Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audit-procesu-wedlug-vda-63-46068-id127

Informacje o szkoleniu

 • Audit procesu według VDA 6.3


  ID szkolenia: 46068
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania:
  2 dni po 7 godzin
  TERMINY SZKOLENIA:
  20-21.06.2017
  09-10.08.2017
  26-27.10.2017
  07-08.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie przedstawia zasady i metody nadzoru audytowego według zasad zrzeszenia VDA według podręcznika VDA 6.3 v.2 z czerwca 2010 r.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady:
- audytów zatwierdzania nowych/potencjalnych dostawców;
- audytów u dostawców/ lub audytów wewnętrznych procesów APQP/PPAP- nadzorowania nowych projektów wdrożeniowych oraz projektowania wyrobów i procesów produkcyjnych;
- audytów procesów realizacji produkcji (u dostawców/ lub audytów wewnętrznych);
- audytów u usługodawców.
Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym przyswojenie wiadomości- warunek otrzymania certyfikatu.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest adresowane jest głównie do osób, które nie mają jeszcze uprawnień audytora, a mają uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych i audytów u dostawców materiałów i usług według VDA 6.3:
Osoby, które chcą/mają poznać zasady audytów w/g zaleceń podręcznika VDA 6.3:
- Kandydaci na Audytorów wewnętrznych w firmie produkcyjnej;
- Kandydaci na Audytorów u dostawców materiałów i usług w firmie produkcyjnej;
- Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za zakupy, wybór i ocenę dostawców, audyty u dostawców, PPAP od dostawców;
- Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań ISO/TS 16949 - posiadający klientów niemieckich;
- Audytorzy wewnętrzni ISO 9001 i ISO/TS 16949- realizujący audyty systemu i procesów produkcyjnych;
- Szefowie projektów;
- Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania w/g ISO/TS 16949;
- Pracownicy Działów Jakości;
- Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji;
- Osoby odpowiedzialne za produkcję;
- Konsultanci realizujący doradztwo w firmach branży motoryzacyjnej, AGD, innych branżach produkcyjnych.

Program szkolenia:

Program szkolenia:
Dzień pierwszy:

- Specyfika wymagań IATF/VDA w branży motoryzacyjnej;

- Główne wymagania: Podejście Procesowe, Ciągłe Doskonalenie, PDCA;

- Porównanie specyfiki audytów: wewnętrznych, u dostawców, 3 strony, systemu, procesów produkcyjnych, wyrobów,
dla usługodawców; podobieństwa i różnice w kontekście VDA 6.3;

- Omówienie kryteriów wymagań dla audytowania w branży Automotive powoływanych przez podręcznik VDA 6.3: specyfikacja ISO/TS 16949, standardy, normy, podręczniki AIAG i VDA, narzędzia jakości Core Tools, wymagania klientów, dobre praktyki. Przegląd i omówienie najważniejszych zasad;

- Niezbędne kompetencje i kwalifikacje audytorów;

- Planowanie audytów VDA 6.3- Analiza Potencjałów (u dostawców) i audytów wewnętrznych. Omówienie zasad, dobrych praktyk, ćwiczenia w grupach;

- Omówienie procesów do audytowania w/g VDA 6.3 (P1-P7) oraz zasady korzystania z Katalogu Pytań

- Q&A - pytania i odpowiedzi;

Dzień drugi:

- Omówienie formularzy i dokumentów stosowanych podczas audytu VDA 6.3;

- Omówienie ogólnych zasad przeprowadzania audytu, zadawania pytań, gromadzenia dowodów, spisywania spostrzeżeń;

- Planowanie audytu VDA 6.3:

o u nowego dostawcy- na zasadzie Analizy Potencjałów

o projektowania i przygotowania produkcji (APQP, PPAP; P2-P4)

o procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych (P5-P7).

Omówienie zasad, wykorzystanie katalogu pytań, przykładowe interpretacje porad z Katalogu Pytań- ćwiczenia w grupach moderowane przez trenera.

- Przeprowadzenie audytów szkoleniowych- fragmentaryczna symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu.

- Omówienie wyników audytów szkoleniowych- spostrzeżeń. Klasyfikacja spostrzeżeń. Ocena audytowanych obszarów. Ocena całościowa audytu. Specyficzne odstępstwa przy ocenie.

- Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie;

- Zasady audytowania dostawców usług: katalog pytań i zasady oceny;

- Q&A -pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia;

- Test sprawdzający przyswojenie wiedzy przez uczestników.Kryteria wg których prowadzone jest szkolenie:

- VDA 6 [Audytowanie- podstawy v.2 - 2009r],

- VDA 6.3 [Audyt procesu - APQP/PPAP+ produkcja seryjna+ serwis], w oparciu najnowszą wersję (czerwiec 2010),

- Podręczniki Core Tools - AIAG (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC, MSA - aktualne, ostatnie wydania)

- ISO/TS 16949 [2009r],

- ISO 19011 [2011r]).

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1350 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszenia - w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Audit procesu według VDA 6.3