ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przyswojenie wiedzy i umiejętności w obszarach:
• pojęcia asertywność
• kształtowania asertywnych postaw
• diagnozowania asertywności
• asertywna odmowa
• asertywna konfrontacja
• asertywne reagowanie na krytykę
• asertywne wyrażanie oczekiwań
• asertywność w organizacji
• wywieranie wrażenia na innych
• wywieranie wpływu w organizacji

Metody szkolenia
• prezentacja
• ćwiczenia - praca zespołowa i indywidualna
• dyskusja
• mini wykład
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• osoby, które chciałyby ukształtować u siebie asertywne postawy
• osoby asertywne, które chciałyby udoskonalić swój warsztat
• osoby, które pracują z asertywnymi przełożonymi i chciałby udoskonalić sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach organizacyjnych

Program szkolenia

Moduł I Asertywność: definicja i znaczenie
• Podstawowy zakres wiedzy na temat asertywności i jej praktyczne zastosowanie (dyskusja z uczestnikami na temat roli kompetencji w organizacji na podstawie materiału teoretycznego)
• Osobowość a asertywność (ćwiczenia w parach na podstawie przygotowanego materiału)
• Inteligencja emocjonalna i inteligencja społeczna (mini wykład)
• Asertywność a inteligencja emocjonalna (odkrywanie wzajemnych zależności na podstawie przygotowanych przykładów – praca w zespole)
• Asertywność a inteligencja społeczna (odkrywanie wzajemnych zależności na podstawie przygotowanych przykładów – praca w zespole)
• Asertywność czy pycha (dyskusja w całej grupie)
Moduł II Diagnozowanie asertywności i kształtowanie asertywnej postawy
• Wykonanie testu na asertywność ( każdy uczestnik wykonuje test )
• Asertwna postawa – jak ją rozpoznać (mini wykład)
• Co wskazuje, że jestem asertywny (ćwiczenie w parach z zastosowanie opisu asertywnych postaw)
• Świadomość siebie a zwierciadło społeczne( ćwiczenie indywidualne nad uświadamianiem sobie własnego potencjału, a także konfrontacja z opiniami innych wyrażanych anonimowo)
• Co utrudnia mi bycie asertywnym (tworzenie w dwuosobowych zespołach koncepcji pracy nad kształtowaniem własnej asertywnej postawy)
Moduł III Zachowania asertywne
• Asertywność a komunikacja (mini wykład)
• Asertywna odmowa (praca zespołowa i indywidualna )
• Asertywna konfrontacja przekonań (praca zespołowa i indywidualna)
• Asertywne reagowanie na krytykę (praca zespołowa i indywidualna)
• Asertywne wyrażanie oczekiwań (praca zespołowa i indywidualna)
Moduł IV Asertywność w organizacji
• Dlaczego asertywność jest potrzebna w zarządzaniu (mini wykład)
• Przywileje asertywnych menedżerów (praca zespołowa – wizerunek asertywnego menedżera)
• Asertywne wyrażanie krytyki i pochwał (ćwiczenia w parach)
• Organizacyjne ograniczenia dla asertywności (praca zespołowa na podstawie przygotowanych materiałów)

Moduł V Autoprezentacja, wywieranie wrażenia i wpływ społeczny
• Techniki wpływu społecznego (mini wykład)
• Jak rozpoznawać i dobierać techniki wpływu w zarządzaniu (praca zespołowa na przypadkach )
• Autoprezentacja (mini wykład)
• Techniki wywierania wrażenia (praca zespołowa na przypadkach)
• Autoprezentacja pt. Moje mocne i słabe strony w kształtowaniu postaw asertywnych – program działania (prezentacja przygotowana przez każdego uczestnika i zaprezentowana przed całą grupą)
• Asertywne prawa (dyskusja w zespole i podsumowanie warsztatu)
© Copyright dr Joanna Mesjasz

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

DR JOANNA MESJASZ - Ekspert w dziedzinie psychologii zarządzania. Wieloletni praktyk zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania firmą, w tym zarządzania strategicznego, głównie w obszarze HR, zarządzania zmianą organizacyjną oraz diagnozą kultury i klimatu organizacyjnego. W swoich szkoleniach największy nacisk kładzie na wykształcenie w uczestnikach dobrych praktyk zarządzania, doskonalenie potencjału własnego oraz pobudzanie kreatywności i doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii zarządzania i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Ekspert i trener Szkoły Controllingu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 280
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!