjności kobiet i mężczyzn na rynku pracy przez podwyższenie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się j. angielskim


  ID szkolenia: 28296
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Języki obce
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  do ustalenia
  do ustalenia
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  164 godziny (45 minut)
 • Organizator szkolenia:

  ACT Advanced Corporate Training Sp.z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem ogólnym projektu jest podniesienie znajomości języka angielskiego o jeden poziom wg europejskiej skali CEFR u 32 osób (13 mężczyzn i 19 kobiet) pracujących w przedsiębiorstwach na terenie woj. mazowieckiego, przy czym dla 16 osób: osiągnięcie poziomu B1, dla 8 osiągnięcie poziomu A1, dla 8 osób osiągnięcie poziomu A2 w skali CEFR.

Cele szczegółowe:
1. Podniesienie u uczestników szkoleń umiejętności posługiwania się j. angielskim o jeden poziom w skali CEFR w następujących obszarach: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, poprawność, słownictwo ogólne, słownictwo zawodowe.
2. Zwiększenie i/lub utrzymanie aktywności uczestników szkolenia na rynku pracy poprzez podniesienie swoich umiejętności posługiwania się j. angielskim.
3. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności woj. mazowieckiego poprzez podwyższenie kwalifikacji osób pracujących.

Projekt obejmuje 4 kursy: 2 kursy (łącznie dla 16 osób) na poziomie A2 (prowadzące do uzyskania poziomu B1), 1 kurs (8 osób) na poziomie A1 (prowadzący do osiągnięcia poziomu A2) oraz 1 kurs (8 osób) dla poziomu 0 (prowadzący do uzyskania poziomu A1).

Terminy poszczególnych kursów:

1. Grupa I - Poziom A2 - od 5.07.2011 do 14.06.2012
2. Grupa II - Poziom A2 - od 1.08.2011 do 25.06.2012
3. Grupa III - Poziom A1 - od 5.03.2012 do 6.02.2013
4. Grupa IV - Poziom 0 - od 3.04.2012 do 21.03.2013

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy wyłącznie poprzez Formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem: www.act.edu.pl/angielskijestprosty

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby dorosłe, pracujące w przedsiębiorstwach na terenie woj. mazowieckiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych, poszukujące kursów nastawionych na praktyczną komunikację w języku angielskim, których znajomość j. angielskiego jest na poziomie niższym niż B1 w skali europejskiej CEFR.

Program szkolenia:

Autorska forma kursu jest nastawiona na podniesienie praktycznych umiejętności komunikacyjnych uczestników i uczestniczek.
Każdy kurs obejmuje 164 zajęcia (po 45 minut) w tym:
- Dwa semestry nauki, łącznie 136 zajęć 45 minutowych. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, poza godzinami pracy uczestników. Każde spotkanie potrwa 90 minut.
- Intensywny Moduł Aktywizujący, nastawiony na konwersacje. (24 zajęcia w układzie 2 x 135 minut tygodniowo).
- Indywidualne konsultacje z lektorem (osobiste lub przez komunikator Skype) w wymiarze 4 jednostek 45 minutowych.
Pod koniec kursu każdy uczestnik przystąpi do ustnego egzaminu końcowego.

Informacje o prelegentach:

lektorzy ACT

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 0 zł bezpł.

Cena zawiera:

udział w zajęciach, podręcznik, zeszyt ćwiczeń z CD oraz autorskie materiały ACT

Dofinansowanie z UE:

Tak. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Regulamin projektu: www.act.edu.pl/angielskijestprosty

Wydarzenie: Angielski jest prosty. Program podniesienia konkurencyjności kobiet i mężczyzn na rynku pracy przez podwyższenie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się j. angielskim