Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-energia-iso-50001-75454-id570

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią [EnMS] w organizacjach o różnym charakterze.

Przedstawienie funkcji i zadań auditora w kontekście  wymagań normy ISO 50001:2018.

Nauczenie uczestnika szkolenia, jak przeprowadzić audit wewnętrzny systemu zarządzania energią efektywnie i zgodnie z międzynarodowymi standardami

Przekazanie wiedzy na temat  formowania i zbierania danych wejściowych do procesu auditu systemu zarządzania energią.

Dostarczenie informacji odnośnie realizacji i sposobów dokumentowania wyników z auditu systemu zarządzania energią.

Ocena umiejętności kandydatów i potwierdzenie kwalifikacji na auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią.

Dokument wystawiany po szkoleniu:

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska: „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001:2018”

Szkolenie skierowane jest do:

kandydaci na auditorów wewnętrznych ISO 50001:2018

Program szkolenia:

Dzień I

 • Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, prezentacja celów i programu
 • Test wiedzy
 • Omówienie istoty oraz terminów związanych z SZE – czym jest efektywność i kiedy o niej mówimy w świetle zarządzania energią?
 • Kompetencje auditora SZE wg ISO 19011
 • Ćwiczenie: Powiązanie zapisów procedury dotyczącej systemu zarządzania energią z wymaganiami normy ISO 50001
 • Przedstawienie funkcji i zadań auditora w kontekście doskonalenia 
 • SZE według wymagań normy ISO 50001:2018
 • Omówienie metodyki procesu auditu wewnętrznego wraz z przykładami – przygotowywanie dokumentacji auditowej.
 • Ćwiczenie: Powiązanie listy przykładowych pytań kontrolnych z normą ISO 50001
 • Przypomnienie wymagań normy ISO 50001 w kontekście audytowania wewnętrznego

Dzień II

 • Spotkanie otwierające – prawidłowa postawa auditora
 • Ćwiczenie: Poszukiwanie dowodów zgodności z danym punktem normy ISO 50001
 • Ćwiczenie: Niezgodność a norma ISO 50001
 • Ćwiczenie: Przygotowanie procesu auditu SZE w ujęciu normy ISO 50001
 • Zasady sporządzenia listy spostrzeżeń i raportu z auditu wewnętrznego
 • Ćwiczenie: Realizacja procesu auditu – sporządzenie spostrzeżeń oraz raportu z auditu
 • Spotkanie zamykające – prawidłowa postawa auditora
 • Egzamin w formie testu
 • Omówienie wyników
 • Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1299 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

 • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
 • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001