Asertywność i efektywna organizacja czasu pracy

O szkoleniu

Szkolenie "Asertywność i efektywna organizacja czasu pracy" przygotowuje do realizacji założonych/zleconych zadań i asertywne zachowanie w oparciu o znajomość zasad i narzędzi skutecznej komunikacji, stanowcze, lecz łagodne załatwianie spraw, skuteczne elementy zarządzania czasem, autodiagnozę profilu temporalnego, znajomość etapów procesu organizacji pracy, głównych problemów w organizowaniu pracy i sposoby przeciwdziałania, tworzenie harmonogramów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • rozpoznaje czynniki utrudniające komunikację ze strony nadawcy i odbiorcy,
 • zapobiegnia niezrozumieniu,
 • asertywnie wyraża swoją opinię,
 • kontroluje swój gniew i złość,
 • diagnozuje własne słabe i mocne strony w obszarze organizacji pracy,
 • charakteryzuje etapy zarządzania czasem,
 • zarządza czasem w oparciu o poznane narzędzia,
 • realizuje wyznaczone cele,
 • dostosowuje sposób organizacji pracy do zadań,
 • zapobiega prokrastynacji,
 • buduje harmonogramy zadań.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą wzmocnić swoje kompetencje w zakresie asertywnego załatwiania codziennych spraw przy jednoczesnym dobrym organizowaniu własnej pracy.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                                         

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

Zasady i narzędzia skutecznej komunikacji

 • podstawowe zasady skutecznej komunikacji,
 • analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy i odbiorcy,
 • sposoby przeciwdziałania niezrozumieniu.
 • odwoływanie się do faktów,
 • odróżnianie faktów od opinii,
 • komunikat „Ja”,
 • zadawanie pytań,
 • parafrazowanie,
 • podsumowywanie,
 • technika FUKO.

MODUŁ II

Asertywność – czyli stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw  

 • asertywne wyrażanie myśli -  argumentacja i perswazja, czyli jak precyzyjnie i nieagresywnie ujawniać własną opinię,
 • obrona swoich praw w relacjach z rozmówcą,
 • taktowne odmawianie,
 • asertywne radzenie sobie z krytyką i atakiem,
 • radzenie sobie z własnym gniewem i złością.
 • asertywna odmowa jako forma radzenia sobie z naciskiem,
 • obrona własnych granic w sytuacji trudnej.

MODUŁ III

Skuteczna i nieskuteczna indywidualna organizacja pracy - elementy zarządzania czasem            

 • zarządzanie czasem jako sposób na efektywne osiąganie celów,
 • podstawowe zagrożenia dla efektywnego zarządzania czasem – presja czasu, automatyzm, rutyna, nowe zadania.

MODUŁ IV

Autodiagnoza profilu temporalnego      

 • ja i mój czas – identyfikacja własnych mocnych i słabych stron
 • w obszarze organizacji pracy,
 • zasoby i ograniczenia różnych stylów organizacji pracy,
 • określenie własnych „pułapek” w obszarze organizacji pracy.

MODUŁ V

Organizacja pracy własnej jako proces  

 • etapy procesu,
 •  ewaluacja etapów procesu,
 • podstawowe narzędzia efektywnej organizacji procesu.

MODUŁ VI

Etapy organizacji pracy 

 • gromadzenie – zbieranie informacji,
 • analiza – identyfikacja związków pomiędzy dostępnymi informacjami,
 • planowanie działania – wyznaczenia priorytetów, narzędzia planowania,
 • działanie, kontrola i perspektywa.

MODUŁ VII

Główne problemy w organizacji pracy i sposoby przeciwdziałania       

 • radzenie sobie z odwlekaniem działania,
 • perfekcjonizm i jego konsekwencje dla terminowości realizacji,
 • problemy z konsekwencją i utrzymaniem samodyscypliny,
 • tendencja do spiętrzania zadań,
 • nadmierna kontrola i jej następstwa.

MODUŁ VIII

Organizacja czasu – tworzenie harmonogramów             

 • zasady podziału celów na etapy – „rozbijanie zadań”,
 • plany miesięczne,
 • plany tygodniowe i sposoby ich rozliczania,
 • harmonogram budowany metodą OATS,
 • GTD Davida Allena,
 • różne sposoby organizacji kalendarza.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
1 440
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!