Auditor wewnętrzny - doskonalenie kompetencji osobistych

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie. Głównym celem szkolenia jest doskonalenie i rozwój kompetencji związanych z efektywnym planowaniem, przeprowadzeniem i dokumentowaniem auditów wewnętrznych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych pojawiających się podczas procesu auditowego. Dobrze przeprowadzony audit wewnętrzny może mieć realny wpływ na rozwój firmy i odwrotnie – audit czysto formalny, bez zrozumienia drzemiącego w nim potencjału może stanowić jałowy, frustrujący pracowników akt spełnienia wymagań jednostki certyfikacyjnej, warunkujący otrzymanie lub utrzymanie certyfikatu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Po ukończeniu modułu uczestnik będzie znał i potrafił: 

1. Praktyczne aspekty realizowania auditów wewnętrznych w tym w szczególności:

 • Opracowanie schematu procesu auditowania.
 • Umiejętność opracowania i posługiwania się formularzami niezbędnymi przy realizacji zadań auditowych.
 • Klasyfikacja niezgodności.
 • Planowanie działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Wykorzystanie metod komunikacji werbalnej i niewerbalnej w budowaniu właściwej atmosfery auditu.
 • Stosowanie technik aktywnego słuchania.
 • Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych występujących w czasie prowadzenie auditów.

2. Kształtować swój komunikat perswazyjny, w taki sposób, by osiągać założone cele.

3. Skutecznie bronić się przed manipulacją.

4. Budować swoją wypowiedź wykorzystując zasady ekspresywnego i receptywnego wywierania wpływu społecznego w zależności od preferencji osobistych i sytuacji.

5. Określić typ konfliktu i określić możliwość podjęcia skutecznej interwencji.

6. Udoskonali umiejętności interpersonalne istotne przy prowadzeniu rozmów auditowych.

7. Rozwinie umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów auditowych pod kątem zarządzania przebiegiem rozmowy.

8. Poradzi sobie z trudnymi zachowaniami komunikacyjnymi rozmówców.

9. Zainicjować prawidłowe zachowania w sytuacjach konfliktowych i unikać błędów.

Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • auditorzy wewnętrzni,
 • kandydaci na audytorów.

Program szkolenia

1. Praktyczna interpretacja ośmiu zasad zarządzania jakością.
2. Sylwetka auditora:

 • cechy auditora.

3. Efektywna komunikacja podczas auditów:

 • zasady skutecznej komunikacji,
 • reakcja na zastrzeżenia i krytykę,
 • ocena innych,
 • błędy w komunikowaniu się,
 • kompetencja społeczna i jej znaczenie w zarządzaniu.

4. Style prowadzenia rozmów:

 • style zachowań rozmówców,
 • typologia zachowań w sytuacjach trudnych,
 • przyjmowanie pożądanych zachowań podczas rozmowy (np.: sposoby angażowaniarozmówcy milczącego, “zamkniętego”; sterowanie przebiegiem rozmowy z rozmówcą agresywnym, który nie zgadza się z argumentami, itp.).

5. Asertywne zachowania w kontakcie z klientem zewnętrznym i wewnętrznym:

 • zasady wywierania wpływu,
 • techniki asertywne,
 • techniki receptywne i ekspresywne wywierania wpływu.

6. Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych:

 • style rozwiązywania konfliktów,
 • style wywierania wpływu,
 • zachowanie asertywne,
 • radzenie sobie z emocjami – inteligencja emocjonalna.

7. Zadania i role audytora na poszczególnych etapach audytu:

 • faza wstępna – planowanie,
 • faza zasadnicza – audyt na miejscu,
 • faza zamykająca – spotkanie poauditowe i raport z auditu.

Ćwiczenia:

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:

 • analizy przypadku i przykładu – polegające na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości sytuacji analizie wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,
 • ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,
 • dyskusje – zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również dyskusje wielokrotne,
 • kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 28-29 sierpień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Online 21-22 listopad 2022

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 850
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!