Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audit-wewnetrzny-w-laboratoriach-badawczych-13506-id127

Informacje o szkoleniu

 • Audit wewnętrzny w laboratoriach badawczych


  ID szkolenia: 13506
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 6 godzin

  TERMINY:
  1-2.09.2016
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z auditami wewnętrznymi w laboratoriach badawczych działających zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do kierowniczego i podstawowego personelu laboratoriów, który po wdrożeniu systemu jakości zobowiązany jest do przeprowadzania planowanych i dokumentowanych wewnętrznych auditów jakości w celu weryfikacji systemu pod względem zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu wobec przyjętych kryteriów.

Program szkolenia:

• Pojęcia podstawowe
• Reguły audytowania
o postępowanie etyczne
o zawodowa staranność
o niezależność
o racjonalne wnioskowanie z uzyskanych dowodów
o rzetelne i dokładne sprawozdanie
• Programy auditów
o zarządzanie programami
o doskonalenie programu
• Procedura auditu
• Techniki audytowania
o audit „z prądem”
o audit „pod prąd”
o audit „poziomy”
o audit „pionowy”
o audit „wyrywkowy”
• Dokumentowanie auditu
o powołanie zespołu audytującego
o plan auditu
o ustalenia z auditu
o raport z auditu
• Działania poauditowe
o analiza niezgodności
o korekta niezgodności
o potwierdzenie wykonania działań korygujących
o ocena skuteczności działań
• Kwalifikacje audytorów
o Kompetencje
o cechy osobowości

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1150 PLN netto/os.

Cena zawiera:

szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Audit wewnętrzny w laboratoriach badawczych