Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audit-procesu-wytwarzania-zgodnie-z-vda-63-73918-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedmiotem szkolenia jest przygotowanie wewnętrznych audytorów jakości, których zadaniem będzie prowadzenie audytów wewnętrznych w przedsiębiorstwie oraz u dostawców zgodnie z wymaganiami Niemieckiego Przemysłu Samochodowego (VDA).

Praktyczna realizacja wymagań normy w procesie produkcyjnym. Planowanie i przygotowanie do auditu procesu, przegląd dokumentacji. Przeprowadzenie auditu procesu, ocena i analiza wyników, planowanie działań korygujących. Przykłady oraz ćwiczenia symulujące realizację auditu procesu.

Korzyści ze szkolenia:

-Przygotowanie klienta do wymagań auditu procesu wg. niemieckiego standardu VDA 6.3:2016.
-Poznanie zasad planowania i realizacji auditu procesu wg VDA 6.3:2016.
-Wyszkolenie osób pod samodzielne przeprowadzanie auditu procesu (wewnętrznych) i dostawców.
-Przygotowanie klienta do auditów certyfikacyjnych, nadzoru oraz klienta – pod kątem spełnienia wymagań dotyczących auditu procesu.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, Managerów, Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości, kandydatów na audytorów wewnętrznych, audytorów wewnętrznych, audytorów realizujących procesy audytu u dostawców wg VDA 6.3:2016,  oraz do wszystkich osób odpowiedzialnych za zakupy, dostawców. Pracowników działów jakości, laboratorium, produkcję i magazynowanie.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie 
   a) Struktura wymagań rynku motoryzacyjnego 
   b) Audity – narzędzie oceny działania organizacji 
   c) System zarządzania - podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (wg ISO, IATF, VDA) - Analiza ryzyk w modelu procesowym w oparciu o koncepcję modelu „żółwia” 
   d) Podejście procesowe a audit procesu wytwarzania 
   e) Wymagania norm IATF 16949 oraz ISO 19011 w kontekście auditu procesu wytwarzania 
2. Omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw 
3. Identyfikacja ryzyk procesu – analiza ryzyka 
4. Wymagania kompetencyjne dla wewnętrznych auditorów procesu i auditorów dostawców 
5. Metodyka auditu procesu 
   a) Zasady organizacji auditów, 
   b) Prowadzenie zapisów auditowych i interpretacja uzyskanych danych, 
   c) Analiza ryzyka jako kluczowy element oceny auditowej, 
   d) Działania poauditowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących 
6. Analiza potencjału – narzędzie kwalifikacji dostawców 
7. Best practice / Lesson Learned – zbieranie informacji o dostawcy, wytyczne do oceny ryzyka 
8. Ocena i klasyfikacja procesu wytwarzania dla produktu materialnego wg list katalogu od P2-P7 
9. Ocena pytań i ocena zgodności 
10. Przeszeregowania 
11. Ocena grup produktowych 
12. Omówienie List pytań P2-P7 
13. Specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do VDA 6.3 – Formel Q Capability, VW 
14. Test wiedzy 
15. Podsumowanie i wnioski 

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1290 zł + 23% VAT za osobę
  • 1190 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Audit procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3