Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-bhp-wg-pn-n-18001-33658-id819

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA serdecznie zaprasza na szkolenie „Auditor wewnętrzny systemy zarządzania BHP wg PN-N 18001”, które odbęzie się 09.11.2011 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Cel szkolenia: Przedstawienie zagadnień związanych z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu zarządzania BHP. Uczestnik zapozna się w praktyce z planowaniem i przeprowadzaniem auditu wewnętrznego oraz zapozna się z licznymi przykładami niezgodności.


Metoda: wykład oraz ćwiczenia.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresat: osoby, które uczestniczą we wdrażaniu systemu zarządzania BHP, Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania BHP, kandydaci na audytorów wewnętrznych systemu zarządzania BHP

Wymagania wobec uczestników: doświadczenie w pracy minimum rok, znajomość wymagań normy PN-N 18001

Program szkolenia:

9 listopada 2011 r.


10:00 – 10:30
Rejestracja uczestników

10:30 – 12:00
I. Terminologia dotycząca auditowania. Rodzaje auditów
II. Przygotowanie auditora do auditu
• cel i zakres
• kryteria auditu
• lista kontrolna


12:00 - 12:15 Przerwa


12:15 - 13:45
III. Definiowanie niezgodności
IV. Praktyczne przeprowadzenie auditu


13:45 – 14:30 Przerwa na obiad14:30 – 16:00
V. Ustalenia, wnioski i raport z auditu

Informacje o prelegentach:

Hanna Gołaś – praktyk i dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 492,00 brutto

Cena zawiera:

Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia i poczęstunek.

Dostępne zniżki:

  • 10 (druga i każda następna osoba zgłoszona na szkolenie uzyskuje zniżkę 10%)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia na adres ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa z dopiskiem KIG BLCA lub faxem na numer: 22 826 82 31.


Dodatkowe informacje otrzymacie Państwo pod numerem telefonu (22) 630 96 79 lub e-mailem: blca-szkolenia@kig.pl

Wpłat za szkolenie należy dokonywać w formie przelewu na konto: Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Bank Millennium S.A. w Warszawie nr konta: 94 1160 2202 0000 0000 8397 7832, NIP: 526 000 17 08, REGON: 006210187 do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość jego odwołania w przypadku gdy na dane szkolenie nie zgłosi się odpowiednia ilość uczestników

Wydarzenie: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg PN-N 18001