Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-jakoscia-iso-90012015-67409-id702

Informacje o szkoleniu

 • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015


  ID szkolenia: 67409
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
  Kalwaryjska 69
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, 7 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy poznają techniki przeprowadzania auditów systemów zarządzania. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, zaznajomionych z treścią normy ISO 9001:2015.

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich osób chcących zdobyć uprawnienia auditora wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015

Program szkolenia:

1. Audit wewnętrzny systemów zarządzania. Wytyczne ISO 19011:2011
1.1. Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i zasady auditownia.
1.2. Zarządzanie programem auditów
• Ustalanie celów programu auditów,
• Ustalanie programu auditów,
• Wdrażanie programu auditów,
• Monitorowanie programu auditów,
• Przeglądy i doskonalenie programu auditów.
1.3. Przeprowadzenie auditu
• Inicjowanie auditu,
• Przygotowanie działań auditowych,
• Przeprowadzenie działań auditowych,
• Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu,
• Zakończenie auditu,
• Przeprowadzenie działań poauditowych.
1.4. Kompetencje i ocena auditorów
• Określenie kompetencji personelu auditujacego w celu spełnienia potrzeb programu auditów,
• Ustalenie kryteriów oceny,
• Wybór odpowiedniej metody oceny,
• Przeprowadzenie oceny,
• Utrzymanie i doskonalenie kompetencji.
2. Egzamin końcowy.

Informacje o prelegentach:

Eligiusz Myśliwy - CIA (Certified Internal Auditor), Ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania, auditor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Prezes Zarządu Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.

Wydarzenia towarzyszące:

Szkolenie: Wymagania normy ISO 9001:2015

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 350 ne

Cena zawiera:

Dwa certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz zdobycie uprawnień Auditora wewnętrznego SZJ wg ISO 9001:2015 wydane przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. oraz jednostkę certyfikującą, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego mailem lub faksem.
Warunkiem uczestnictwa jest: znajomość wymagań normy ISO 9001:2015.

Wydarzenie: Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015