Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audit-wyrobu-wg-wymagan-vda-65-53683-id127

Informacje o szkoleniu

 • Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5


  ID szkolenia: 53683
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin

  Termin szkoleń:
  21-22.09.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Rodzaje auditów na przykładzie branży motoryzacyjnej. Audit wyrobu – interpretacja normy VDA 6.5 „Audit systemu zarządzania jakością” wydanie 2, 2005. Praktyczna realizacja wymagań normy w procesie produkcyjnym. Planowanie auditu wyrobu. Przygotowanie do auditu, przegląd dokumentacji. Przeprowadzenie auditu wyrobu, ocena i analiza wyników, planowanie działań korygujących. Miniwykład, przykłady oraz ćwiczenia symulujące realizację auditu wyrobu.

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań ISO/TS 16949 - posiadający klientów niemieckich:
• Kandydaci na Audytorów wewnętrznych,
• Audytorzy wewnętrzni - realizujący audyty wyrobów, ale też procesów produkcyjnych i systemu zarządzania,
• Szefowie projektów,
• Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania w/g ISO/TS 16949, VDA 6.1,
• Pracownicy Działów Jakości,
• Pracownicy Laboratoriów Pomiarowych / odpowiedzialne za pomiary,
• Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji,
• Osoby odpowiedzialne za produkcję,
• Osoby odpowiedzialne za magazynowanie, audyty wyrobów gotowych w magazynie, wysyłki, spedycję,
• Odpowiedzialni za zakupy, dostawców, PPAP od dostawców, audyty u dostawców,
• Konsultanci realizujący doradztwo w firmach branży motoryzacyjnej,

Program szkolenia:

Program szkolenia:

· Przegląd wymagań dla audytowania w branży motoryzacyjnej

o Kryteria wymagań: ISO/TS 16949:2009, ISO 19011:2002, VDA 6.x, IATF/AIAG

o Kluczowe wymagania: podejście procesowe, ciągłe doskonalenie i idea PDCA

o Audyty wyrobu a audyty procesów i systemu- podobieństwa i różnice

o CSR- specyficzne wymagania firm motoryzacyjnych - przegląd

o Specyfika podejścia klientów niemieckich w/g VDA

· Audyt wyrobu w/g VDA 6.5 (ed.02 z IX.2008)

o Poprzednie podejście w/g VDA 6.5 ed.01 - krótkie omówienie zmian

o Program audytów i roczny harmonogram audytów

§ Wejścia, uwarunkowania

o Kwalifikacje osób planujących i audytorów

§ Wymagania IATF, VDA, ISO 19011, dobre praktyki, szkolenia

o Planowanie audytów

§ Dobre podejścia do planowania

§ kolejność, czas, miejsca, osoby, zakres

§ Specyfika audytu wyrobu w odróżnieniu od innych audytów

§ Audyt wyrobu wewnętrzny a przeprowadzany u Dostawcy audyt klienta

§ Dokumenty wejściowe

§ Krótkie omówienie kluczowych narzędzi, których znajomość jest niezbędna do audytowania (FMEA, SPC - zdolności procesów, PPAP, MSA, CP)

o Przeprowadzanie audytu

§ Potrzebne dokumenty: audytowane i audytora

§ Pobieranie próbek i identyfikacja

§ Kontrola, badania próbek

§ Charakterystyki specjalne

§ Zwracanie próbek na produkcję

§ Pakowanie, magazynowanie, transport

§ Powiązanie audytu wyrobu z procesami

§ Ocena walidacji procesów produkcyjnych i kontrolnych

§ Rola organizacji produkcji i utrzymania ruchu

§ Charakterystyki specjalne wyrobu audytowanego a procesów

§ Klasyfikacja niezgodności

§ Raport po audycie, zapisy/sprawozdania

o Działania poaudytowe

§ Zasady przeprowadzania działań korygujących

§ Działania natychmiastowe

§ Feedback - zasady informowania po audycie

o Ocena audytu, zamknięcie audytu

· Dyskusja, pytania-odpowiedzi

· Ocena szkolenia, ew. ocena przyswojenia wiedzy przez uczestników

· Test sprawdzający przyswojenie wiedzy przez uczestnikówĆwiczenia:
Przeprowadzenie przykładowych, szkoleniowych audytów jednego, dwóch produktów.

Informacje o prelegentach:

-•Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań ISO/TS 16949 - posiadający klientów niemieckich:
•Kandydaci na Audytorów wewnętrznych,
•Audytorzy wewnętrzni - realizujący audyty wyrobów, ale też procesów produkcyjnych i systemu zarządzania,
•Szefowie projektów,
•Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania w/g ISO/TS 16949, VDA 6.1,
•Pracownicy Działów Jakości,
•Pracownicy Laboratoriów Pomiarowych / odpowiedzialne za pomiary,
•Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji,
•Osoby odpowiedzialne za produkcję,
•Osoby odpowiedzialne za magazynowanie, audyty wyrobów gotowych w magazynie, wysyłki, spedycję,
•Odpowiedzialni za zakupy, dostawców, PPAP od dostawców, audyty u dostawców,
•Konsultanci realizujący doradztwo w firmach branży motoryzacyjnej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1350 PLN netto / 1 os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie karty zgłoszenia- w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5