Szkolenie

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej

O szkoleniu

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu dla asystentów i asystentek Zarządów i Rad Nadzorczych. W trakcie szkolenia omówimy kwestie prawne związane z funkcjonowaniem spółek kapitałowych i ich organami, ich kompetencje i sposób funkcjonowania. Omówimy szczegółowo przebieg posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, zasady protokołowania, sporządzania dokumentacji korporacyjnej, w tym umów, kontraktów i regulaminów. Poświęcimy również miejsce na tematykę związaną z zapewnieniem poufności i ochrony danych osobowych.

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów, jak też analizy przypadków, sesji dyskusyjnych i feedback'owych oraz zadań wdrożeniowych.

Szkolenie dla asystentów i asystentek Zarządów i Rad Nadzorczych dostępne jest zarówno w formule stacjonarnej - zajęcia odbywają się w naszym ośrodku szkoleniowym w centrum Warszawy, jak też online. Zachęcamy do wyboru odpowiedniej dla Państwa formy i zgłoszenia uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na tej stronie już dzisiaj. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o przesłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy dostępny na dole strony.
Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie szkolenia:

 • przedstawimy podstawy prawne funkcjonowania organów spółek,
 • zapoznamy uczestników z kompetencjami poszczególnych organów i zasadami obsługi zarządu i rad nadzorczych w zakresie dokumentacji,
 • zbudujemy umiejętność przygotowywania i koordynowania przebiegu posiedzeń,
 • nauczymy się zasad protokołowania,
 • szczegółowo omówimy zasady archiwizacji dokumentacji korporacyjnej,
 • będziemy pracować nad umiejętnością przygotowywania umów i kontraktów,
 • zapoznamy uczestników z metodami zabezpieczania dokumentów i chronienia tajemnic przedsiębiorstwa.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób zatrudnionych w biurach zarządu oraz w sekretariatach rad nadzorczych. W szkoleniu powinny wziąć udział osoby zatrudnione na stanowiskach sekretarskich, asystenckich, a także office managerowie.

Program szkolenia

 1. Wstęp do szkolenia: Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej.
 2. Przepisy prawne regulujące prawne funkcjonowania spółek:
  • kodeks spółek handlowych,
  • umowa i statut - najważniejsze zapisy i ich znaczenie dla funkcjonowania spółki,
  • zgłoszenie danych do KRS - aktualizacja danych, wymagania ustawowe, opłaty,
  • jak uzyskać odpis wpisu do KRS,
  • praktyki prawno - formalne pozakodeksowe,
  • case study: najnowsze orzecznictwo.
 3. Struktura organizacyjna i prawna firmy: 
  • Zarząd
   • struktura, kompetencje, organizacja, funkcjonowanie,
   • zwoływanie posiedzeń,
   • podejmowanie uchwał - w jakich sprawach są potrzebne? 
   • zasady reprezentacji i zakaz konkurencji,
   • odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki,
   • mandat i kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu.
  • Rada Nadzorcza:
   • zwoływanie posiedzeń i podejmowanie uchwał,
   • kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
   • uprawniania kontrolne Rady Nadzorczej i ich wykonywanie.
  • Zgromadzenia Wspólników / Walna Zgromadzenie:
   • zasady zwoływania posiedzeń,
   • przygotowanie zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, itd.,
   • zaskarżenie uchwał - uprawnienia, podstawy prawne,
   • postępowanie i konsekwencje,
   • case study: żądanie informacji i wyjaśnień.
 4. Protokoły i uchwały. Jak zorganizować proces protokołowania?
  • tworzenie uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenie)
  • jak prowadzić zapis przebiegu posiedzenia?
  • wymagania prawne dla protokołów - forma i zapisy,
  • kto podpisuje uchwały i protokoły,
  • przechowywanie, archiwizacja i udostępniania protokołów,
  • warsztaty - tworzenia uchwał i protokołów,
  • case study: najczęstsze błędy.
 5. Dokumentacja spółek. Jaką wiedzę musi mieć Asystentka/Assystent Zarządu?
  • rola biura zarządu w sprawnym funkcjonowania spółki,
  • komunikacja elektroniczna w pracy organów spółki - zasady bezpiecznego korzystania, 
  • koordynacja obiegu dokumentów,
  • archiwizacja dokumentacji spółki, okresy przechowywania,
  • księga udziałów/księga akcyjna - zasady prowadzenia,
  • udostępnianie dokumentów na żądanie osób i organów,
  • case study: tajemnica przedsiębiorstwa i jak zabezpieczać dokumenty? 
 6. Umowy i kontraktów w praktyce. Jak analizować umowy i kontrakty?
  • przygotowanie umów i kontraktów - zasady,
  • strony umowy, pełnomocnictwa i prokura,
  • forma umowy (ustana, pisemna, akt notarialny, elektroniczna)
  • najważniejsze zapisy w umowach (m. in. odsetki ustawowe i umowne, kary umowne, zaliczka, zadatek, zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej)
  • zabezpieczenie rzeczowe i osobowe wykonania umowy (m.in. poręczenie, weksel, hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, itd.),
  • najczęstsze błędy w umowach i ich skutki prawne,
  • rozwiązanie i wypowiedzenie umowy,
  • dochodzenie i przedawnienie roszczeń.
 7. Regulaminy i wsparcie organów we wdrażaniu zmian w regulaminach:
  • jak tworzyć i zmieniać regulaminy,
  • obligatoryjne i fakultatywne regulaminy i ich zapisy,
  • jak stosować zapisy w regulaminach,
  • warsztaty - przykładowe regulaminy.
 8. Biuro zarządu a ochrona danych osobowych - rok na wdrożenie nowych przepisów:
  • nowe obowiązki administratora,
  • nowe obowiązki informacyjne,
  • nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą,
  • zagrożenie wysokimi karami.
 9. Podsumowanie szkolenia dla Asystentek Zarządu: sesja pytań, indywidualne konsultacje Uczestników.

Czas trwania

2 dni szkolenia (16 godzin )

Prelegenci

Cytat

Trener HIGH5 Training Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 czerwca 2021
High5 Training Centre

00-870 Warszawa

Wronia 45

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 17 - 18 czerwca 2021

Gdzie i kiedy

Online 22 - 23 lipca 2021

Gdzie i kiedy

Online 24 - 25 sierpnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 - 20 października 2021
High5 Training Centre

00-870 Warszawa

Wronia 45

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 10 grudnia 2021
High5 Training Centre

00-870 Warszawa

Wronia 45

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 19 - 20 kwietnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 25 - 26 lutego 2021

Weź udział

Szkolenie stacjonarne
cena za osobę
1590 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • 14 godzin zajęć, monitorowanie zadań wdrożeniowych, 60 dniowy e-mentoring
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 20% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 25% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Szkolenie online
cena za osobę
1190 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • 14 godzin zajęć
Dostępne zniżki:
 • 20% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 25% przy zgłoszeniu min. 3 osób

Organizator

HIGH5 Training Group
00-870 Warszawa
ul. Wronia 45/129
woj. mazowieckie
HIGH5 Training Group świadczy usługi na najwyższym poziomie w zakresie organizacji szkoleń otwartych, zamkniętych, konsultacji i programów doradczych.Specjalizujemy się w realizacji kompleksowych programów szkoleniowych z następujący dziedzin:zarządz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na tej stronie. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne dotyczące szkolenia. W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie szkolenia.

Dostęp do komputera z Internetem, mikrofonem i kamerą.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

HIGH5 Training Group
00-870 Warszawa ul. Wronia 45/129
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!