Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015

O szkoleniu

Podczas nastawionego na praktykę, dwudniowego szkolenia (16 godzin) nabędziesz konkretną wiedzę na temat metodyki pracy auditora, a także zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i przeprowadzania auditów oraz opracowywania rzeczowych i kompletnych raportów po audicie. Nauczysz się mądrze inicjować i/lub oceniać działania doskonalące podejmowane przez organizację oraz poznasz zasady efektywnej komunikacji i skutecznego kierowania zespołem auditorów. Dowiesz się również jak najlepiej interpretować zapisy zawarte w normach: ISO 9001:2015 i ISO 19011, czego należy unikać oraz kto i dlaczego doskonale sprawdzi się w roli auditora wewnętrznego.

W skutecznym przyswojeniu wiedzy pomogą Ci nasi trenerzy, którzy, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłej wymianie doświadczeń z innymi ekspertami Quality Austria, potrafią przefiltrować i odrzucić wszystko to, co jest mało istotne podczas określonego szkolenia, skupiają się natomiast na tym, co dla uczestników jest najbardziej wartościowe i przydatne.
Kto powinien wziąć udział?
  • Osób, które są lub chciałyby zostać auditorami wewnętrznymi, i którym zależy na ugruntowaniu i poszerzeniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie
  • Osób mających 2-3 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania jakością, które chciałyby uaktualnić wiedzę oraz rozwinąć swoje umiejętności
  • Osób, które posiadają już określoną wiedzę z zasad zarządzania jakością zgodnie ze standardem ISO 9001 i chciałyby dowiedzieć się więcej na temat sposobów oceny skuteczności metod jej wdrażania w organizacji
  • Pełnomocników SZJ ISO 9001 odpowiedzialnch za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie ze znowelizowaną normą, którzy są jednocześnie zainteresowani sposobami oceny i weryfikacji rezultatów ich pracy
  • Menedżerów, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie zarządzania jakością
  • Konsultantów i doradców chcących poszerzyć wiedzę na temat znowelizowanej normy ISO 9001 i dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w zakresie jej wdrażania w organizacji

Program szkolenia

1. Wstępny test wiedzy jako punkt wyjścia do dyskusji (20 pytań jednokrotnego wyboru)

2. Wprowadzenie do zarządzania jakością

a) Zasady zarządzania jakością

b) Ewolucja podejścia

3. Podstawowe wymagania ISO 9001:2015

a) Kontekst i podstawy zarządzania ryzykiem

b) Zarządzanie udokumentowanymi informacjami

c) Podejście procesowe

d) Wiedza, kompetencje, świadomość personelu

e) Produkcja i dostarczanie usług w zgodności z wymaganiami

f) Ocena zgodności, skuteczności, monitorowanie i pomiary procesów

4. Wytyczne do auditowania systemów zarządzania ISO 19011:2012 poszerzone o  zmiany wynikające z nowej edycji normy ISO 19011:2018

a) Zarządzanie programem auditów

b) Odpowiedzialność auditora

c) Cechy osobiste auditora

d) Kompetencje aduitora

e) Oparte na ryzyku podejście do zasad auditu

f) Rozszerzenie wytycznych dotyczących zarządzania programem auditów

g) Rozszerzenia wytycznych w zakresie planowania auditu

h) Rozszerzenia ogólnych wymagań kompetencyjnych dla auditorów

i) Ukierunkowanie na proces

j) Rozszerzenie załącznika do normy o wtyczne dotyczące zagadnień kontekstu organizacji i przywództwa.

5. Przygotowanie i planowanie auditu

a) Wykonalność auditu

b) Dokumenty niezbędne auditorowi do tego, aby przeprowadzić audit w sposób właściwy (plan, listy kontrolne)

6. Zespół auditorów

a) Zasady doboru zespołu auditowego

b) Praca z zespołem auditorów

7. Komunikacja i techniki pozyskiwania informacji w trakcie auditu 

8. Przeprowadzenie spotkania otwierającego

9. Dokumentowanie działań auditowych

a) Dowody z auditu i ich ocena

b) Formułowanie niezgodności oraz potencjałów do doskonalenia

10. Formułowanie wniosków i tworzenie raportu z auditu 

11. Przeprowadzenie spotkania zamykającego audit 

12. Dobre praktyki auditowe

13. Studium przypadku

14. Analiza przykładowej dokumentacji auditowej

15. Ćwiczenia realizowane na poszczególnych etapach szkolenia

16. Końcowy test wiedzy

 

 

Czas trwania

16 godzin / 2 dni

Prelegenci

Trener Quality Austria

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Mikołów

woj. śląskie

brak danych

Mikołów

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę za szkolenie w lipcu
840
Cena zawiera:
  • -Przeprowadzenie szkolenia -Materiały szkoleniowe -Przerwy kawowe i drobne poczęstunki -Wyżywienie w dniach szkolenia -Wydanie certyfikatu
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę za szkolenie we wrześniu
1 200
Cena zawiera:
  • -Przeprowadzenie szkolenia -Materiały szkoleniowe -Przerwy kawowe i drobne poczęstunki -Wyżywienie w dniach szkolenia -Wydanie certyfikatu
Zapisz się

Organizator

Quality Austria - Polska
43-190 Mikołów
Żwirki i wigury 14
woj. śląskie
Quality Austria, międzynarodowa jednostka zajmująca się certyfikacją, kształceniem i ekspertyzami, powstała w wyniku zgrupowania czterech samodzielnych organizacji działających od kilkudziesięciu lat na rynku europejskim. Są nimi ÖQS jednostka c...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Quality Austria - Polska
43-190 Mikołów Żwirki i wigury 14
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!