Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/asertywnosc-w-kontakcie-z-klientami-41755-id14905

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

► Przekazanie wiedzy na temat zachowania i postawy asertywnej
► Przećwiczenie technik wzmacniających zachowanie asertywne
► Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zachowywania się w sposób asertywny

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

► Obrona swoich praw, w sytuacjach, kiedy są one naruszane
► Wzrost pewności siebie
► Wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi
► Wzrost umiejętności radzenia sobie z krytyką

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia

► kierownicy zespołów obsługi klienta
► pracownicy biura obsługi klienta
► pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi w punktach sprzedaży
► osoby, które chcą zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje z zakresu postawy asertywnej

Program szkolenia:

Blok wstępny
• Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
• Integracja
• Prezentacja programu i celów szkolenia
• Kontrakt

ZACHOWANI ASERTYWNE
• Asertywność
• Zachowanie asertywne, agresywne, pasywne
• Komunikacja asertywna, agresywna, pasywna
• Dlaczego warto zachowywać w sposób asertywny?
• Mapa asertywności- autodiagnoza

BUDOWA POSTAWY ASERTYWNEJ
• Prawa osobiste
• Świadomość osobistych praw

ZACHOWANIE ASERTYWNE
• Asertywne odmawianie
• Asertywne reagowanie na atak i krytykę (krytyka słuszna, krytyka częściowo słuszna, krytyka osoby, krytyka wyrażona w sposób agresywny)
• Asertywne przyjmowanie ocen
• Obrona przed powtarzającymi się zachowaniami inwazyjnymi

REAGOWANIE NA ATAK I KRYTYKĘ
• Wyrażanie uczuć negatywnych
• Komunikat ”Ja”
• Technika FUO
• Techniki typu: zgoda typu ”być może”, zgoda logiczna

ASERTYWNE WYRAŻANIE OCZEKIWAŃ
• Asertywne wyrażanie próśb
• Asertywne wydawanie poleceń
• Techniki aktywnego słuchania (parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie)

EWALUACJA
• Ćwiczenie podsumowujące
• Ankiety ewaluacyjne i zapowiedź follow up

Informacje o prelegentach:

Ewelina Zdzieszyńska

e-mail: ewelina.zdzieszynska@wstronerozwoju.com

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 500 zł

Cena zawiera:

Autorskie materiały szkoleniowe, imienny certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wybierz najkorzystniejszy dla siebie rabat:

First minute - rabaty przyznawane za wcześniejsze zgłoszenie się na szkolenie
• Zgłoszenie, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem - 10% rabatu.
• Zgłoszenie, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem - 5% rabatu.

Rabaty za zgłoszenie na szkolenie więcej niż jednej osoby:
2 osoba 5%
3 osoba 10%
4 osoby i więcej 15%

Dla grupy do 12 osób 4500zł (Badanie potrzeb grupy Gratis, ćwiczenia dostosowane do potrzeb)

Wydarzenie: Asertywność w kontakcie z Klientami