Szkolenie: ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/asertywnosc-w-zarzadzaniu-37698-id10682

Informacje o szkoleniu

 • ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU


  ID szkolenia: 37698
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Wrocław
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 28-29.05.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Przyswojenie wiedzy i umiejętności w obszarach:
• pojęcia asertywność
• kształtowania asertywnych postaw
• diagnozowania asertywności
• asertywna odmowa
• asertywna konfrontacja
• asertywne reagowanie na krytykę
• asertywne wyrażanie oczekiwań
• asertywność w organizacji
• wywieranie wrażenia na innych
• wywieranie wpływu w organizacji

Metody szkolenia
• prezentacja
• ćwiczenia - praca zespołowa i indywidualna
• dyskusja
• mini wykład

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• osoby, które chciałyby ukształtować u siebie asertywne postawy
• osoby asertywne, które chciałyby udoskonalić swój warsztat
• osoby, które pracują z asertywnymi przełożonymi i chciałby udoskonalić sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach organizacyjnych

Program szkolenia:

Moduł I Asertywność: definicja i znaczenie
• Podstawowy zakres wiedzy na temat asertywności i jej praktyczne zastosowanie (dyskusja z uczestnikami na temat roli kompetencji w organizacji na podstawie materiału teoretycznego)
• Osobowość a asertywność (ćwiczenia w parach na podstawie przygotowanego materiału)
• Inteligencja emocjonalna i inteligencja społeczna (mini wykład)
• Asertywność a inteligencja emocjonalna (odkrywanie wzajemnych zależności na podstawie przygotowanych przykładów – praca w zespole)
• Asertywność a inteligencja społeczna (odkrywanie wzajemnych zależności na podstawie przygotowanych przykładów – praca w zespole)
• Asertywność czy pycha (dyskusja w całej grupie)
Moduł II Diagnozowanie asertywności i kształtowanie asertywnej postawy
• Wykonanie testu na asertywność ( każdy uczestnik wykonuje test )
• Asertwna postawa – jak ją rozpoznać (mini wykład)
• Co wskazuje, że jestem asertywny (ćwiczenie w parach z zastosowanie opisu asertywnych postaw)
• Świadomość siebie a zwierciadło społeczne( ćwiczenie indywidualne nad uświadamianiem sobie własnego potencjału, a także konfrontacja z opiniami innych wyrażanych anonimowo)
• Co utrudnia mi bycie asertywnym (tworzenie w dwuosobowych zespołach koncepcji pracy nad kształtowaniem własnej asertywnej postawy)
Moduł III Zachowania asertywne
• Asertywność a komunikacja (mini wykład)
• Asertywna odmowa (praca zespołowa i indywidualna )
• Asertywna konfrontacja przekonań (praca zespołowa i indywidualna)
• Asertywne reagowanie na krytykę (praca zespołowa i indywidualna)
• Asertywne wyrażanie oczekiwań (praca zespołowa i indywidualna)
Moduł IV Asertywność w organizacji
• Dlaczego asertywność jest potrzebna w zarządzaniu (mini wykład)
• Przywileje asertywnych menedżerów (praca zespołowa – wizerunek asertywnego menedżera)
• Asertywne wyrażanie krytyki i pochwał (ćwiczenia w parach)
• Organizacyjne ograniczenia dla asertywności (praca zespołowa na podstawie przygotowanych materiałów)

Moduł V Autoprezentacja, wywieranie wrażenia i wpływ społeczny
• Techniki wpływu społecznego (mini wykład)
• Jak rozpoznawać i dobierać techniki wpływu w zarządzaniu (praca zespołowa na przypadkach )
• Autoprezentacja (mini wykład)
• Techniki wywierania wrażenia (praca zespołowa na przypadkach)
• Autoprezentacja pt. Moje mocne i słabe strony w kształtowaniu postaw asertywnych – program działania (prezentacja przygotowana przez każdego uczestnika i zaprezentowana przed całą grupą)
• Asertywne prawa (dyskusja w zespole i podsumowanie warsztatu)
© Copyright dr Joanna Mesjasz

Informacje o prelegentach:

DR JOANNA MESJASZ - Ekspert w dziedzinie psychologii zarządzania. Wieloletni praktyk zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania firmą, w tym zarządzania strategicznego, głównie w obszarze HR, zarządzania zmianą organizacyjną oraz diagnozą kultury i klimatu organizacyjnego. W swoich szkoleniach największy nacisk kładzie na wykształcenie w uczestnikach dobrych praktyk zarządzania, doskonalenie potencjału własnego oraz pobudzanie kreatywności i doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii zarządzania i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Ekspert i trener Szkoły Controllingu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1280 zł/os + 23% VAT* - W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora

Dostępne zniżki:

 • 1210 zł/os + 23% VAT* - przy zgłoszeniu 3 osób
 • 1180 zł/os + 23% VAT* - przy zgłoszeniu 5 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU