Szkolenie: ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/assessmentdevelopment-center-przygotowanie-przeprowadzenie-ocena-i-opracowanie-wynikow-45158

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
17-18 października 2019r., Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Pracownicy zdobędą teoretyczną wiedzę z zakresu:
• aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę planując projekt oceny kandydatów/pracowników metodą AC/DC,
• zmiennych, jakie mogą być diagnozowane podczas sesji AC/DC oraz tych, które trudno za pomocą tej metody ocenić,
• konstruowania stosowanych podczas sesji AC/DC narzędzi oceny,
• zasad konstruowania ćwiczeń oraz harmonogramu sesji AC/DC,
• zasad prowadzenia sesji,
• zasad obserwowania uczestników sesji i dokonywania ocen,
• rodzajów zestawień i danych, jakie mogą być zawarte w raportach indywidualnych i zbiorczych,
• zasad przeprowadzania sesji informacji zwrotnych i planowania rozwoju.

Pracownicy przećwiczą:
• konstruowanie narzędzi oceny – skale, testy, formularze,
• konstruowanie zadań i programu sesji AC/DC,
• ocenę uczestników sesji,
• tworzenie raportów indywidualnych,
• wyciąganie wniosków ze zbiorczych zestawień po sesji AC/DC,
• przeprowadzanie sesji informacji zwrotnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy odpowiadają w firmie za przygotowanie i przeprowadzenie procesów rekrutacji oraz rozwoju i oceny kadry – pracownicy działów HR. W zajęciach mogą wziąć także udział osoby, które przygotowują się do pełnienia roli asesora podczas sesji AC/DC.

Program szkolenia:

Dzień I - Przygotowanie sesji AC/DC

1. Proces Assessment/Development Center:
• pytania przed wdrożeniem projektu oceny metodą AC/DC:
• jaki jest cel projektu?
• jakie działania będą podejmowane wobec pracowników/kandydatów po realizacji projektu?
• komu przedstawić wyniki AC/DC?
• jakiego rodzaju profil kompetencji będzie podczas projektu oceniany? (profil obecnie zajmowanego stanowiska, profil awansu, profil „rozwojowy”).
• ile osób ma być objętych diagnozą?
• jakie są kryteria doboru uczestników sesji DC?
• jaki jest budżet na realizację oceny metodą AC/DC i działania rozwojowe?
• kiedy korzystać z pomocy firmy zewnętrznej?
• proces Assessment/Development Center.

2. Kryteria Oceny:
• jakie kryteria można oceniać podczas AC/DC?
• zmienne osobowościowe, temperamentalne, inteligencja,
• kompetencje,
• nieobserwowalne podczas sesji kompetencje i ich wskaźniki,
• konstruowanie kompetencyjnych skal obserwacyjnych.
• rodzaj ocenianego profilu - profil obecnie zajmowanego stanowiska, profil awansu, profil „rozwojowy” – sposoby opracowywania.

3. Przygotowanie sesji AC/DC
• zasady konstruowania ćwiczeń wykorzystywanych w ocenie,
• testy wykorzystywane do diagnozy kompetencji, zmiennych osobowościowych, temperamentalnych i poziomu inteligencji,
• zasady konstruowania sesji – opracowanie programu,
• prowadzenie sesji – kontrakt z uczestnikami i podawanie instrukcji.

Dzień II - Ocena, przygotowanie raportów i przeprowadzenie sesji informacji zwrotnych

1. Ocena kompetencji:
• obserwowanie zachowania uczestników podczas sesji:
• arkusze obserwacyjne,
• na jakie zachowania zwracać uwagę podczas obserwacji?
• zasady oceny kompetencji przy pomocy skal obserwacyjnych:
• arkusze oceny kompetencji,
• wnioskowanie na temat poziomu kompetencji.
• błędy w procesie oceniania.

2. Raporty indywidualne:
• budowa raportu indywidualnego:
• opis metodologii i projektu,
• opis zachowań uczestnika sesji DC/AC,
• ocena kompetencji,
• wskazówki rozwojowe.

3. Raport zbiorczy:
• analiza zebranych wyników – możliwe statystyki,
• ranking pracowników/kandydatów,
• wybór najlepszego kandydata/pracownika,
• wskazania rozwojowe.

4. Sesje informacji zwrotnych:
• schemat sesji informacji zwrotnych,
• trudne sytuacje podczas sesji informacji zwrotnych,
• indywidualne plany rozwojowe.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1590 - PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników