Szkolenie: Assessment & Development Center w HR

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/assessment--development-center-w-hr-71099

Informacje o szkoleniu

 • Assessment & Development Center w HR


  ID szkolenia: 71099
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-16.30
  9.00-15.30
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo,

Prowadząc rekrutację, wielu rekruterów próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak rzetelnie zmierzyć u kandydata poziom posiadanych przez niego kompetencji, niezbędnych na stanowisku, na które aplikuje? Badając potrzeby szkoleniowe trenerzy zastanawiają się: Jak mamy zmierzyć luki kompetencyjne przyszłych uczestników szkoleń rozwojowych? Jak dopasować ścieżkę rozwoju do posiadanych już kompetencji?

Odpowiedzią mogą być techniki diagnostyczne oparte o testy i zadania sytuacyjne, których celem jest ocena specyficznych zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych. Ocena ta jest wykonywana w oparciu o wybrane wcześniej i zdefiniowane kompetencje. Jednym z narzędzi diagnostycznych do oceny poziomu kompetencji u kandydatów lub pracowników jest Assessment i Development Center (AC/DC).

Uważa się, że jest to aktualnie najbardziej trafna metoda oceny kandydata do pracy oraz skuteczny sposób określenia potencjału u pracowników już zatrudnionych. Tym samym coraz więcej organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie selekcji kadr oraz programach rozwojowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Na warsztat zapraszamy:

Specjalistów HR,
HR Biznes Partnerów,
Pracowników działu HR organizujących diagnozę podległej kadry,
Managerów zainteresowanych wnioskami rozwojowymi na temat swoich pracowników i pragnących aktywnie uczestniczyć w rozwoju swoich zespołów.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

9.00 – 9.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.30 – ROZPOCZĘCIA WARSZTATÓW

WPROWADZENIE – METODA ASSESMENT CENTER I DEVELOPMENT CENTER

Cechy szczególne metody.
Cele stosowania metody AC/DC w organizacji.
Podobieństwa i różnice w sesjach AC i DC: celu, roli asesora, decyzyjności, aktywności uczestników.
Wady i zalety metody.
Trafność prognostyczna metody na tle innych dostępnych metod.
KOMPETENCJE JAKO PODSTAWA METODY AC/DC

Rola i znaczenie kompetencji dla stosowania metody.
Czym są kompetencje?
Techniki tworzenia kompetencji użyteczne z punktu widzenia metody AC/DC.
Rodzaje kompetencji, jakie kompetencje można weryfikować podczas sesji?
Tworzenie kompetencji: definicje oraz poziomy – praktyczne podejście do zagadnienia:
definicje kompetencji,
opracowanie wskaźników kompetencji,
poziomowanie kompetencji,
najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu wskaźników kompetencji.
PRZYGOTOWANIE SESJI AC/DC

Przygotowanie profilu kompetencyjnego na potrzeby sesji.
Konstruowanie harmonogramu sesji AC/DC.
Przygotowanie narzędzi wykorzystywanych podczas sesji AC/DC, w tym przykładowe narzędzia (np. arkusze oceny, arkusze obserwacyjne).
Przygotowanie zespołu asesorów:
role asesora: prowadzenie, obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie, wnioskowanie,
podział ról wśród asesorów,
odpowiedzialność asesora.
ZADANIA WYKORZYSTYWANE PODCZAS SESJI AC/DC

Rodzaje ćwiczeń na potrzeby sesji – zastosowanie, dobór ćwiczeń do kompetencji.
Tworzenie macierzy kompetencyjnej na potrzeby sesji.
Czym należy się kierować tworząc zadania?
Tworzenie instrukcji do zadań dla asesorów i uczestników – zasady i praktyczne wskazówki.
Przykładowe zadania wykorzystywane podczas AC/DC.
16.30 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA ZAJĘĆ

DZIEŃ II

9.00 – 9.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.30 – ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW

REALIZACJA SESJI AC/DC I OBSERWACJA

Model sesji – jaką treścią wypełnić sesję?
Metody obserwacji podczas sesji istotne z punktu widzenia rzetelnej oceny – wytyczne.
Praktyczne wskazówki związane z pełnieniem roli obserwatora:
zasady obserwacji kandydatów podczas sesji AC/DC,
prowadzenie notatek,
aktywność asesora podczas zadań,
odgrywanie ról w zadaniach przez asesora,
fakty a interpretacje podczas obserwacji.
PODSUMOWANIE I RAPORTY PO SESJI AC/DC

Narada asesorów – rola asesora prowadzącego, przebieg i cele.
Konstruowanie raportów podsumowujących dla uczestników:
co powinien zawierać raport?
jak dokonywać opisu uczestnika?
na co zwracać szczegółową uwagę?
przykładowe narzędzia.
Skale ocen wykorzystywane na potrzeby AC/DC.
Strategie podejmowania decyzji, jako wsparcie przed pułapkami decyzyjnymi.
UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ PO SESJI AC/DC

Przekazywanie informacji zwrotnej uczestnikom podczas bezpośredniego spotkania – feedback.
Praktyczne elementy związane ze spotkaniem feedbackowym – ćwiczenie.
Różnice w feedbacku po sesji AC i DC.
Przygotowanie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika oraz dla organizacji.
15.30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

Informacje o prelegentach:

Olga Szyszka

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 - 23% VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 17.06.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 18.06.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Assessment & Development Center w HR