Aspekty i klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do właściwego stosowania przepisów ustawy: "Prawo zamówień publicznych" pod kątem stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem orzecznictwa KIO, kontroli Prezesa UZP, wymagających ich ujęcia w praktyce udzielania zamówień publicznych. Uczestnikom szkolenia zostaną przekazane praktyczne wskazówki, niezbędne do udzielania zamówień publicznych w oparciu o przygotowane listy sprawdzające.

Podczas szkolenia omawiane będą przykłady przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, uwzględniające aspekty społeczne.

Omówione także zostaną praktyczne aspekty ostatnich zmian w przepisach ustawy: "Prawo zamówień publicznych" oraz ich wpływ na system zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby wypełniające funkcje kontrolne, audytorzy wewnętrzni, osoby, które pracują w komórkach zamówień publicznych, członkowie kadry kierowniczej odpowiedzialni w zakresie nadzoru za przygotowanie, przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

Program szkolenia

Aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych:

  • omówienie aktualnego stanu prawnego ustawy: ,, Prawo zamówień publicznych"

Klauzule społeczne jako istotny wpływ na  elementy  polityki społecznej

  • wnioski wypływające z realizacji zamówień publicznych , uwzględniających klauzule społeczne

Społeczne zamówienia publiczne w prawie UE

Aspekty społeczne w Prawie zamówień publicznych

  • aspekty społeczne przy określaniu opisu przedmiotu zamówienia

         - klauzule dotyczące zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia

         - klauzule dotyczące zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę

         - czynności związane z zastosowaniem klauzul w trakcie realizacji zamówienia

  • aspekty społeczne w ramach przeprowadzania kwalifikacji podmiotowej wykonawców

        - elementy społeczne w warunkach udziału w postępowaniu

        - elementy społeczne w przesłankach wykluczenia wykonawców

  • społeczne kryteria oceny ofert.

Najczęściej popełniane błędy, naruszenia ujawniane w toku kontroli, dotyczące aspektów społecznych. 

Ćwiczenie praktyczne dotyczące stosowania aspektów społecznych w oparciu o listy sprawdzające.

Dobre praktyki – przykłady w zakresie aspektów społecznych w robotach budowlanych, usługach.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Audytor wewnętrzny – uprawnienia Ministra Finansów , Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa UZP z 1997r., Konsultant zamówień publicznych - członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, Trener MF.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 185
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!