Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/apqp-wdrazanie-nowego-produktu-do-produkcji-13565-id127

Informacje o szkoleniu

 • APQP - WDRAŻANIE NOWEGO PRODUKTU DO PRODUKCJI


  ID szkolenia: 13565
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 7 godzin

  Terminy szkolenia:
  12-13.06.2017
  07-08.08.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:
•Nabycie umiejętności zarządzania nowymi projektami według metodyki APQP (Zaawansowane planowanie jakości wyrobu)
•Uświadomienie podejścia procesowego nakierowanego na klienta
•Nabycie umiejętności sporządzania planu jakości, planu kontroli.
•Poznanie użytecznych technik i narzędzi stosowanych w branży motoryzacyjnej niezbędnych do uzyskania akceptacji wyrobu przez klienta

Szkolenie skierowane jest do:

•Technolodzy,
•Konstruktorzy,
•Inżynierowie jakości,
•Właściciele procesów,
•Kierownictwo

Program szkolenia:

Program szkolenia:
• Wprowadzenie do zaawansowanego planowania jakości w różnych branżach
• Podstawy planowania jakości nowych produktów
• Sekwencja działań przy wdrażaniu nowych wyrobów
o Planowanie projektu
o Projektowanie wyrobu;
o Projektowanie procesu;
o Walidacja produktu i procesu;
o Produkcja i sprzężenie zwrotne.
• Omówienie technik i analiz wykonywanych w trakcie procesu APQP
o Ocena wykonalności – omówienie
o FMEA – krótkie omówienie
o Flow chart procesu – omówienie i ćwiczenie;
o Control Plan – omówienie i ćwiczenie;
o MSA – krótkie omówienie i ćwiczenie dla GR&R
o Badanie zdolności procesu – krótkie omówienie i ćwiczenie;
o PPAP – krótkie omówienie;
• Analiza list kontrolnych tzw. checklist stosowanych na poszczególnych etapach APQP
• Krótkie omówienie terminów i sugerowanych technik analitycznych (benchmarking, diagram przyczyn i skutków, characteristics matrix, CPM, DOE, DFM/DFA, QFD, mistake proofing)
• Realizacja wyrobu w oparciu o rozeznanie wymagań i klienta
• Analiza procedury wdrażania nowych projektów według APQP
• Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250,00 PLN netto/ 1 os 12 397 18 81

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu lu e -mail , nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: APQP - WDRAŻANIE NOWEGO PRODUKTU DO PRODUKCJI