Szkolenie: Auditor wewnętrzny i/lub Pełnomocnik ISO 9001

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-ilub-pelnomocnik-iso-9001-45385-id353

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Moduł 2-dniowy – dla auditorów wewnętrznych:
- zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
- omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001,
- zapoznanie z procesem auditowania,
- nauczenie przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Moduł 3-dniowy – jak wyżej oraz dodatkowo dla pełnomocników trzeciego dnia:
- zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia systemu zarządzania jakością,
- omówienie zadań pełnomocnika w zarządzaniu wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością,
- praktyczne przeprowadzenie przeglądu zarządzania i opracowanie raportu,
- zasady wyboru jednostki certyfikującej.

Szkolenie skierowane jest do:

Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania jakością – moduł 3- dniowy,
Kandydaci na auditorów wewnętrznych – moduł 2- dniowy.

Program szkolenia:

Dzień 1 -BLOK SZKOLENIOWY

1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji.
2. Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001.
3. Odpowiedzialność kierownictwa.
4. Podejście procesowe – rola właściciela procesu, cele, wskaźniki.
5. Zasoby.
6. Realizacja wyrobu.
7. Rola auditu wewnętrznego w doskonaleniu systemu.

Dzień 2 -BLOK SZKOLENIOWY

1. Proces auditu wewnętrznego.
2. Kwalifikacje i predyspozycje auditorów wewnętrznych.
3. Przygotowanie do przeprowadzenia auditu.
4. Układanie listy pytań oceniającej:
a. Zarządzanie procesem
b. Spełnienie wymagań normy
c. Realizację zadań w procesie.
5. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte”.
6. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
7. Egzamin dla auditorów wewnętrznych.

Dzień 3 -BLOK SZKOLENIOWY

1. Zadania i zakres obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
2. Proces doskonalenia.
3. Działania korygujące i zapobiegawcze.
4. Przegląd zarządzania.
5. Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
6. Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.
7. Wybór jednostki certyfikującej.
8. Egzamin dla pełnomocników systemu zarządzania jakością.

Informacje o prelegentach:

Łukasz Kowalkowski

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1 - c

Cena zawiera:

Certyfikaty auditora wewnętrznego i/lub pełnomocnika, materiały szkoleniowe, obiad

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenia dokonać można poprzez portal lub przez stronę internetową www.centrum-doskonalenia.pl, płatność dokonywana jest przelewem bankowy na podstawie faktury pro-forma

Szkolenie, kurs: Auditor wewnętrzny i/lub Pełnomocnik ISO 9001