Auditor Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015

O szkoleniu

Podczas nastawionego na praktykę, dwudniowego szkolenia (16 godzin) nabędziesz konkretną wiedzę na temat metodyki pracy auditora, a także zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i przeprowadzania auditów oraz opracowywania rzeczowych i kompletnych raportów po audicie. Nauczysz się mądrze inicjować i/lub oceniać działania doskonalące podejmowane przez organizację oraz poznasz zasady efektywnej komunikacji i skutecznego kierowania zespołem auditorów. Dowiesz się również jak najlepiej interpretować zapisy zawarte w normach: ISO 9001:2015 i ISO 19011, czego należy unikać oraz kto i dlaczego doskonale sprawdzi się w roli auditora wewnętrznego.

W skutecznym przyswojeniu wiedzy pomogą Ci nasi trenerzy, którzy, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłej wymianie doświadczeń z innymi ekspertami Quality Austria, potrafią przefiltrować i odrzucić wszystko to, co jest mało istotne podczas określonego szkolenia, skupiają się natomiast na tym, co dla uczestników jest najbardziej wartościowe i przydatne.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dlaczego osoby, które są lub chciałyby zostać auditorami wewnętrznymi Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 powinny wziąć udział w tym szkoleniu?

Dzięki zapoznaniu się z metodologią oraz konkretnymi narzędziami niezbędnymi w pracy auditora będą potrafiły samodzielnie i skutecznie przeprowadzać audity wewnętrzne Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w ich organizacji. Będą mogły pogłębić wiedzę na temat normy ISO 9001:2015 oraz zweryfikować poprawność swojej interpretacji wymagań w niej zawartych. Zapoznają się również ze sprawdzonymi w praktyce sposobami przygotowywania i przeprowadzania auditów oraz opracowywania raportów będących ich efektem. Dodatkowo poszerzą swoje umiejętności i kompetencje w sferze komunikacji z klientami oraz auditorami w zespole, a także dowiedzą się, jak należy inicjować/oceniać działania doskonalące podejmowane przez organizację.

Kto powinien wziąć udział?

KOMU UDZIAŁ W SZKOLENIU MOŻE SIĘ PRZYDAĆ:

 • Osobom, które są lub chciałyby zostać auditorami wewnętrznymi, i którym zależy na ugruntowaniu i poszerzeniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie
 • Osobom mającym 2-3 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania jakością, które chciałyby uaktualnić wiedzę oraz rozwinąć swoje umiejętności
 • Tym, którzy posiadają już określoną wiedzę z zasad zarządzania jakością zgodnie ze standardem ISO 9001 i chcieliby dowiedzieć się więcej na temat sposobów oceny skuteczności metod jej wdrażania w organizacji
 • Pełnomocnikom SZJ ISO 9001 odpowiedzialnym za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie ze znowelizowaną normą, którzy są jednocześnie zainteresowani sposobami oceny i weryfikacji rezultatów ich pracy
 • Menedżerom, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie zarządzania jakością
 • Konsultantom i doradcom chcącym poszerzyć wiedzę na temat znowelizowanej normy ISO 9001 i dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w zakresie jej wdrażania w organizacji

Program szkolenia

 1. Wstępny test wiedzy jako punkt wyjścia do dyskusji (20 pytań jednokrotnego wyboru)
 2. Wprowadzenie do zarządzania jakością
  1. Zasady zarządzania jakością
  2. Ewolucja podejścia
 3. Podstawowe wymagania ISO 9001:2015
  1. Kontekst i podstawy zarządzania ryzykiem
  2. Zarządzanie udokumentowanymi informacjami
  3. Podejście procesowe
  4. Wiedza, kompetencje, świadomość personelu
  5. Produkcja i dostarczanie usług w zgodności z wymaganiami
  6. Ocena zgodności, skuteczności, monitorowanie i pomiary procesów
 4. Wytyczne do auditowania systemów zarządzania ISO 19011:2012 poszerzone o zmiany wynikające z nowej edycji normy ISO 19011:2018
  1. Zarządzanie programem auditów
  2. Odpowiedzialność auditora
  3. Cechy osobiste auditora
  4. Kompetencje aduitora
  5. Oparte na ryzyku podejście do zasad auditu
  6. Rozszerzenie wytycznych dotyczących zarządzania programem auditów
  7. Rozszerzenia wytycznych w zakresie planowania auditu
  8. Rozszerzenia ogólnych wymagań kompetencyjnych dla auditorów
  9. Ukierunkowanie na proces
  10. Rozszerzenie załącznika do normy o wtyczne dotyczące zagadnień kontekstu organizacji i przywództwa.
 5. Przygotowanie i planowanie auditu
  1. Wykonalność auditu
  2. Dokumenty niezbędne auditorowi do tego, aby przeprowadzić audit w sposób właściwy (plan, listy kontrolne)
 6. Zespół auditorów
  1. Zasady doboru zespołu auditowego
  2. Praca z zespołem auditorów
 7. Komunikacja i techniki pozyskiwania informacji w trakcie auditu
 8. Przeprowadzenie spotkania otwierającego
 9. Dokumentowanie działań auditowych
  1. Dowody z auditu i ich ocena
  2. Formułowanie niezgodności oraz potencjałów do doskonalenia
 10. Formułowanie wniosków i tworzenie raportu z auditu
 11. Przeprowadzenie spotkania zamykającego audit
 12. Dobre praktyki auditowe
 13. Studium przypadku
 14. Analiza przykładowej dokumentacji auditowej
 15. Ćwiczenia realizowane na poszczególnych etapach szkolenia
 16. Końcowy test wiedzy

Czas trwania

2 dni

80% czasu ćwiczenia, case study, dyskusje
20% czasu mini-wykłady

Prelegenci

Trener Quality Austria

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 300
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Quality Austria - Polska
43-190 Mikołów
Żwirki i wigury 14
woj. śląskie
Quality Austria, międzynarodowa jednostka zajmująca się certyfikacją, kształceniem i ekspertyzami, powstała w wyniku zgrupowania czterech samodzielnych organizacji działających od kilkudziesięciu lat na rynku europejskim. Są nimi ÖQS jednostka c...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Quality Austria - Polska
43-190 Mikołów Żwirki i wigury 14
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!