ARCHIWIZOWANIE, OBIEG I KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH ORAZ DOKUMENTACJI WŁASNEJ

O szkoleniu

Celem szkolenia jest umiejętność tworzenia dokumentacji oraz przeprowadzanie wewnętrznej kontroli dokumentów zgodnie z wymogami unijnymi oraz z przeprowadzanymi audytami dot. środków współfinansowanych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do pracowników Ministerstw, Sądów, Prokuratur, Nadleśnictw, Banków, Uczelni, Kancelarii Prezydenta RP, Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin, pracowników jednostek podległych pod w/w oraz pracowników podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Program szkolenia

Podstawy prawne dot. odpowiedzialności oraz nadzoru nad prawidłowym
wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych

• Podstawy prawne tworzenia i ochrony dokumentacji wg przepisów polskich i unijnych
na podstawie:
- ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.
oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy m.in. Rozporządzenia z dnia 16
września 2002 r. oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów państwowych w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej
klasyfikowania i kwalifikowania zastosowanie „Instrukcji Kancelaryjnej” i
„Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”
- ochrony danych osobowych
- ochrony informacji niejawnych
- rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS.

• Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności koordynatora projektów unijnych

• Mechanizmy systemu wstępnej kontroli finansowej dotyczącej realizacji projektów
unijnych

• Zastosowanie „Instrukcji obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych
związanych z realizacją projektów unijnych” przez zapoznanie się z prawidłowym
tworzeniem dokumentów finansowo – księgowych na podstawie przepisów polskich i
unijnych:
- ustawy o rachunkowości
- ustawy o finansach publicznych
- ustawy o podatkach
- Międzynawowe Standardy Rachunkowości

• Tworzenie dokumentów merytorycznych dotyczących potwierdzenia
przeprowadzonych działań w trakcie trwania realizacji projektów
współfinansowanych, przez:
- zapoznanie się z obligatoryjnymi terminami przepływu dokumentów oraz ich systematycznością.

• Wartościowanie dokumentacji projektów unijnych pod kątem ich realizacji, przez:
- oznaczania kategorii archiwalnych dokumentacji na podstawie „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”
oraz przepisów unijnych (art. 89 ust. 2 i 5, art. 90 ust. 1, 2, 3, 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
w tym: klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji aktowej z podziałam na dokumentacje archiwalną kat.„A”,
“B25”, „BE”, „B” i „Bc”

• Znak sprawy, z czego składa się sprawa? (przyporządkowanie pisma do danej
sprawy)

• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji:
- aktowej,
- kadrowej,
- księgowej (w tym dot. środków unijnych)

• Prawidłowe przygotowanie do zdania do archiwum zakładowego dokumentacji
aktowej, przez:
- chronologiczne uporządkowanie spraw wewnątrz teczek,
- opisanie teczek,
- sporządzenie spisów zdawczo – odbiorczych,

• Zasady i sposoby porządkowania zalegającej dokumentacji aktowej na
stanowiskach pracy

• Podstawy archiwizowania dokumentacji w archiwum zakładowym na podstawie
przepisów polskich i unijnych w tym:
- okresy przechowywania od czego są uzależnione?
- sposób składowania dokumentacji
- sposób brakowanie dokumentacji.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

teoretyk i praktyk z ZFŚS oraz z zakresu stosowania dokumentacji aktowej i technicznej na podstawie przepisów polskich i unijnych. Posiada wykształcenie administracyjno – prawne, psychologiczne oraz uprawnienia I i II stopnia Kancelarii – Archiwizacji. Specjalizuje się w dziedzinie prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnej. Doświadczony szkoleniowiec, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów dla dużych korporacji, jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej. Staż w pracy samorządowej ponad 20 lat. Wysoko oceniany szkoleniowiec. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Autorka aktów normatywnych dla firm im. „Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt”, „Instrukcji organizacji zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt” oraz artykułów do „Finanse – kariera” - „zdaniem eksperta”, „Twoja firma”, „Euro bankier” oraz Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt. Wiedzę swoją pogłębia przez ciągłe dokształcanie się oraz czynny udział w licznych seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 830
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!