Szkolenie: ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/archiwizacja-dokumentacji-30163

Informacje o szkoleniu

 • ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI


  ID szkolenia: 30163
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat:
 • Adres szkolenia:

  Sale szkoleniowe EMPRIZ Wrocław
  Boczna 2
  50-502 Wrocław
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 28.12.2016
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
  09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
  10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
  13:00 - 13:30 Obiad w restauracji
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie według aktualnych przepisów prawnych.

Wiadomo jest, że jednym z podstawowych obowiązków wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce jest prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji powstającej w trakcie ich działalności. Dokumentacja powinna być uporządkowana, oznaczona, sklasyfikowana i przekazana do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób:
* zajmujących się archiwizowaniem dokumentów
* pracujących w sekretariatach i kancelariach
* zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentacji.

Program szkolenia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
* formy ochrony prawnej dokumentacji
* obowiązki aktotwórcy - instytucji tworzącej dokumentację
* skutki prawne wadliwie zarchiwizowanej dokumentacji

Podstawowe przepisy prawa polskiego
* ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
* rozporządzenia wykonawcze w tym m.in. Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
* Instrukcja kancelaryjna
* Rzeczowy Wykaz Akt
* Instrukcja Archiwalna

Rodzaje i postać współczesnej dokumentacji
* dokument - pojęcie i rodzaje
* podział dokumentacji zgodnie z formą, przeznaczeniem, dostępnością, znaczeniem

Organizacja i zakres działania archiwum, składnicy akt
* archiwum zakładowe a składnica akt
* rola i znaczenie archiwum zakładowego/składnicy akt
* zadania archiwum
* organizacja pracy w archiwum
* organizacja przechowywania dokumentów w archiwum
* warunki do archiwizowania dokumentów
* przepisy wewnętrzne
* pomieszczenie
* organizacja archiwum
* organizacja prac archiwizacyjnych
* organizacja przechowywania dokumentów w archiwum
* wyposażenie archiwum
* produkty do przechowywania dokumentów
* porządek w ewidencji archiwum
* profilaktyka i konserwacja akt

Tworzenie organizacji archiwizowania dokumentów
* zasady efektywnej organizacji przechowywania dokumentów
* dobór produktów do archiwizowania dokumentów
* organizacja prac archiwizacyjnych
* organizacja przechowywania dokumentów spraw zamkniętych


Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt
poszczególnych kategorii archiwalnych
* klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji
* materiały archiwalne typowe i specyficzne
* dokumentacja niearchiwalna, kategoria BE
* okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
* zasady i sposoby porządkowania zalegającej, nieuporządkowanej dokumentacji aktowej

Archiwizowanie dokumentów
* znaczenie dokumentów
* kryteria podziału i rodzaje dokumentacji
* dokumentacja aktowa
* dokumentacja z projektów unijnych
* dokumentacja techniczna
* kategorie archiwalne
* przekazanie akt spraw zakończonych z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego
* sporządzenie odpowiednich spisów zdawczo - odbiorczych dla różnych kategorii archiwalnych
* dokonanie opisu teczek
* paginacja teczki kat. A
* nadanie teczkom sygnatur akt
* prowadzenie wykazu spisów zdawczo–odbiorczych

Archiwizowanie dokumentacji elektronicznej
* nośniki danych
* elektroniczna skrzynka odbiorcza z BIP
* imienna skrzynka elektronicznej poczty

Zasady udostępniania dokumentacji z archiwum
* podstawy prawne - co, komu, jak, na ile?
* procedura udostępnienia dokumentacji
* procedura wypożyczenia dokumentacji
* stosowane druki i procedury
* wypełnienie karty wypożyczenia-udostępnienia akt oraz karty zastępczej

Brakowanie dokumentów
* zasady wydzielania, oceny i brakowania
* przygotowanie dokumentów do brakowania
* warunki i tryby uzyskiwania zgody na brakowanie
* przekazywanie wybrakowanej dokumentacji
* opracowanie zarządzenia powołującego komisję do brakowania
* wypełnienie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej
* wypełnienie wniosku do archiwum państwowego o wydanie zezwolenia na zniszczenie akt

Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji organizacji
* podstawowe obowiązki spoczywające na syndykach i likwidatorach
* obowiązki organów założycielskich
* obowiązki spadkobierców prawnych
* współpraca z Archiwum Państwowym i archiwami depozytowymi

Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych lub jednostek nadrzędnych

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:

09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
13:00 - 13:30 Obiad w restauracji

Serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciasteczka) dostępny jest dla Uczestników przez cały czas trwania zajęć.
Na koniec dnia zajęć Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 370 - Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 14 grudnia 2015 r. wynosi: 370,00 zł brutto
 • 490 - Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 14 grudnia 2015 r. wynosi: 490,00 zł brutto

Cena zawiera:

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Szkolenie, kurs: ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI