Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/archiwizacja-i-obieg-dokumentacji-69383-id7

Informacje o szkoleniu

 • Archiwizacja i obieg dokumentacji


  ID szkolenia: 69383
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum szkoleniowe
  sala szkoleniowa
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
  I dzień - 10.00 - 17.00
  II dzień - 9.00 - 16.30
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności i niezbędnej wiedzy w zakresie:
* właściwego postępowania z dokumentacją, organizowania i nadzorowania właściwego obiegu
* w ramach czynności kancelaryjno-biurowych
* profesjonalnego przechowywania dokumentacji w archiwum.

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Istnieje także możliwość uzyskania (bezpłatnie) zaświadczenie na druku MEN (pot. "świadectwa") ukończenia kursu.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie warsztatowe skierowane jest do:
* wszystkich pracowników wytwarzających lub przejmujących w ramach swoich obowiązków jakikolwiek rodzaj dokumentacji w szczególności:
* pracowników sekretariatów
* pracowników kancelarii
* pracowników administracyjnych
* archiwistów

Program szkolenia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ
* formy ochrony prawnej dokumentacji
* obowiązki aktotwórcy - instytucji tworzącej dokumentację
* skutki prawne wadliwie zarchiwizowanej dokumentacji

RODZAJE I POSTAĆ DOKUMENTACJI WSPÓŁCZESNEJ
* dokument - pojęcie i rodzaje
* podział dokumentacji zgodnie z formą, przeznaczeniem, dostępnością, znaczeniem
* najważniejsze dokumenty występujące w instytucjach

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ BIUROWĄ
* przyjmowanie i obieg korespondencji
* wewnętrzny obieg akt
* zakładanie spisów spraw
* systemy kancelaryjne, rejestracja i znakowanie spraw uwzględniając:
** jednolity, rzeczowy wykaz akt
** kryteria i podział dokumentacji na kategorie archiwalne
** system klasyfikacji
* obieg akt - zasadnicze etapy obiegu dokumentacji - punkty zatrzymania
* załatwianie spraw
* wysyłanie i doręczanie pism
* przechowywanie akt na stanowiskach pracy
* czynności związane z archiwizowaniem spraw zakończonych
** porządkowanie dokumentacji wewnątrz teczek
** zasady opisywania teczek
** sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych celem przekazania do archiwum

/Uczestnicy w sposób praktyczny przećwiczą nabytą wiedzę, m.in. dokonają rejestracji dokumentów w różnych systemach kancelaryjnych, znakowania dokumentów z uwzględnieniem wykazu akt, kryteriów i kategorii archiwalnych. Ponadto opracują fragment rzeczowego wykazu akt oraz przeprowadzą czynności związane z archiwizowaniem spraw zakończonych w komórkach/

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM, SKŁADNICY AKT
* archiwum zakładowe a składnica akt
* cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
* zakres obowiązków osoby prowadzącej archiwum/składnicę akt
* zasady przejmowania akt przez archiwum z komórek organizacyjnych
* gromadzenie i układ akt w archiwum
* prowadzenie ewidencji dokumentacji w archiwum
* profilaktyka i konserwacja akt

KWALIFIKACJA ARCHIWALNA DOKUMENTACJI I OKRESY PRZECHOWYWANIA NAJWAŻNIEJSZYCH AKT POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ARCHIWALNYCH
* klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji aktowej
* materiały archiwalne typowe i specyficzne
* dokumentacja niearchiwalna, kategorii BE, niejawna
* okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
* zasady i sposoby porządkowania zalegającej, nieuporządkowanej dokumentacji aktowej

BRAKOWANIE DOKUMENTÓW
* zasady wydzielania, oceny i brakowania
* przygotowanie dokumentów do brakowania
* warunki i tryby uzyskiwania zgody na brakowanie
* przekazywanie wybrakowanej dokumentacji

POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI LUB LIKWIDACJI ORGANIZACJI

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH LUB JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

/Uczestnicy przećwiczą nabytą wiedzę, m.in. dokonają przekazania i odbioru akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego, sporządzą odpowiednie spisy zdawczo-odbiorcze, nadadzą teczkom sygnatury akt, dokonają paginacji, wypełnią karty wypożyczenia-udostępnienia akt, a także będą mieli za zadanie przygotować procedurę brakowania/

Informacje o prelegentach:

Zajęcia prowadzi trener i konsultant posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 700 zł netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu w okresie rabatowym
 • 790 zł netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po okresie rabatowym

Cena zawiera:

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia, zaświadczenie na druku MEN (posiadamy uprawnienia placówki oświatowej)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!


Wydarzenie: Archiwizacja i obieg dokumentacji