Archiwizacja dokumentacji

O szkoleniu

SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY WPROWADZONE NOWELIZACJAMI PRZEPISÓW KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH

Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie według aktualnych przepisów prawnych.

Wiadomo jest, że jednym z podstawowych obowiązków wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce jest prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji powstającej w trakcie ich działalności. Dokumentacja powinna być uporządkowana, oznaczona, sklasyfikowana i przekazana do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do osób:
* zajmujących się archiwizowaniem dokumentów
* pracujących w sekretariatach i kancelariach
* zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentacji.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ
* formy ochrony prawnej dokumentacji
* obowiązki aktotwórcy - instytucji tworzącej dokumentację
* skutki prawne wadliwie zarchiwizowanej dokumentacji

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO
* ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
* rozporządzenia wykonawcze, w tym m.in. Ministra Kultury w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
* Instrukcja kancelaryjna
* Rzeczowy Wykaz Akt
* Instrukcja Archiwalna

RODZAJE I POSTAĆ WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI
* dokument - pojęcie i rodzaje
* podział dokumentacji zgodnie z formą, przeznaczeniem, dostępnością, znaczeniem

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM, SKŁADNICY AKT
* archiwum zakładowe a składnica akt
* rola i znaczenie archiwum zakładowego/składnicy akt
* zadania archiwum
* organizacja pracy w archiwum
* organizacja przechowywania dokumentów w archiwum
* warunki do archiwizowania dokumentów
* przepisy wewnętrzne
* pomieszczenie
* organizacja archiwum
* organizacja prac archiwizacyjnych
* organizacja przechowywania dokumentów w archiwum
* wyposażenie archiwum
* produkty do przechowywania dokumentów
* porządek w ewidencji archiwum
* profilaktyka i konserwacja akt

TWORZENIE ORGANIZACJI ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW
* zasady efektywnej organizacji przechowywania dokumentów
* dobór produktów do archiwizowania dokumentów
* organizacja prac archiwizacyjnych
* organizacja przechowywania dokumentów spraw zamkniętych

KWALIFIKACJA ARCHIWALNA DOKUMENTACJI I OKRESY PRZECHOWYWANIA NAJWAŻNIEJSZYCH AKT POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ARCHIWALNYCH
* klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji
* materiały archiwalne typowe i specyficzne
* dokumentacja niearchiwalna, kategoria BE
* okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
* zasady i sposoby porządkowania zalegającej, nieuporządkowanej dokumentacji aktowej

ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW
* znaczenie dokumentów
* kryteria podziału i rodzaje dokumentacji
* dokumentacja aktowa
* dokumentacja z projektów unijnych
* dokumentacja techniczna
* kategorie archiwalne
* przekazanie akt spraw zakończonych z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego
* sporządzenie odpowiednich spisów zdawczo - odbiorczych dla różnych kategorii archiwalnych
* dokonanie opisu teczek
* paginacja teczki kat. A
* nadanie teczkom sygnatur akt
* prowadzenie wykazu spisów zdawczo–odbiorczych

ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ
* nośniki danych
* elektroniczna skrzynka odbiorcza z BIP
* imienna skrzynka elektronicznej poczty

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI Z ARCHIWUM
* podstawy prawne - co, komu, jak, na ile?
* procedura udostępnienia dokumentacji
* procedura wypożyczenia dokumentacji
* stosowane druki i procedury
* wypełnienie karty wypożyczenia-udostępnienia akt oraz karty zastępczej

BRAKOWANIE DOKUMENTÓW
* zasady wydzielania, oceny i brakowania
* przygotowanie dokumentów do brakowania
* warunki i tryby uzyskiwania zgody na brakowanie
* przekazywanie wybrakowanej dokumentacji
* opracowanie zarządzenia powołującego komisję do brakowania
* wypełnienie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej
* wypełnienie wniosku do archiwum państwowego o wydanie zezwolenia na zniszczenie akt

POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI LUB LIKWIDACJI ORGANIZACJI
* podstawowe obowiązki spoczywające na syndykach i likwidatorach
* obowiązki organów założycielskich
* obowiązki spadkobierców prawnych
* współpraca z Archiwum Państwowym i archiwami depozytowymi

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH LUB JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
13:00 - 13:30 Przerwa obiadowa

Czas trwania

10:00-17:00

Prelegenci

Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

sale szkoleniowe

00-015 Warszawa

Towarowa 22

woj. mazowieckie

sale szkoleniowe

00-015 Warszawa

Towarowa 22

woj. mazowieckie

EMPRIZ Wrocław

50-502 Wrocław

Boczna 2

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu w okresie rabatowym
370
Cena zawiera:
  • ena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się
Cena 2
netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po okresie rabatowym
490
Cena zawiera:
  • ena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!