Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-systemow-zarzadzania-jakoscia-iso-9001-2015-60871-id1263

Informacje o szkoleniu

 • Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015


  ID szkolenia: 60871
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Mikołów
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin / 2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Quality Austria - Polska
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas nastawionego na praktykę, dwudniowego szkolenia (16 godzin) nabędziesz konkretną wiedzę na temat metodyki pracy auditora, a także zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i przeprowadzania auditów oraz opracowywania rzeczowych i kompletnych raportów po audicie. Nauczysz się mądrze inicjować i/lub oceniać działania doskonalące podejmowane przez organizację oraz poznasz zasady efektywnej komunikacji i skutecznego kierowania zespołem auditorów. Dowiesz się również jak najlepiej interpretować zapisy zawarte w normach: ISO 9001:2015 i ISO 19011, czego należy unikać oraz kto i dlaczego doskonale sprawdzi się w roli auditora wewnętrznego.

W skutecznym przyswojeniu wiedzy pomogą Ci nasi trenerzy, którzy, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłej wymianie doświadczeń z innymi ekspertami Quality Austria, potrafią przefiltrować i odrzucić wszystko to, co jest mało istotne podczas określonego szkolenia, skupiają się natomiast na tym, co dla uczestników jest najbardziej wartościowe i przydatne.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób, które są lub chciałyby zostać auditorami wewnętrznymi, i którym zależy na ugruntowaniu i poszerzeniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie
 • Osób mających 2-3 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania jakością, które chciałyby uaktualnić wiedzę oraz rozwinąć swoje umiejętności
 • Osób, które posiadają już określoną wiedzę z zasad zarządzania jakością zgodnie ze standardem ISO 9001 i chciałyby dowiedzieć się więcej na temat sposobów oceny skuteczności metod jej wdrażania w organizacji
 • Pełnomocników SZJ ISO 9001 odpowiedzialnch za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie ze znowelizowaną normą, którzy są jednocześnie zainteresowani sposobami oceny i weryfikacji rezultatów ich pracy
 • Menedżerów, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie zarządzania jakością
 • Konsultantów i doradców chcących poszerzyć wiedzę na temat znowelizowanej normy ISO 9001 i dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w zakresie jej wdrażania w organizacji

Program szkolenia:

1. Wstępny test wiedzy jako punkt wyjścia do dyskusji (20 pytań jednokrotnego wyboru)

2. Wprowadzenie do zarządzania jakością

a) Zasady zarządzania jakością

b) Ewolucja podejścia

3. Podstawowe wymagania ISO 9001:2015

a) Kontekst i podstawy zarządzania ryzykiem

b) Zarządzanie udokumentowanymi informacjami

c) Podejście procesowe

d) Wiedza, kompetencje, świadomość personelu

e) Produkcja i dostarczanie usług w zgodności z wymaganiami

f) Ocena zgodności, skuteczności, monitorowanie i pomiary procesów

4. Wytyczne do auditowania systemów zarządzania ISO 19011:2012 poszerzone o  zmiany wynikające z nowej edycji normy ISO 19011:2018

a) Zarządzanie programem auditów

b) Odpowiedzialność auditora

c) Cechy osobiste auditora

d) Kompetencje aduitora

e) Oparte na ryzyku podejście do zasad auditu

f) Rozszerzenie wytycznych dotyczących zarządzania programem auditów

g) Rozszerzenia wytycznych w zakresie planowania auditu

h) Rozszerzenia ogólnych wymagań kompetencyjnych dla auditorów

i) Ukierunkowanie na proces

j) Rozszerzenie załącznika do normy o wtyczne dotyczące zagadnień kontekstu organizacji i przywództwa.

5. Przygotowanie i planowanie auditu

a) Wykonalność auditu

b) Dokumenty niezbędne auditorowi do tego, aby przeprowadzić audit w sposób właściwy (plan, listy kontrolne)

6. Zespół auditorów

a) Zasady doboru zespołu auditowego

b) Praca z zespołem auditorów

7. Komunikacja i techniki pozyskiwania informacji w trakcie auditu 

8. Przeprowadzenie spotkania otwierającego

9. Dokumentowanie działań auditowych

a) Dowody z auditu i ich ocena

b) Formułowanie niezgodności oraz potencjałów do doskonalenia

10. Formułowanie wniosków i tworzenie raportu z auditu 

11. Przeprowadzenie spotkania zamykającego audit 

12. Dobre praktyki auditowe

13. Studium przypadku

14. Analiza przykładowej dokumentacji auditowej

15. Ćwiczenia realizowane na poszczególnych etapach szkolenia

16. Końcowy test wiedzy

 

 

Informacje o prelegentach:

Trener Quality Austria

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 840 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie w lipcu
 • 1200 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie we wrześniu

Cena zawiera:

-Przeprowadzenie szkolenia
-Materiały szkoleniowe
-Przerwy kawowe i drobne poczęstunki
-Wyżywienie w dniach szkolenia
-Wydanie certyfikatu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015