Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-bezpieczenstwem-zywnosci-wg-normy-iso-22000haccp-57803-id430

Informacje o szkoleniu

 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000/HACCP


  ID szkolenia: 57803
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Szczecin
  Firlika
  71-637 Szczecin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni/16 godzin
 • Organizator szkolenia:

  INCERT
  Kolumba 88-89
  70-035 Szczecin
  woj. zachodniopomorskie
  O firmie Inne oferty firmy
INCERT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie przygotowuje do przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz klientowskich w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane jest do auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Szkolenie kierowane głównie do studentów.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2005 oraz systemu HACCP wg Codex
Alimentarius.
2. Najważniejsze aspekty dotyczące jakości produkowanej żywności.
3. Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) przy produkcji i dystrybucji żywności.
4. Regulacje prawa żywnościowego Polski i UE
5. Struktura i koncepcja normy ISO 22000:2005 oraz Codex Alimentarius.
6. Wymogi dokumentacji systemowej (procedury, zapisy).
7. Istota i cel przeprowadzania auditów. Omówienie normy ISO 19011.
8. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego.
9. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).
10. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych.
11. Opracowanie planu auditu.
12. Opracowanie listy pytań kontrolnych.
13. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.
14. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy.
15. Spotkanie zamykające i raport z auditu – umiejętność przeprowadzenie spotkania.
16. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.

Informacje o prelegentach:

Doświadczony trener/konsultant i jednocześnie czynny auditor międzynarodowej jednostki certyfikującej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 700 zł netto cena za osobę
 • 350 zł netto cena za osobę dla studentów

Cena zawiera:

profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 85,00 zł netto (dotyczy szkoleń auditorskich)

Dostępne zniżki:

 • 5% przy zgłoszeniu na 14 dni przed terminem szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wydarzenie: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000/HACCP