Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audit-systemu-zarzadzania-jakoscia-uslug-zgodnie-z-vda-62-73398-id12440

Informacje o szkoleniu

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

VDA 6.2 definiuje wymagania specyficzne dla dostawców usług w przemyśle motoryzacyjnym. VDA 6.2 oferuje wszechstronne ramy dla systemu zarządzania jakością opartego na ISO 9001. Ponadto obejmuje również aspekty modelu EFQM.

Korzyści ze szkolenia:

-zorientowany na procesy system zarządzania,
-usprawnienie strategii organizacyjnej,
-zwiększenie zadowolenia pracowników
-silna koncentracja na kliencie
-ciągłe doskonalenie procesu
-zwiększenie nadzoru nad zapobieganiem błędom oraz wzmocnienie procesów wartości dodanej organizacji

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług dla przemysłu motoryzacyjnego, którzy chcą wzmocnić swoją konkurencyjność na rynku poprzez najwyższej jakości usługi dla użytkowników motoryzacyjnych i poprawę swojego systemu zarządzania.

Program szkolenia:

1. Wymagania globalne w zakresie zarządzania jakością.

2. System zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2015.

3. Modele zapewnienia jakości.

4. Historia i struktura VDA QMC.

5. Rodzina norm VDA.

6. CSR- Customer Specific Requirements- specyficzne wymagania klientów w zakresie jakości usług.

7. Audit systemu zgodnie z VDA 6.0

8. VDA 6.2 wymagania ogólne.

8.1 Uregulowania normatywne, terminy i definicje.

8.2. Kontekst organizacji

8.2.1.Zrozumienie organizacji i jej kontekstu dla usługodawstwa w przemyśle motoryzacyjnym

8.2.2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych usługami.

8.2.3.Działania marketingowe usługodawców

8.2.4. Zakres systemu zarządzania jakością - wymagania specyficzne klientów jako element systemu zarządzania jakością.

8.2.5. omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – jak VDA 6.3.

8.2.6. System zarządzania jakością .

8.2.6.1. Przywództwo – zaangażowanie kierownictwa, polityka, role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia

8.2.6.2.Procesy i odpowiedzialności do zdefiniowania przez najwyższe kierownictwo.

8.2.6.3.Planowanie – ryzyka i szanse, plany awaryjne dla dostawców usług, cele jakościowe i działania w celu ich osiągnięcia

8.2.6.4.Wspomaganie – zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko dla dostarczania usług, zasoby do monitorowania i pomiarów, kompetencje, świadomość, komunikacja, zarządzanie dokumentacją i wiedzą organizacji.

8.2.6.5.Operacje – Planowanie, rozpoznanie wymogów klienta, projektowanie, nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja usług, zwalnianie usługi, nadzór nad niezgodnymi wyjściami.

8.2.6.6.Ocena rezultatów - Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena – Ocena satysfakcji klienta, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania

8.2.6.7.Doskonalenie - Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie.

9.Zasady certyfikacji na zgodność z VDA 6.2

10.Audyty dostawców usług.
11.Lista pytań audytowych.
12.Ćwiczenia.

 

Informacje o prelegentach:

Trener TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1690 zł brutto za osobę

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu,
-profesjonalne materiały szkoleniowe,
-zestaw gadżetów firmowych,
-przerwy kawowe, lunch,
-certyfikat (w języku polskim i angielskim),
-pomoc w rezerwacji hotelu,
-możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Audit systemu zarządzania jakością usług zgodnie z VDA 6.2