Aspekty praktyczne rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

O szkoleniu

Celem szkolenia online „Aspekty praktyczne rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od strony zarówno teoretycznej jak i praktycznej poprzez jego fazy tj. od przygotowania się do realizacji, czyli planowania poprzez wdrożenie, realizację i zakończenie, jak również utrzymanie jego trwałości.

Dlaczego warto wziąć udział?

Efektem szkolenia „Aspekty praktyczne rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

 • Aktualnych zakresów dotyczących zobowiązanych prawnie do tworzenia tego typu funduszu i jaki jest zakres regulacji ram prawnych w tym obszarze – omówienie aspektów praktycznych.
 • Tworzenia Funduszu oraz innych świadczeń dla pracowników.
 • Zapisów regulaminowych
 • Rozliczenia świadczenia urlopowego oraz paczek świątecznych i bonów towarowych
 • Zakresów RODO – regulacji prawnych w kontekście związanym z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych.
Kto powinien wziąć udział?

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym szczególnie:  

 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych Zakładowym Funduszem Świadczeń

Program szkolenia

Analiza praktyczna aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ZFŚS.

1. Analiza podstawy prawnej funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym m.in. Ustawa o ZFSS i innych właściwych aktów pranych

– Omówienie podstaw prawnych i zmian w przepisach w zakresie tworzenia ZFŚS w odniesieniu do m.in. prawa oświatowego i Karty Nauczyciela
– Omówienie zmian i wynikających w tym zakresie konsekwencji prawnych, organizacyjnych i funkcjonalnych.

2. Zasady tworzenia Zakładowych Funduszów Świadczeń Socjalnych
w 2019r.
-TWORZENIE ZFŚS w JST( szkoły, przedszkola, żłobki)
-TWORZENIE ZFŚS w podmiotach JST.
-TWORZENIE ZFŚS w PODMIOTACH GOSPODARCZYCH.
-TWORZENIE ZFŚŚ W Sądach, Gminach, innych podmiotach.

PRAKTYCZNE ZAPISY W REGULAMINACH:
W tym:
NOWE WNIOSKI – nowe zapisy od 01 2022
ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW
– Określone normy prawne w zakresie minimalnych progów zatrudnienia niezbędnych do utworzenia ZFŚS.
– Zatrudnienie pracowników ( poniżej 50 ) a ZFŚS.
– Zatrudnienie pracowników ( powyżej 50 ) a obowiązkowy ZFŚS.
– Zatrudnienie pracowników ( pomiędzy 20 – 50 ) – kiedy ZFŚS
– Kiedy można zrezygnować z tworzenia Funduszu

3. Na co mogą być wykorzystywane środki z ZFŚS – czy zawsze ? –
OMÓWIENIE
– Dofinansowanie urlopów pracowniczych.
– Paczki żywnościowe.
– Tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.
– Zapomogi.

4. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2022r.
– Regulacje prawne i wskaźniki wynikające z przepisów.
– Omówienie aktualnie obowiązujących wskaźników.

5. Na co środki z ZFŚS nie mogą być przeznaczane – czy zawsze ? -OMÓWIENIE
– Zakupy środków trwałych.
– Premie i wynagrodzenia.
– Stołówki zakładowe.
– Imprezy okolicznościowe.
– Prywatna opieka medyczna.
– Edukacja pracowników.

6. Procedury korzystania i funkcjonowania Funduszu – Omówienie aspektów praktycznych.
– Wnioski Zakładowych Organizacji Związkowych a ZFŚS.
– Procedury ustalania stanu zatrudnienia w zakładzie – regulacje prawne.
– Omówienie katalogu osób mogących korzystać z ZFŚS.
– Sposoby i możliwości korzystania z Funduszu.

7. Zmiany prawne od 2022 r. w funkcjonowaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
– Jednostki budżetowe i samorządowe a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS w JST.

8. Wpisanie do księgi podatkowej odpisu na ZFŚS.
– Odrębny rachunek bankowy ZFŚS;
– Możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu?
– Terminy i proporcje wpłat na Fundusz – PRZYKŁADY.

9. Rezygnacja z Funduszu – procedury.
– Omówienie procedur w zakresie możliwości rezygnacji z Funduszu
– analiza przepisów.

10. Obowiązki płatnika po utworzeniu wspólnego ZFŚS.
– Terminy ustawowe na przelanie środków do ZFŚS.
– Zarządzanie Funduszem i procedury prawne w tym zakresie – Nadzór.

11. Interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe – analiza warsztatowa.
– Omówienie przykładowego orzecznictwa sądowego w zakresie regulacji dotyczących ZFŚS.

12. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

4 godziny

Prelegenci

Mariusz Chojecki

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie online na platformie TEAMS
Dostęp do Internetu.
Dostęp do Internetu.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.

Rejestracja

Cena 1
Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw.
398
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin
Borów 52
woj. lubuskie
Astitum Konsulting Sp. z o.o. to firma doradcza zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla projektów z zakresu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, rozwoju i wdrażania innowacji, projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych. Jesteśmy ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

c

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Zgłaszającego ma formę umowy zawieranej pomiędzy Zgłaszającym a Sprzedającym. 
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Sprzedający skontaktuje się ze Zgłaszającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. 
 3. Sprzedający prześle na podany przez Zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące płatności. 
 4. Płatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przelewem na konto Sprzedającego najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed szkoleniem, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów w formie elektronicznej (lub papierowej o ilebędzie tak wskazane w opisie szkolenia) oraz certyfikatu 
 5. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji ze szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@astitum.pl.)w terminie 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
 6. Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego – nie powoduje to naliczenia dodatkowych kosztów. 
 7. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. 
 8. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje o tym Zgłaszającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 9. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rezygnacji. 
 10. W razie pytań i wątpliwości Sprzedający udzieli informacji pod numerem telefonu 503 438 680 oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: biuro@astitum.pl 

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin Borów 52
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!