Szkolenie

Asertywny szef

O szkoleniu

Koszyści ze szkolenia:
Budowanie asertywnej postawy sprzyjającej wywieraniu wpływu w relacjach z pracownikami
Wzmocnienie poczucia własnej wartości i skuteczności w kontaktach z pracownikami, przełożonymi
Nabycie i/lub rozwijanie umiejętności:
– jasnego i motywującego wyrażania poleceń
– wzmacniania i chwalenia pracowników
– stawiania granic oraz asertywnej odmowy
– wyważonego formułowania swojego zdania i argumentowania swoich racji
– udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, korygowania zachowań pracowników i współpracowników
– odbierania krytyki ze strony pracownika z dystansem do emocji
– skutecznego radzenia sobie z presją psychologiczną, straszeniem, agresją i gniewem pracowników
Poznanie efektywnych sposobów radzenia sobie z najczęściej spotykanymi postawami i reakcjami tzw. trudnych pracowników
Rozwijanie umiejętności stosowania odpowiednich technik asertywności i obrony przed manipulacjami
Kto powinien wziąć udział?
 • wyższej i średniej kadry menedżerskiej, osób, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych, a w szczególności do:

 • kierowników działów
 • szefów zespołów
 • kierowników i specjalistów Zarządzających Personelem
 • oraz wszystkich osób pragnących pogłębić i rozwinąć swoją komunikację w zespole

Program szkolenia

Czy jestem asertywnym Szefem? Dlaczego warto być asertywnym Szefem? Diagnoza własnego poziomu asertywności

 • Korzyści wynikające z bycia asertywnym Szefem
 • Partnerski a niepartnerski styl prowadzenia rozmowy i budowania relacji z podwładnym
 • Pakiet testów diagnozujących asertywność – moja „Mapa Asertywności” – autoanaliza obecnego poziomu asertywności Uczestników

Siła autorytetu Szefa – jakim jestem Szefem, moje prawa jako Szefa?

 • Czynniki budujące autorytet Szefa:
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
  – autorytet w oparciu o wartości
 • Prawa Szefa podstawą jego asertywnej postawy („Jako Szef mam prawo do?”)
 • Awans w zespole – problem czy szansa dla Szefa?
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi
 • Asertywna mowa ciała – czy asertywność widać „gołym okiem”?

Ćwiczenia komunikacji niewerbalnej Szefa – scenki z nagraniem kamerą VHS (co widzą pracownicy patrząc na Ciebie? – co można wyczytać z postawy ciała, gesty budujące i obniżające autorytet, mimika twarzy…)

 • Techniki asertywne w codziennej praktyce Szefa
 • Zasady motywującego przekazywania swoich oczekiwań i wydawania poleceń pracownikom
 • Algorytm motywującego polecenia
 • Techniki komunikowania szefowskich decyzji i ich obrony
 • Podstawowy model skutecznego szefowskiego: „NIE”
 • Przykłady rozmów w oparciu o szefowskie „NIE”
 • Inne techniki odmowy pracownikom
 • Modele chwalenia i nagradzania
 • Asertywne zasady prowadzenia rozmów doceniających z pracownikami
 • Asertywne udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
  – komunikaty „JA”
  – techniki konstruktywne krytyki: FUKOZ, FUPR, „kanapka” i inne
 • Zachowania werbalne (zdania) budujące poczucie mocy Szefa w konfliktowych sytuacjach z pracownikami

Trudna sytuacja bycia krytykowanym Szefem – gdy pracownik nas krytykuje…

 • Zdrowe podejście do krytyki – „to tylko jedna z wielu możliwych opinii…”
 • Chwila prawdy o krytyce ? zastrzeżenia uzasadnione i nieuzasadnione
 • Wzory zachowań skutecznych w radzeniu sobie z uzasadnioną i nieuzasadnioną krytyką ze strony  pracownika
 • Reagowanie na krytykę personalną lub firmy
 • Krytyka nie jedno ma imię:
  – radzenie sobie z krytyką nadmiernie uzasadnioną
  – demaskowanie krytyki aluzyjnej
  – reakcja na krytykę agresywną
  – reakcja na krytykę zaskakującą
 • Poszukiwanie i uprzedzanie krytyki
 • „Odtruwanie pracownika” – jak reagować na narzekanie podwładnych?

Asertywne sposoby na trudnych pracowników

 • Dlaczego pracownicy nie robią tego, co powinni?
 • Efektywność w pracy a piramida Maslowa i dwuczynnikowa koncepcja Herzberga
 • Narzędzia szefowskie w relacjach z pracownikami o cechach:
  – doświadczonego i kompetentnego, ale niesolidnego
  – nadwrażliwego malkontenta
  – „nałogowego krytykanta”
  – gwiazdy w zespole
  – wycofanego introwertyka
  -…itd.

Inteligencja emocjonalna menedżera

 • Uczucia i emocje w relacjach zawodowych – czym są i czy można je  stłumić?
 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i emocji innych ludzi
 • Trudna emocja: gniew
  – zrozumieć swój gniew – rola informacyjna i energetyczna gniewu
  – fizjologia i dynamika uczucia gniewu
  – asertywny, bezpieczny sposób wyrażania gniewu
  – jak reagować na gniew pracownika?
  – jak radzić sobie, kiedy to nas opanował gniew?
  – co dalej po wybuchu?
  – jak postępować ze „starym” gniewem? (zaszłości, dawne wpadki)
 • Trudne emocje: strach i wstyd
  – jak zachować spokój w trudnej sytuacji, jak świadomie sterować swoimi emocjami w biznesie?
  – jak wykorzystywać  strach do poprawy relacji z innymi ludźmi?
  – intuicja w pracy – czym jest i czy warto się nią kierować w relacjach biznesowych?
 • Emocje w pracy – jak wykorzystywać ich siłę? Przykłady uczestników szkolenia ich omówienie i opracowanie strategii poradzenia sobie z nimi

Profilaktyka spadku motywacji do pracy Szefa

 • Przyczyny obniżającego się poziomu motywacji – jak zapobiec tej sytuacji?
 • Źródła stresu –  indywidualne, organizacyjne, specyficzne dla stanowiska
 • Autodiagnoza stresu zawodowego
 • Zjawisko sumowania się stresu – źródła stresu w sytuacjach życiowych
 • Typ osobowości A – osobowość, która generuje stres
 • Techniki relaksacji i pokonywania stresu

Czas trwania

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00

Prelegenci

Cytat

Joanna Cisek-Dąbrowska

Psycholog, doświadczony trener z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenera I i II stopnia PTP (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją ńkarierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należała do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności.
Specjalizuje się w treningach asertywności, asertywność w pracy, jak być asertywnym, asertywność na co dzień, asertywna komunikacja, asertywny kupiec, asertywność menedżera.

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia podyplomowe: „Psychologia menedżerska”, „Trener i menedżer szkoleń”), Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (studia podyplomowe: „Zarządzanie projektem”).

Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ukończyła prestiżową szkołę coachów prowadzoną przez Erickson College International „The Art and Science of Coaching”, aktualnie w trakcie certyfikacji ICF.

Swoją przygodę z coachingiem rozpoczęła się w 2004 roku w trakcie współpracy trenerskiej z  Pionem Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A.  Przez kilka lat prowadziła  executive coaching dla dyrektorów placówek (7 projektów rocznych) zgodnie z modelem GROW sir Johna Whitemoore’a.

Realizuje usługi doradcze oraz przygotowuje innowacyjne projekty szkoleniowe z zakresu:

 • rozwoju umiejętności menedżerskich – komunikacji interpersonalnej, efektywności indywidualnej, zarządzania czasem, budowania zespołu, zarządzania zespołem projektowym, asertywności, coaching’u.

Posiada praktykę w projektowaniu szkoleń pomocnych w rozwiązaniu konkretnych problemów organizacyjnych i rozwojowych oraz coachingu.

Przygotowała i realizowała projekty dla znanych firm doradczych Ernst & Young, ISO Swedish-Managment Group Poland, SLG International Training Centre.

Uczestniczyła w 2-letnim projekcie szkoleniowym dla konsultantów „Firma 2000” organizowanym przez ActiVoca oraz PriceWaterhouseCoopers.

W swojej bogatej karierze trenerskiej przeszkoliła między innymi kilkuset menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych wielu firm produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz banków z całej Polski m.in.:
Makro Cash & Carry Polska S.A.
Lear Corporation Sp. z o.o.
Delphi Polska Automotive System Sp. z o.o.
Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.
Prokom Software S.A.
Softbank S.A.
Multibank BRE Bank S.A.
Lentex S.A.
BOC Polska Sp. z o.o.
PZU Życie S.A.
Grupa Fiat Auto Poland

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Gdzie i kiedy

Ustroń 17 - 18 września 2020
Hotel Olympic****Wellness&SPA

43-450 Ustroń

Grażyńskiego 10

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę
1290 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.
Weź udział
Cena 2
zł brutto za 1 osobę za szkolenie z zakwaterowaniem
1790 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!