Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-systemow-zarzadzania-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy-iso-450012018-73821-id1263

Informacje o szkoleniu

 • Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018)


  ID szkolenia: 73821
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Mikołów
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin (2 dni)

  80% czasu ćwiczenia, case study, dyskusje
  20% czasu mini-wykłady
 • Organizator szkolenia:

  Quality Austria - Polska
  Żwirki i wigury 14
  43-190 Mikołów
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Quality Austria - Polska
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów.

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy:

 • Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie w systemach zarządzania
 • Osoby, które ukończyły szkolenie z zasad systemu zarządzania BHP
 • Pełnomocnicy BHP odpowiedzialni za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normą ISO 45001
 • Menedżerom, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie BHP

Program szkolenia:

 • Kontekst organizacji:
  • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników
  • Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności
 • Ćwiczenie praktyczne – planowanie auditu, potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm.

 

 • Przywództwo:
  • Rola i odpowiedzialność kierownictwa
  • Polityka firmy w odniesieniu do wymagań:
   • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
 • Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania
 • Ćwiczenie praktyczne – rola auditora wiodącego, potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 

 • Ryzyka i szanse dotyczące:
  • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  • Wpływu ww. na bezpieczeństwo biznesowe
 • Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka.
 • Powiązanie analizy ryzyka z wynikami z oceny analizy ryzyka na stanowiskach pracy.
 • Ocena wyników zaplanowanych działań – ustalanie zasad oceny i odpowiedzialności.
 • Ćwiczenie praktyczne – ryzyko wykonalności auditu, potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 

 • Udział i konsultacje pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia. Zmiany w podejściu i wymaganiach.
 • Ćwiczenie praktyczne – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 

 • Wsparcie procesów:
  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Udokumentowane informacje
 • W odniesieniu do wymagań związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.
 • Kompetencje auditorów.
 • Ćwiczenie praktyczne – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 

 • Konsultacje i udział pracowników w systemie zarządzania ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracowników.
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Ćwiczenie praktyczne – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 

 • Planowanie i kontrola działań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
 • Eliminacja zagrożeń i ograniczanie ryzyka w prowadzonych działaniach.
 • Zarządzanie zmianami.
 • Ćwiczenie praktyczne – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 

 • Ocena działań.
 • Wykorzystanie wyników auditów.
 • Przegląd systemu zarządzania.
 • Doskonalenie.
 • Formułowanie wniosków z auditu.
 • Ćwiczenie praktyczne/ egzamin – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm.
 • Podsumowanie wyników, raport z auditu.

Informacje o prelegentach:

.Trener Quality Austria

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 840 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie w lipcu
 • 1200 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie we wrześniu

Cena zawiera:

Przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i drobne poczęstunki, wyżywienie w dniach szkolenia, wydanie certyfikatu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018)