Asertywność - budowanie pewności siebie

O szkoleniu

Asertywność to bardzo przydatna cecha, nie tylko służbowo, ale też prywatnie. Pomaga ustalać granice, zdobywać szacunek innych, a nawet dbać o własny rozwój. Asertywność sprawia, że to pracownik przejmuje kontrolę nad przebiegiem rozmowy, wyznacza jej granice przy jednoczesnym poszanowaniu granic drugiej osoby, nie ulega też manipulacjom, które niejednokrotnie są stosowane. Nie oznacza to żadnej nieuprzejmości, a jedynie poszanowanie własnych emocji, uczuć i profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków. Tego nie zbuduje się w jeden dzień – ale zbudujemy dobre fundamenty i wskażemy odpowiedni kierunek.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie oraz nauczenie się rozróżniania postaw: asertywnej, agresywnej i uległej
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i postawy asertywnej
 • Udział w praktycznym treningu z wykorzystaniem narzędzi asertywności
 • Autoanaliza poziomu swoich postaw (asertywność, uległość, agresja) w kontekście różnych sytuacji społecznych
 • Zwiększenie pewności siebie i nabycie umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych

Korzyści dla organizacji

 • Podniesienie poziomu skutecznej komunikacji wśród pracowników wewnątrz i na zewnątrz firmy
 • Rozwinięcie umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach wśród pracowników
 • Zbudowanie postawy nastawionej na rozwiązywanie problemów
 • Skuteczne realizowanie celów biznesowych dzięki wypracowaniu postawy nastawionej na współpracę, szacunek do siebie i innych
 • Zwiększenie pewności siebie wśród pracowników w kontaktach z klientami, kontrahentami
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla każdego, kto chce zwiększyć swoje umiejętności w zakresie asertywności
 • Dla osób zarządzających zespołami
 • Dla handlowców prowadzących spotkania z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • Dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć swój poziom pewności siebie

Program szkolenia

Rozpoczęcie i wprowadzenie do tematu szkolenia. Czym jest a czym nie jest asertywność?

 • Autorefleksja – Moja Mapa Asertywności. Ćwiczenie indywidualne
 • Mity związane z asertywnością
 • Co świadczy o asertywności? Ćwiczenie w grupach

Cztery postawy wg. Thomasa Anthony Harrisa i różnice pomiędzy nimi

 • Postawa Asertywna Ja Ok – Ty Ok
 • Postawa Agresywna Ja Ok – Ty nie Ok
 • Postawa Uległa Ja nie Ok – Ty Ok
 • Postawa Manipulacyjna Ja nie Ok – Ty nie Ok

Asertywna komunikacja

 • Komunikat typu JA versus Komunikat typu TY
 • Asertywna odmowa
 • Reagowanie na krytykę – zamiana oceny na opinie
 • Model FUKO
 • Identyfikacja sytuacji, w których uczestnicy mogą zastosować poszczególne techniki asertywnej komunikacji
 • Przećwiczenie poznanych technik na podstawie case study

Wzmacnianie pewności siebie

 • Fundamenty pewności siebie. Ćwiczenie indywidualne „Moje fundamenty i źródła siły”
 • Jak pokonać lęk przed oceną i krytyką. Ćwiczenie w parach „Zmierz się z lękiem”
 • Kompetencje wspierające pewność siebie i asertywność

Obrona przed manipulacją

 • Identyfikacja technik wywierania wpływu – reguły Cialdiniego
  • Reguła wzajemności
  • Reguła konsekwencji
  • Reguła społecznego dowodu słuszności
  • Reguła lubienia
  • Reguła autorytetu
  • Reguła niedostępności
 • Identyfikacja technik manipulacji
  • Stopa w drzwiach
  • Drzwiami w twarz
  • Niska piłka
  • Ale to nie wszystko
  • Huśtawka emocjonalna
  • Uwikłanie w dialog
  • Kłamstwo i projekcja
 • Różnica między perswazją a manipulacją

Zakończenie szkolenie

 • Runda podsumowująca
 • Ankiety ewaluacyjne

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!