APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie w praktyce pracy planisty

O szkoleniu

W planowaniu produkcji obok rozwiązań „sekwencyjnych” typu MRPII (Manufacturing Resource Planning) zaczynają dominować podejścia bardziej „symultanicznie/online” – APS (Advanced Planning and Schedulling). W aktualnych trendach Przemysłu 4.0 planowanie i harmonogramowanie produkcji staje się coraz bardziej algorytmiczne – faktycznie podporządkowane celom przedsiębiorstwa. Może to być przykładowo cel mniejszego błędu prognozy, redukcji przezbrojeń, obniżenia poziomu produkcji w toku, ochrony terminów realizacji, optymalizacji i redukcji poziomu odpadu materiałowego, czy też kolejkowania na tzw. „wąskie gardła” tj. łańcuch krytyczny itd.

Taki proces harmonogramowania to również dynamiczne reagowanie na informacje o odchyleniach agregowanych w trakcie realizacji dostaw i produkcji. Dlatego też APS może być integrowany z samym sterowaniem produkcją – systemami MES (Manufacturing Execution System) czy też SCADA.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie wymaga zrozumienia algorytmów kolejkowania pracy produkcji i magazynów, doboru algorytmów (np. redukcja przezbrojeń) do celów stawianych dla konkretnych grup asortymentowych, jak i opanowania zasad skutecznego korygowania sekwencji wielu zleceń jednocześnie.

W trakcie zajęć realizowany jest główny warsztat mających na celu symulację harmonogramowania w zakładzie produkcyjnym. Symulowane będzie od 2 do 6 fabryk (zależnie od wielkości grupy) konkurujących ze sobą na rynku i np. wygrywających grę, właśnie poprzez skuteczny dobór metod planowania i harmonogramowania. Zarówno w obszarze nośników zdolności, jak i zapewnienia dostępności materiałowej. W warsztacie zostały uwzględnione też elementy TOC/MBC (teorii ograniczeń).

Celem szkolenia jest praktyczne, na przykładach z projektów, w ćwiczeniach, jak i w głównym warsztacie i poznanie narzędzi i technik używanych w ramach zaawansowanego planowania i harmonogramowania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści 

 • poznanie najnowszych koncepcji, zasad i możliwości narzędzi zarządzania produkcją,
 • użycie algorytmów do poprawiania konkretnych wskaźników np. redukcja przezbrojeń, wyrównywanie obciążeń stanowisk,
 • skupienie na wskaźnikach, np. ujęcie w algorytmach i ocenie wydajności pracy awarii i przezbrojeń,
 • zastosowanie metod opartych o teorię ograniczeń TOC/MBC (np. Drum Buffer Rope),
 • poznanie zaawansowanych metod planowania, np. w ramach APS,
 • zrozumienie możliwość i zasad współpracy APS z MES (Manufacturing Execution System) i SCADA,
 • poznanie trendów i przyszłości produkcji wynikającej z celów Przemysłu 4.0,
 • zrozumienie wielu metod/algorytmów planowania i harmonogramowania – przyporządkowanie do celów przedsiębiorstwa,
 • dopasowywanie narzędzi do specyfiki biznesu i formułowanie własnych algorytmów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do planistów.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Wprowadzenie do zajęć – cele działania przedsiębiorstwa produkcyjnego:

 • zaprzyjaźnienie się z tematem – planowanie i harmonogramowanie w codziennym życiu (dobre praktyki, błędy),
 • zbieżność i rozbieżność celów wewnątrz firmy, jak i odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady), a jakość harmonogramowania.

Zaawansowane planowanie i zaawansowane harmonogramowanie – wprowadzenie:

 • różnica między planami, a harmonogramami – podstawowe cele i narzędzia,
 • co zmienia APS względem klasycznego MRPII, a czego nie zmienia,
 • czym jest zaawansowane planowanie i zaawansowane harmonogramowanie – minimum wymagań dla funkcjonowania,
 • harmonogramowanie z jednoczesnym uwzględnianiem dostępności materiałowej i zdolności,
 • jak daleko w przyszłość harmonogramować/planować/prognozować – horyzont planistyczny,
 • zaprezentowanie celów planowania produkcji w zależności od relacji wielkości wolumenu i różnorodności produkowanych indeksów materiałowych, stosowanych technologii, jak i założonej dostępności zdolności wytwórczych,
 • klasyfikacja procesów wytwórczych i przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa / grup asortymentowych do wybranej strategii produkcyjnej.

Elementy zaawansowanego planowania:

 • podstawowe algorytmy prognozowania,
 • ocena jakości własnego algorytmu prognozowania przyszłości względem modelu naiwnego – poprzez użycie i zrozumienie waterfall report,
 • konsekwencje błędu dla kalkulacji zapasów bezpieczeństwa.

APS – zaawansowane harmonogramowanie, narzędzia i metody:

 • metody formułowania algorytmów i przykłady dobierania algorytmów dla wsparcia konkretnych celów biznesowych – często wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu:
 • redukcja przezbrojeń – macierze przezbrojeń,
 • różne cele wskaźnikowe dotyczące pojęcia przezbrojenia i awarii,
 • obniżenie poziomu produkcji w toku,
 • poprawienie wskaźnika poziomu obsługi klienta,
 • pełniejsze (pod tzw. „100%”) obciążenie nośników zdolności,
 • metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS (Central Point Scheduling),
 • kolejkowanie na „wąskie gardła”,
 • overlapping,
 • macierze transportowe,
 • technologie alternatywne itd.

Warsztat – „Shop Floor Game – APS”, rozwój umiejętności planowania i zaawansowanego harmonogramowania w środowisku limitowanych zdolności (nie tylko produkcyjnych):

Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania i  harmonogramowania produkcji w warunkach FL (finite loading) i CBS (constrained based schedulling) – kolejkowania przy limitowanych zdolnościach. Celem jest uzyskanie korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego – maksymalizacja zysku lub/i rentowności. Stosowane są macierze przezbrojeń, jak i overlapping. Obok realizowanych w scenariuszu gry zleceń – zespoły rywalizują również ze sobą w pozyskiwaniu dodatkowych ofert z rynku. Minimalizują koszty. Gra pozwala zrozumieć zależność między celami wynikającymi ze strategii firmy, technologią, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, łańcuchem dostaw, a decyzjami dotyczącymi wyboru metod harmonogramowania. „Shop Floor Game – APS” umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji “make or/and buy”, jak i innych metod uelastycznienia zdolności.

 

DZIEŃ II

Prezentacja wyników symulacji – dyskusja:

 • podsumowanie wyników symulacji i omówienie najlepszych praktyk zastosowanych w planowaniu i harmonogramowaniu przez rywalizujące zespoły,
 • co można było zrobić w harmonogramowaniu jeszcze lepiej – pomysły?

APS – zaawansowane harmonogramowanie, narzędzia i metody c.d.:

 • harmonogramowanie „infinite” kontra „finite loading” – harmonogramowanie przy nieograniczonych i ograniczonych zdolnościach,
 • kiedy stosować APS, a kiedy należy szukać innych metod, jakich? – przykłady z projektów wdrożeniowych; czy harmonogramowanie zawsze jest konieczne?! – możliwości optymalizacji w ramach specyfiki samej technologii np. redukcja odpadu itp.,
 • ograniczenia „klasycznych” rozwiązań typu MRPII,
 • obszary aplikacji np. MTO / ATO (produkcja i montaż na zamówienie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, intensywność zmian, produkcja gniazdowa, małe serie, duży mix itd.
 • szczegółowość opisu harmonogramu, czyli rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, powierzchnia magazynowa; ograniczenia w szczegółowości harmonogramowania – co minimalnie powinno być opisane i sparametryzowane?

Teoria ograniczeń w harmonogramowaniu – TOC/MBC, Goldratt:

 • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji “wąskich gardeł”,
 • podporządkowanie organizacji pracy bieżącemu “wąskiemu gardłu”,
 • wpływ „wąskiego gardła” na kierunek harmonogramowania zleceń,
 • algorytm Drum Buffer Rope.

Użycie MES i SCADA, stosowanie dashboard’ów:

 • ewidencjonowanie operacji i zleceń produkcyjnych – bieżąca wizualizacja danych (dashboard’y) – wsparcie informatyczne,
 • rola MES, SCADA i dynamika reagowania na przyczyny odchyleń w realizacją np. nieplanowane przestoje,
 • wsparcie informatyczne – przykłady.

Gospodarka materiałowa i możliwości jej wsparcia przez APS:

 • algorytmy związane z rotacją zapasów – stosowane uwzględniając profil produkcji, rodzaj SKU, przyjętą strategię przedsiębiorstwa i uwarunkowania łańcucha dostaw,
 • wskaźniki poziomu obsługi klienta, jak i dostępności do obiecania,
 • dynamiczne aktualizowanie poziomu zapasów bezpieczeństwa (safety stock),
 • nowoczesne metody (w czasie rzeczywistym) identyfikacji ruchów materiałowych, sterowanie picking’iem produkcyjnym i magazynowym.

Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) i obsługa APS:

 • czy APS to coś innego niż ERP – ewolucja oferowanych aplikacji APS, jak i ERP posiadających funkcjonalności APS, omówienie zalet i ograniczeń,
 • zasady postępowania przy wdrożeniu,
 • wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych.

Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie zajęć,
 • follow-up (praca domowa),
 • zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
 • ankiety i sesja ocen.

Czas trwania

2 dni, 9:00-16:00

Prelegenci

trener Effect Group

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 10-11 październik 2022

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 261
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 300 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa
ul. Jerzego Bajana 31D
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa ul. Jerzego Bajana 31D
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!