Szkolenie

Archiwum zakładowe

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online. Cel szkolenia:
• Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii / archiwum jednostki organizacyjnej
• Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy
Kto powinien wziąć udział?

Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia. Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.

Program szkolenia

Program szkolenia:

Rodzaje współczesnej dokumentacji:

 • dokument – dowód pierwszorzędny – pojęcie, rodzaje
 • kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
 • dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akt spraw.

Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie:

 • Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych .
 • Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych.

Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2018 r.

 • Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – kogo dotyczy?
 • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sprawozdawczości.
 • Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej – na jakich zasadach?
 • Zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. – co nas czeka?

Rozporządzenie RODO, nowa Ustawa ODO, Kodeks Pracy 2018 – zmiany w ochronie danych osobowych

 • Nowe obowiązki pracodawców wynikające z RODO i ODO.
 • Rozszerzenie zakresu danych związanych z ubieganiem się o pracę.
 • Klauzule ochrony informacji.
 • Nowe kary administracyjne.

Obieg dokumentacji w podmiocie:

 • systemy kancelaryjne
 • cechy obligatoryjnego bezdziennikowego systemu kancelaryjnego i jego realizacja w praktyce
 • system tradycyjny (całkowicie „papierowy”, z narzędziami informatycznymi wspomagającymi obieg dokumentów)
 • system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), archiwizacja w ramach EZD
 • znak sprawy
 • teczka rzeczowa i podteczka, spis spraw
 • pisma otrzymane do wiadomości
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
 • klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC)
 • postępowanie z dokumentacją elektroniczną
 • przekazywanie akt do archiwum zakładowego
 • porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
 • opisywanie teczek
 • sporządzanie ewidencji.

Instrukcja archiwalna:

 • organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
 • lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
 • przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt
 • przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spis zdawczoodbiorczy, wykaz spisów)
 • przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
 • przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
 • udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
 • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
 • nowe zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • sprawozdawczość archiwum zakładowego
 • postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki.

Zmiany w procedurze brakowania dokumentacji:

 • analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
 • niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
 • jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
 • kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
 • zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
 • typowanie dokumentacji do zniszczenia
 • sporządzanie wniosku na brakowanie.

Porządkowanie dokumentacji wytwarzanej w Podmiocie:

 • zakres i formy dokumentacji księgowej
 • kwalifikacja dokumentacji księgowej
 • przechowywanie dokumentacji księgowej
 • brakowanie dokumentacji księgowej
 • postępowanie z dokumentacją kadrowo- płacową
 • kwalifikowanie, przechowywanie i brakowanie dokumentacji kadrowo- płacowej
 • dokumentacja elektroniczna- postępowanie, przechowywanie i brakowanie.

Panel dyskusyjny.

Czas trwania

9.00 do ok. 14.30

Prelegenci

Cytat

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Gdzie i kiedy

Online 12 października 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę przy zgłoszeniach od dnia 2 października
740 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do 1 października
640 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa
Międzyborska 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa Międzyborska 50
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!