Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/asertywny-szef-73742-id5854

Informacje o szkoleniu

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Koszyści ze szkolenia:
Budowanie asertywnej postawy sprzyjającej wywieraniu wpływu w relacjach z pracownikami
Wzmocnienie poczucia własnej wartości i skuteczności w kontaktach z pracownikami, przełożonymi
Nabycie i/lub rozwijanie umiejętności:
– jasnego i motywującego wyrażania poleceń
– wzmacniania i chwalenia pracowników
– stawiania granic oraz asertywnej odmowy
– wyważonego formułowania swojego zdania i argumentowania swoich racji
– udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, korygowania zachowań pracowników i współpracowników
– odbierania krytyki ze strony pracownika z dystansem do emocji
– skutecznego radzenia sobie z presją psychologiczną, straszeniem, agresją i gniewem pracowników
Poznanie efektywnych sposobów radzenia sobie z najczęściej spotykanymi postawami i reakcjami tzw. trudnych pracowników
Rozwijanie umiejętności stosowania odpowiednich technik asertywności i obrony przed manipulacjami

Szkolenie skierowane jest do:

 • wyższej i średniej kadry menedżerskiej, osób, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych, a w szczególności do:

 • kierowników działów
 • szefów zespołów
 • kierowników i specjalistów Zarządzających Personelem
 • oraz wszystkich osób pragnących pogłębić i rozwinąć swoją komunikację w zespole

Program szkolenia:

Czy jestem asertywnym Szefem? Dlaczego warto być asertywnym Szefem? Diagnoza własnego poziomu asertywności

 • Korzyści wynikające z bycia asertywnym Szefem
 • Partnerski a niepartnerski styl prowadzenia rozmowy i budowania relacji z podwładnym
 • Pakiet testów diagnozujących asertywność – moja „Mapa Asertywności” – autoanaliza obecnego poziomu asertywności Uczestników

Siła autorytetu Szefa – jakim jestem Szefem, moje prawa jako Szefa?

 • Czynniki budujące autorytet Szefa:
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
  – autorytet w oparciu o wartości
 • Prawa Szefa podstawą jego asertywnej postawy („Jako Szef mam prawo do?”)
 • Awans w zespole – problem czy szansa dla Szefa?
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi
 • Asertywna mowa ciała – czy asertywność widać „gołym okiem”?

Ćwiczenia komunikacji niewerbalnej Szefa – scenki z nagraniem kamerą VHS (co widzą pracownicy patrząc na Ciebie? – co można wyczytać z postawy ciała, gesty budujące i obniżające autorytet, mimika twarzy…)

 • Techniki asertywne w codziennej praktyce Szefa
 • Zasady motywującego przekazywania swoich oczekiwań i wydawania poleceń pracownikom
 • Algorytm motywującego polecenia
 • Techniki komunikowania szefowskich decyzji i ich obrony
 • Podstawowy model skutecznego szefowskiego: „NIE”
 • Przykłady rozmów w oparciu o szefowskie „NIE”
 • Inne techniki odmowy pracownikom
 • Modele chwalenia i nagradzania
 • Asertywne zasady prowadzenia rozmów doceniających z pracownikami
 • Asertywne udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
  – komunikaty „JA”
  – techniki konstruktywne krytyki: FUKOZ, FUPR, „kanapka” i inne
 • Zachowania werbalne (zdania) budujące poczucie mocy Szefa w konfliktowych sytuacjach z pracownikami

Trudna sytuacja bycia krytykowanym Szefem – gdy pracownik nas krytykuje…

 • Zdrowe podejście do krytyki – „to tylko jedna z wielu możliwych opinii…”
 • Chwila prawdy o krytyce ? zastrzeżenia uzasadnione i nieuzasadnione
 • Wzory zachowań skutecznych w radzeniu sobie z uzasadnioną i nieuzasadnioną krytyką ze strony  pracownika
 • Reagowanie na krytykę personalną lub firmy
 • Krytyka nie jedno ma imię:
  – radzenie sobie z krytyką nadmiernie uzasadnioną
  – demaskowanie krytyki aluzyjnej
  – reakcja na krytykę agresywną
  – reakcja na krytykę zaskakującą
 • Poszukiwanie i uprzedzanie krytyki
 • „Odtruwanie pracownika” – jak reagować na narzekanie podwładnych?

Asertywne sposoby na trudnych pracowników

 • Dlaczego pracownicy nie robią tego, co powinni?
 • Efektywność w pracy a piramida Maslowa i dwuczynnikowa koncepcja Herzberga
 • Narzędzia szefowskie w relacjach z pracownikami o cechach:
  – doświadczonego i kompetentnego, ale niesolidnego
  – nadwrażliwego malkontenta
  – „nałogowego krytykanta”
  – gwiazdy w zespole
  – wycofanego introwertyka
  -…itd.

Inteligencja emocjonalna menedżera

 • Uczucia i emocje w relacjach zawodowych – czym są i czy można je  stłumić?
 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i emocji innych ludzi
 • Trudna emocja: gniew
  – zrozumieć swój gniew – rola informacyjna i energetyczna gniewu
  – fizjologia i dynamika uczucia gniewu
  – asertywny, bezpieczny sposób wyrażania gniewu
  – jak reagować na gniew pracownika?
  – jak radzić sobie, kiedy to nas opanował gniew?
  – co dalej po wybuchu?
  – jak postępować ze „starym” gniewem? (zaszłości, dawne wpadki)
 • Trudne emocje: strach i wstyd
  – jak zachować spokój w trudnej sytuacji, jak świadomie sterować swoimi emocjami w biznesie?
  – jak wykorzystywać  strach do poprawy relacji z innymi ludźmi?
  – intuicja w pracy – czym jest i czy warto się nią kierować w relacjach biznesowych?
 • Emocje w pracy – jak wykorzystywać ich siłę? Przykłady uczestników szkolenia ich omówienie i opracowanie strategii poradzenia sobie z nimi

Profilaktyka spadku motywacji do pracy Szefa

 • Przyczyny obniżającego się poziomu motywacji – jak zapobiec tej sytuacji?
 • Źródła stresu –  indywidualne, organizacyjne, specyficzne dla stanowiska
 • Autodiagnoza stresu zawodowego
 • Zjawisko sumowania się stresu – źródła stresu w sytuacjach życiowych
 • Typ osobowości A – osobowość, która generuje stres
 • Techniki relaksacji i pokonywania stresu

Informacje o prelegentach:

Joanna Cisek-Dąbrowska

Psycholog, doświadczony trener z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenera I i II stopnia PTP (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją ńkarierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należała do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności.
Specjalizuje się w treningach asertywności, asertywność w pracy, jak być asertywnym, asertywność na co dzień, asertywna komunikacja, asertywny kupiec, asertywność menedżera.

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia podyplomowe: „Psychologia menedżerska”, „Trener i menedżer szkoleń”), Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (studia podyplomowe: „Zarządzanie projektem”).

Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ukończyła prestiżową szkołę coachów prowadzoną przez Erickson College International „The Art and Science of Coaching”, aktualnie w trakcie certyfikacji ICF.

Swoją przygodę z coachingiem rozpoczęła się w 2004 roku w trakcie współpracy trenerskiej z  Pionem Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A.  Przez kilka lat prowadziła  executive coaching dla dyrektorów placówek (7 projektów rocznych) zgodnie z modelem GROW sir Johna Whitemoore’a.

Realizuje usługi doradcze oraz przygotowuje innowacyjne projekty szkoleniowe z zakresu:

 • rozwoju umiejętności menedżerskich – komunikacji interpersonalnej, efektywności indywidualnej, zarządzania czasem, budowania zespołu, zarządzania zespołem projektowym, asertywności, coaching’u.

Posiada praktykę w projektowaniu szkoleń pomocnych w rozwiązaniu konkretnych problemów organizacyjnych i rozwojowych oraz coachingu.

Przygotowała i realizowała projekty dla znanych firm doradczych Ernst & Young, ISO Swedish-Managment Group Poland, SLG International Training Centre.

Uczestniczyła w 2-letnim projekcie szkoleniowym dla konsultantów „Firma 2000” organizowanym przez ActiVoca oraz PriceWaterhouseCoopers.

W swojej bogatej karierze trenerskiej przeszkoliła między innymi kilkuset menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych wielu firm produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz banków z całej Polski m.in.:
Makro Cash & Carry Polska S.A.
Lear Corporation Sp. z o.o.
Delphi Polska Automotive System Sp. z o.o.
Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.
Prokom Software S.A.
Softbank S.A.
Multibank BRE Bank S.A.
Lentex S.A.
BOC Polska Sp. z o.o.
PZU Życie S.A.
Grupa Fiat Auto Poland

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł brutto za 1 osobę
 • 1790 zł brutto za 1 osobę za szkolenie z zakwaterowaniem

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Asertywny szef