Archiwizacja i obieg dokumentacji

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności i niezbędnej wiedzy w zakresie:
* właściwego postępowania z dokumentacją, organizowania i nadzorowania właściwego obiegu
* w ramach czynności kancelaryjno-biurowych
* profesjonalnego przechowywania dokumentacji w archiwum.

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Istnieje także możliwość uzyskania (bezpłatnie) zaświadczenie na druku MEN (pot. "świadectwa") ukończenia kursu.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie warsztatowe skierowane jest do:
* wszystkich pracowników wytwarzających lub przejmujących w ramach swoich obowiązków jakikolwiek rodzaj dokumentacji w szczególności:
* pracowników sekretariatów
* pracowników kancelarii
* pracowników administracyjnych
* archiwistów

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ
* formy ochrony prawnej dokumentacji
* obowiązki aktotwórcy - instytucji tworzącej dokumentację
* skutki prawne wadliwie zarchiwizowanej dokumentacji

RODZAJE I POSTAĆ DOKUMENTACJI WSPÓŁCZESNEJ
* dokument - pojęcie i rodzaje
* podział dokumentacji zgodnie z formą, przeznaczeniem, dostępnością, znaczeniem
* najważniejsze dokumenty występujące w instytucjach

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ BIUROWĄ
* przyjmowanie i obieg korespondencji
* wewnętrzny obieg akt
* zakładanie spisów spraw
* systemy kancelaryjne, rejestracja i znakowanie spraw uwzględniając:
** jednolity, rzeczowy wykaz akt
** kryteria i podział dokumentacji na kategorie archiwalne
** system klasyfikacji
* obieg akt - zasadnicze etapy obiegu dokumentacji - punkty zatrzymania
* załatwianie spraw
* wysyłanie i doręczanie pism
* przechowywanie akt na stanowiskach pracy
* czynności związane z archiwizowaniem spraw zakończonych
** porządkowanie dokumentacji wewnątrz teczek
** zasady opisywania teczek
** sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych celem przekazania do archiwum

/Uczestnicy w sposób praktyczny przećwiczą nabytą wiedzę, m.in. dokonają rejestracji dokumentów w różnych systemach kancelaryjnych, znakowania dokumentów z uwzględnieniem wykazu akt, kryteriów i kategorii archiwalnych. Ponadto opracują fragment rzeczowego wykazu akt oraz przeprowadzą czynności związane z archiwizowaniem spraw zakończonych w komórkach/

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM, SKŁADNICY AKT
* archiwum zakładowe a składnica akt
* cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
* zakres obowiązków osoby prowadzącej archiwum/składnicę akt
* zasady przejmowania akt przez archiwum z komórek organizacyjnych
* gromadzenie i układ akt w archiwum
* prowadzenie ewidencji dokumentacji w archiwum
* profilaktyka i konserwacja akt

KWALIFIKACJA ARCHIWALNA DOKUMENTACJI I OKRESY PRZECHOWYWANIA NAJWAŻNIEJSZYCH AKT POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ARCHIWALNYCH
* klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji aktowej
* materiały archiwalne typowe i specyficzne
* dokumentacja niearchiwalna, kategorii BE, niejawna
* okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
* zasady i sposoby porządkowania zalegającej, nieuporządkowanej dokumentacji aktowej

BRAKOWANIE DOKUMENTÓW
* zasady wydzielania, oceny i brakowania
* przygotowanie dokumentów do brakowania
* warunki i tryby uzyskiwania zgody na brakowanie
* przekazywanie wybrakowanej dokumentacji

POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI LUB LIKWIDACJI ORGANIZACJI

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH LUB JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

/Uczestnicy przećwiczą nabytą wiedzę, m.in. dokonają przekazania i odbioru akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego, sporządzą odpowiednie spisy zdawczo-odbiorcze, nadadzą teczkom sygnatury akt, dokonają paginacji, wypełnią karty wypożyczenia-udostępnienia akt, a także będą mieli za zadanie przygotować procedurę brakowania/

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Prelegenci

Zajęcia prowadzi trener i konsultant posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum szkoleniowe

Warszawa

sala szkoleniowa

woj. mazowieckie

EMPRIZ Wrocław

Wrocław

sala szkoleniowa

woj. dolnośląskie

EMPRIZ Wrocław

50-502 Wrocław

Boczna 2

woj. dolnośląskie

Centrum szkoleniowe EMPRIZ

00-015 Warszawa

Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa

00-015 Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Sale szkoleniowe EMPRIZ Wrocław

50-502 Wrocław

Boczna 2

woj. dolnośląskie

Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa

00-015 Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Sale szkoleniowe EMPRIZ Wrocław

50-502 Wrocław

Boczna 2

woj. dolnośląskie

Centrum Konferencyjno-Noclegowe Chłodna 29

Warszawa

Chłodna 29

woj. mazowieckie

Centrum konferencyjno-noclegowe Chłodna29

00-867 Warszawa

Chłodna 29

woj. mazowieckie

Sale Szkoleniowe EMPRIZ

50-075 Wrocław

Krupnicza 6/8

woj. dolnośląskie

Sale Szkoleniowe EMPRIZ - Wrocław

Wrocław

Krupnicza 6/8

woj. dolnośląskie

Centrum szkoleniowe EMPRIZ - Wrocław

Wrocław

Krupnicza 6/8

woj. dolnośląskie

Centrum szkoleniowe EMPRIZ

Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Centrum szkoleniowe EMPRIZ

Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Hotel DIAMENT

00-074 Katowice

Dworcowa 9

woj. śląskie

Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu w okresie rabatowym
700
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia, zaświadczenie na druku MEN (posiadamy uprawnienia placówki oświatowej)
Zapisz się
Cena 2
zł netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po okresie rabatowym
790
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia, zaświadczenie na druku MEN (posiadamy uprawnienia placówki oświatowej)
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!